Okrugli stol na temu energetskog siromaštva u Zadarskoj županiji održan 27. rujna 2021. godine u Hotelu Kolovare okupio je stručnjake iz gradskog društva Crvenog Križa (Nikolina Kučina), Zadarske regionalne agencije Zadra Nova (Ive Surić) i Društva za oblikovanje održivog razvoja (Anamari Majdandžić, Miljenka Kuhar, Anja Vulinec). Cilj okruglog stola je bio da poveže stručnjake koji rade na različitim projektima (Metar do bolje klime, Empowermed, Powerpoor i Enpor) te da ukaže na zajedničke izazove i moguća rješenja. Rasprava je prije svega bila usredotočena na izazove s kojima se lokalni partneri susreću u radu s korisnicima, te na potencijale uključivanje zajednice u rješavanje izazova energetskog siromaštva.

Sugovornici iz Zadarske županije su upozorili da Županija nema na raspolaganju dovoljno svojih sredstava za pružanje pomoći onima koja je ona najpotrebnija, te da u prikupljanju sredstva uvelike ovisi o projektnim sredstvima, te o državnom proračunu. Problem s nedostatnim sredstvima i neredovitim pristupom projektnim sredstvima se posebno očituje u području energetske učinkovitosti – na području Županije veliki dio stambenog fonda bi trebalo obnoviti, što bi dovelo do povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja stope energetskog siromaštva. Osim neredovitih otvaranja poziva, problem niske razine energetske obnove stvaraju i neriješeni imovinsko-pravni odnosi i odgađanje potpune obnove zgrade te prenošenje problema na buduće generacije. Ujedno, nisko povjerenje građana u programe pomoći – odnosno činjenica da dio građana nije dovoljno informiran o različitim programima pomoći dovodi do odbijanja sudjelovanja u programima.

Rasprava tijekom okruglog stola je pokazala da je problem niske energetske učinkovitosti i visoke stope energetskog siromaštva, te visoke stope osobnog siromaštva puno dublji i ne samo da negativno utječe na pojedince već i na cijele zajednice. Stoga je jedan od zaključaka da je potrebno uložiti više truda u radu s lokalnim zajednicama i istaknutim pojedincima koji mogu načelom „iznutra prema van“ utjecati na promjene u svojim zajednicama. Jedino u suradnji sa zajednicom su moguća cjelovita rješenja koja će pridonijeti ne samo obnovi stambenog fonda već i povećanju uključenosti i integracije pojedinaca koji se uslijed vlastite borbe s ekonomskim i energetskim siromaštvom često nalaze na marginama društva.

Osim okruglog stola održali smo i niz predavanja za naše partnere s METAR projekta.

Suradnica na projektu Željka Jurlina predstavila je ukratko rad udruge “Eko-Zadar” te podatke o lokalnim dionicima na zadarskom području koji su prikupljeni preko upitnika provedenog u prvom kvartalu 2021. godine. Interes za sudjelovanje u tematskoj mreži povezanoj s klimatskim promjenama iskazale su Zadarska županija, 4 jedinice lokalne samouprave s područja zadarske županije, 6 javnih institucija te 6 organizacija civilnog društva s područja zadarske županije. Sveobuhvatna analiza dionika se očekuje do kraja 2021. godine.

Zatim je održano predavanje o istraživanju ISSP Okoliš IV (2021): stavovi o okolišu, klimatskim promjenama i energetskom siromaštvu u RH. Predavanje je održao Tomislav Cik (DOOR/IDIZ). Ankentno istraživanje je provedeno u sklopu projekta Metar do bolje klime.

Treće predavanje je održao dr.Brannon Andersen sa Sveučilišta Furman, trenutačno je gostujući professor u Svučilištu u Rijeci. On je školovan u grani geologije, ali je postao znanstvenik za zaštitu okoliša s naglaskom na biogeokemiji i znanosti o održivosti. Tema njegovog predavanje je bila: We cannot build our way out of climate change: the problem of sustainable infrastructure.

Sergio Tirado Herrero, znanstveni suradnik Instituta za znanost i tehnologiju okoliša (ICTA-UAB) na Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) održao je predavanje o indikatorima energetskog siromaštva s primjerom Španjolske. UAB je ujedno i jedan od DOOR-ovih partnera na Empowermed projektu.

Posljednje predavanje je održao Ninoslav Holjevac s FER-a s fokusom na znanstveno istraživanje “Adaptacija na klimatske promjene” – AHP metoda koje se također provodi u sklopu projekta Metar do bolje klime.

Na našem youtube kanalu možete pronaći snimke posljednja dva predavanja.