Energetsko siromaštvo

Energetsko siromaštvo

Energetsko siromaštvo ispoljava se kao nedostatak pristupa modernim oblicima energije, primjerice električnoj energiji, ili kao nemogućnost podmirenja troškova za energiju nužnu za život u prihvatljivim uvjetima.
U Hrvatskoj nije definirano tko je energetski siromašan niti tko je u opasnosti da to postane, nije definirana metoda za utvrđivanje i praćenje energetskog siromaštva te ne postoji regulatorni okvir za njegovo suzbijanje.

Zbog toga se bavimo ovim područjem, i to u sljedećim smjerovima:

Podizanje razine svijesti o postojanju energetskog siromaštva i načinima njegovog suzbijanja

Za predstavnike državne, regionalne i lokalne uprave, znanstveno-istraživačke ustanove, udruge i javne medije organiziramo javna događanja na kojima se sudionici upoznaju s temom i s rezultatima već provedenih projekata, s faktorima koji doprinose energetskom siromaštvu i načinima kako se ono može suzbiti.

Prikupljanje podataka o potrošnji energije u siromašnim kućanstvima

Da bi se ustanovile navike u potrošnji energije i dale preporuke za smanjenje potrošnje ili poboljšanje kvalitete života, potrebno je provesti terenska istraživanja i na taj način prikupiti podatke o potrošnji energije, energetskim karakteristikama kuća i zgrada i udjelu koji troškovi za energiju čine u ukupnim troškovima kućanstva, ovisno o razini ukupnih prihoda kućanstva.

Pružanje savjeta građanima i provedba mjera energetske učinkovitosti

Građani trebaju povesti računa o načinu na koji troše energiju jer na taj način mogu smanjiti troškove za energiju i poboljšati kvalitetu života. Mi im u tome pomažemo, a ujedno im i pokazujemo kako bez velikih troškova, ponekad i posve besplatno, mogu smanjiti vlastitu potrošnju i stanovati udobnije.
Suradnja na javnim politikama koje se bave ublažavanjem energetskog siromaštva.

U Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama EU, potrebno je definirati energetsko siromaštvo i zaštititi ugrožene potrošače energije. Mjere je potrebno osmisliti i provesti u okviru sustava socijalne zaštite ili pomoći u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti. Sudjelovanje zainteresirane javnosti ključno je za kreiranje odgovarajućih politika i garancija za uspješnost njihove provedbe.


Energetsko siromaštvo

Energetsko siromaštvo

Energetsko siromaštvo ispoljava se kao nedostatak pristupa modernim oblicima energije, primjerice električnoj energiji, ili kao nemogućnost podmirenja troškova za energiju nužnu za život u prihvatljivim uvjetima.
U Hrvatskoj nije definirano tko je energetski siromašan niti tko je u opasnosti da to postane, nije definirana metoda za utvrđivanje i praćenje energetskog siromaštva te ne postoji regulatorni okvir za njegovo suzbijanje.

Zbog toga se bavimo ovim područjem, i to u sljedećim smjerovima:

Podizanje razine svijesti o postojanju energetskog siromaštva i načinima njegovog suzbijanja

Za predstavnike državne, regionalne i lokalne uprave, znanstveno-istraživačke ustanove, udruge i javne medije organiziramo javna događanja na kojima se sudionici upoznaju s temom i s rezultatima već provedenih projekata, s faktorima koji doprinose energetskom siromaštvu i načinima kako se ono može suzbiti.

Prikupljanje podataka o potrošnji energije u siromašnim kućanstvima

Da bi se ustanovile navike u potrošnji energije i dale preporuke za smanjenje potrošnje ili poboljšanje kvalitete života, potrebno je provesti terenska istraživanja i na taj način prikupiti podatke o potrošnji energije, energetskim karakteristikama kuća i zgrada i udjelu koji troškovi za energiju čine u ukupnim troškovima kućanstva, ovisno o razini ukupnih prihoda kućanstva.

Pružanje savjeta građanima i provedba mjera energetske učinkovitosti

Građani trebaju povesti računa o načinu na koji troše energiju jer na taj način mogu smanjiti troškove za energiju i poboljšati kvalitetu života. Mi im u tome pomažemo, a ujedno im i pokazujemo kako bez velikih troškova, ponekad i posve besplatno, mogu smanjiti vlastitu potrošnju i stanovati udobnije.
Suradnja na javnim politikama koje se bave ublažavanjem energetskog siromaštva.

U Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama EU, potrebno je definirati energetsko siromaštvo i zaštititi ugrožene potrošače energije. Mjere je potrebno osmisliti i provesti u okviru sustava socijalne zaštite ili pomoći u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti. Sudjelovanje zainteresirane javnosti ključno je za kreiranje odgovarajućih politika i garancija za uspješnost njihove provedbe.