Održana sjednica GAP-a: EU se zalaže za rodnu jednakost i osnaživanje žena u državama van Unije


Druga godišnja sjednica na temu strukturiranog dijaloga o provedbi EU Akcijskog plana za rodnu ravnopravnost III – EU’s Gender Action Plan III (GAP III) koju su organizirali Europska komisija i Policy Forum on Development (PFD) održana je prvog prosinca 2022. godine.

EU se putem GAP-a zalaže za rodnu jednakost i osnaživanje žena u državama van EU. Uvodni govor je održala Jutta Urpilainen, povjerenica EU-a za međunarodna partnerstva, a završnu riječ Martin Seychell, zamjenik direktora INTPA (Glavna uprava za međunarodna partnerstva).

Sjednica je bila podijeljena u tri cjeline. U prvoj koja se ticala rodne ravnopravnosti u globalnom kontekstu izlagači/ce govorile su o antirodnom narativu, posebice na polju reproduktivnih prava, seksualne edukacije, uznemiravanja i istospolnih zajednica. Također, riječi je bilo i o klimatskoj krizi i posljedicama na žene koje rade u siromašnim, ruralnim dijelovima svijeta, te rodnim nejednakostima na tržištu rada

U drugom dijelu sjednice riječi je bilo o GAP-u III nakon dvije godine provedbe. Tu su predstavljene aktivnosti koje provodi EU te i financijske podrške koje pruža EU, kao primjeri dobre prakse poput aktivnosti koje se provode u Ruandi, a koje podržavaju uključive, rodno osjetljive i održive agrikulturne politike koje ženama omogućuju pristup donošenju odluka. Navedeni su i primjeri dobre prakse u Latinskoj Americi, Šri Lanci i Kamerunu, te su istaknute politike i dijalozi na temu rodne ravnopravnosti koji su potaknuti u 94 zemlje. Naglašeno je kako je financijska podrška ženskim i feminističkim organizacijama porasla za 27,7%, a u evaluaciji GAP-a III, koja traje do kraja ožujka 2023. godine, naglašeno je ekonomsko osnaživanje žena.

U trećem dijelu ‘Izazovi i prilike za rodnu jednakost u digitalnoj transformaciji’ naglasak je bio na digitalnim alatima koji podržavaju provedbu rodne ravnopravnosti putem treninga, kao i na rodnoj ravnopravnosti u područjima digitalizacije, tehnologije i inovacija.

Više o događaju i zaključcima možete pronaći na linku: https://europa.eu/capacity4dev/policy-forum-development/documents/intersectionality-practice