Rezultati DOOR-ovih projekata

Rezultati DOOR-ovih projekata


ENPOR GIS alat za energetsko siromaštvo za prostorno identificira energetsko siromaštvo u privatnom sektoru najma diljem Europe:

https://door.hr/enpor-gis-alat-za-energetsko-siromastvo-energy-poverty-dashboard/


Strukturni čimbenici koji utječu na provedbu politike energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma u Europi:

https://door.hr/novo-izvjesce-o-preprekama-koje-sprjecavaju-ulaganje-u-mjere-energetske-ucinkovitosti-u-sektoru-privatnog-najma-u-europi/


Analiza politika i mjera u privatnom sektoru najma:

https://door.hr/analiza-politika-i-mjera-za-suzbijanje-energetskog-siromastva-u-sektoru-privatnog-najma/


Izvješće o energetskom siromaštvu u sektoru privatnog – pregled i okvir:

https://door.hr/novo-izvjesce-o-energetskom-siromastvu-u-sektoru-privatnog-najma/


Materijal za jačanje kapaciteta (prva verzija):

https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2021/12/Capacity-building-material-ENPOR.pdf


Godišnji pregled događanja na ENPOR projektu u 2021. godini:

https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2021/12/Proceedings-year-1-ENPOR.pdf


Strategija uključivanja dionika:

https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2021/12/Stakeholder-engagement-strategy.pdf


POWERPOOR online knjižnicu s referentnim dokumentima o energetskom siromaštvu i kolektivnim inovativnim aktivnostima:

https://door.hr/istrazite-powerpoor-online-knjiznicu/


Izvješće o trenutnom stanju energetskog siromaštva u 8 pilot država projekta POWEPOOR (Bugarska, Hrvatska, Estonija, Grčka,, Latvija, Mađarska, Portugal i Španjolska):

https://door.hr/u-sklopu-powerpoor-projekta-izradeno-je-izvjesce-o-trenutnom-stanju-energetskog-siromastva/


Edukativni materijali za energetske savjetnike i mentore:

Modul 1 – Uvod u energetsko siromaštvo i POWERPOOR projekt

Modul 2 – Popis politika i mjera za pomoć kućanstvima koja su u riziku od energetskog siromaštva

Modul 3 – Potpora mjerama ublažavanja energetskog siromaštva

Modul 4 – Planiranje mjera za ublažavanje energetskog siromaštva na lokalnoj raziniAkcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Osijeka (SECAP):

https://door.hr/usvojen-secap-akcijski-plan-energetski-i-klimatski-odrzivog-razvitka-grada-osijeka/


Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP):

https://door.hr/u-sklopu-powerpoor-projekta-izradeno-je-izvjesce-o-trenutnom-stanju-energetskog-siromastva/


Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene Grada Rijeke (SECAP):

https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2020/10/Informacija-o-provedbi-savjetovanja-s-javno%C5%A1%C4%87u-o-Nacrtu-prijedloga-akcijskog-plana-odr%C5%BEivog-energetskog-razvoja-i-prilagodbe-klimatskim-promjenama-Grada-Rijeke-SECAP.pdf


Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene Grada Velike Gorice (SECAP):

http://www.gorica.hr/dok2020/secapgvg.pdf


Kratki vodič za financiranja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/01/FACT_sheet_C4S.pdf


Analiza energetskog siromaštva u Hrvatskoj:

https://door.hr/analiza-energetskog-siromastva-u-hrvatskoj/


Alat NECP Tracker – praćenje provedbe trenutnih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova – NECP U 10 država članica (Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Francuska, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovenija i Španjolska):

https://door.hr/necp-tracker-alat-eu-treba-bolje-planove-za-implementaciju-poboljsanih-klimatskih-i-energetskih-ciljeva/

 Priručnik o uvođenju kolegija o društveno korisnom učenju u okviru projekta FER rješenja za bolju zajednicu:

https://door.hr/wp-content/uploads/2018/07/Priru%C4%8Dnik.pdf


Preporuke za suzbijanje energetskog siromaštva u Gradu Zagrebu (FER rješenja za bolju zajednicu):

https://door.hr/wp-content/uploads/2020/09/FER-rjesenja-za-bolju-zajednicu_Preporuke-za-suzbijanje-energetskog-siromastva-u-Gradu-Zagrebu.pdf

 


Izvješće za Hrvatsku – analiza postojećih alata, metoda i edukativnih praksi u područjima relevantnima za energetsko siromaštvo:

http://www.project-idea.eu/wp-content/uploads/2020/01/IO1-Country-Specific-Report_HRV-Croatia.pdf


Utvrđivanje obrazovnog programa:

http://www.project-idea.eu/wp-content/uploads/2018/11/IO2_Educational-program-definition_CRO.pdf


Open-Access Tools:

http://www.project-idea.eu/hr/alati/


Advisors-Only Tools:

http://www.project-idea.eu/loginb/


Analiza zakonodavnog okvira na području energetike i socijalne  skrbi – iz perspektive energetskog siromaštva i energetske učinkovitosti:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/07/Analiza_zakonodavnog_okvira.pdf


Financiranje provedbe mjera energetske učinkovitosti:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/06/Financiranje-provedbe-mjera-energetske-u%C4%8Dinkovitosti.pdf


Prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti u kućanstvima za razdoblje 2014. do 2016


Energetsko siromaštvo  – Istraživački izvještaj o energetskom siromaštvu u Petrinji:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/06/Energetsko-siroma%C5%A1tvo-u-Petrinji.pdf

 


Energetsko siromaštvo u jugoistočnoj Europi – Preživljavanje hladnoće:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/01/Brosura_Caritas.pdf


Energy poverty in South East Europe: Surviving the cold

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/10/Energy-Poverty-in-South-East-Europe_Surviving-the-Cold.compressed.pdf


ENERGETSKA UČINKOVITOST – KADA? SADA! – Pokreni se sada za toplije domove, nova radna mjesta i čišći zrak!:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/06/Report-energetska-ucinkovitost.pdf

 


ENERGETSKO SIROMAŠTVO U HRVATSKOJ – rezultati terenskog istraživanja provedenog u Sisačko-moslavačkoj županiji:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/04/Energetsko-siromastvo-u-Hrvatskoj.pdf


Preporuke za suzbijanje energetskog siromaštva na području Grada Zagreba:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/01/Preporuke-za-suzbijanje-en.-siromastva-Zagreb-rezultati-1.pdf


Znanjem do ugodnijeg stanovanja – kako smanjiti potrošnju energije u kućanstvu

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/06/Kako-smanjiti-potro%C5%A1nju-energije-u-ku%C4%87anstvu.pdfPrimjeri dobre prakse

Primjeri dobre prakse


ENPOR – Ublažavanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog iznajmljivanja stanova i kuća

https://www.enpor.eu/hr/


POWERPOOR – Osnaživanje energetski siromašnih građana kroz inicijative energetskih zajednica

https://powerpoor.eu/


EPAH – Savjetodavni centar za energetsko siromaštvo

https://energy-poverty.ec.europa.eu/index_hr


NA SUNČANOJ STRANI – podrška kroz cijeli proces realizacije sunčane elektrane

https://www.nasuncanojstrani.hr/


REACH – Smanji potrošnju energije i promijeni navike

https://reachenergy.door.hr/


iDEA – Novi smjer u energetskom savjetovanju

http://www.project-idea.eu/hr/naslovna/


EMPOWERMED – Osnaživanje žena da djeluju protiv energetskog siromaštva na Mediteranu

https://www.empowermed.eu/


SOCIALWATT – Usvajanje, testiranje i širenje inovativnih programa za ublažavanje energetskog siromaštva

https://www.socialwatt.eu/hr


C-Track 50 – Mobilizacija i savjetovanje javnog sektora na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se do 2050. godine postigla otpornost na klimatske promjene i ugljična neutralnost.

https://www.c-track50.eu/hr


ENGAGER – Mreža za borbu protiv energetskog siromaštva

http://www.engager-energy.net/


COMPETE4SECAP – Pomoć lokalnim vlastima da provedu svoje postojeće akcijske planove za održivu energiju (SEAP) i ažuriraju iste u akcijske planove energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP)

https://compete4secap.eu/home/


ZRAKA SUNCA – SVIJETLO NADE –  opskrba električnom energijom pomoću solarnih sustava pet kućanstava u Sisačko-moslavačkoj županiji koja nemaju pristup električnoj energiji

https://www.facebook.com/ZrakaSunca.SvjetloNade


Citizenergy – povezivanje inovacija, ulaganja i građanskog angažmana za “čistu” proizvodnju i potrošnju energije

https://citizenergy.eu/


SocialGreen – regionalne politike s ciljem ozelenjavanja sektora socijalnog stanovanja

https://www.interregeurope.eu/socialgreen/


PentaHelix – razvijanje i ispitivanje novog pristupa integriranog višesektorskog planiranja projekata iz područja održive energije, u horizontalnom i vertikalnom smislu

https://pentahelix.eu/hr/ciljevi/pentahelix-sazetak/


zezinvest – platforma za grupno ulaganje u Hrvatskoj koja omogućuje transparentno i jednostavno ulaganje u projekte putem mikro zajmova.

https://zezinvest.community/


CEES – Energetske zajednice za energetsku solidarnost

https://www.zez.coop/ceeshr/


Energetsko siromaštvo

Energetsko siromaštvo

Energetsko siromaštvo ispoljava se kao nedostatak pristupa modernim oblicima energije, primjerice električnoj energiji, ili kao nemogućnost podmirenja troškova za energiju nužnu za život u prihvatljivim uvjetima.
U Hrvatskoj nije definirano tko je energetski siromašan niti tko je u opasnosti da to postane, nije definirana metoda za utvrđivanje i praćenje energetskog siromaštva te ne postoji regulatorni okvir za njegovo suzbijanje.

Zbog toga se bavimo ovim područjem, i to u sljedećim smjerovima:

Podizanje razine svijesti o postojanju energetskog siromaštva i načinima njegovog suzbijanja

Za predstavnike državne, regionalne i lokalne uprave, znanstveno-istraživačke ustanove, udruge i javne medije organiziramo javna događanja na kojima se sudionici upoznaju s temom i s rezultatima već provedenih projekata, s faktorima koji doprinose energetskom siromaštvu i načinima kako se ono može suzbiti.

Prikupljanje podataka o potrošnji energije u siromašnim kućanstvima

Da bi se ustanovile navike u potrošnji energije i dale preporuke za smanjenje potrošnje ili poboljšanje kvalitete života, potrebno je provesti terenska istraživanja i na taj način prikupiti podatke o potrošnji energije, energetskim karakteristikama kuća i zgrada i udjelu koji troškovi za energiju čine u ukupnim troškovima kućanstva, ovisno o razini ukupnih prihoda kućanstva.

Pružanje savjeta građanima i provedba mjera energetske učinkovitosti

Građani trebaju povesti računa o načinu na koji troše energiju jer na taj način mogu smanjiti troškove za energiju i poboljšati kvalitetu života. Mi im u tome pomažemo, a ujedno im i pokazujemo kako bez velikih troškova, ponekad i posve besplatno, mogu smanjiti vlastitu potrošnju i stanovati udobnije.
Suradnja na javnim politikama koje se bave ublažavanjem energetskog siromaštva.

U Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama EU, potrebno je definirati energetsko siromaštvo i zaštititi ugrožene potrošače energije. Mjere je potrebno osmisliti i provesti u okviru sustava socijalne zaštite ili pomoći u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti. Sudjelovanje zainteresirane javnosti ključno je za kreiranje odgovarajućih politika i garancija za uspješnost njihove provedbe.


Energetsko siromaštvo

Energetsko siromaštvo

Energetsko siromaštvo ispoljava se kao nedostatak pristupa modernim oblicima energije, primjerice električnoj energiji, ili kao nemogućnost podmirenja troškova za energiju nužnu za život u prihvatljivim uvjetima.

U Hrvatskoj nije definirano tko je energetski siromašan niti tko je u opasnosti da to postane, nije definirana metoda za utvrđivanje i praćenje energetskog siromaštva te ne postoji regulatorni okvir za njegovo suzbijanje.

Zbog toga se bavimo ovim područjem, i to u sljedećim smjerovima:

Podizanje razine svijesti o postojanju energetskog siromaštva i načinima njegovog suzbijanja

Za predstavnike državne, regionalne i lokalne uprave, znanstveno-istraživačke ustanove, udruge i javne medije organiziramo javna događanja na kojima se sudionici upoznaju s temom i s rezultatima već provedenih projekata, s faktorima koji doprinose energetskom siromaštvu i načinima kako se ono može suzbiti.

Prikupljanje podataka o potrošnji energije u siromašnim kućanstvima

Da bi se ustanovile navike u potrošnji energije i dale preporuke za smanjenje potrošnje ili poboljšanje kvalitete života, potrebno je provesti terenska istraživanja i na taj način prikupiti podatke o potrošnji energije, energetskim karakteristikama kuća i zgrada i udjelu koji troškovi za energiju čine u ukupnim troškovima kućanstva, ovisno o razini ukupnih prihoda kućanstva.

Pružanje savjeta građanima i provedba mjera energetske učinkovitosti

Građani trebaju povesti računa o načinu na koji troše energiju jer na taj način mogu smanjiti troškove za energiju i poboljšati kvalitetu života. Mi im u tome pomažemo, a ujedno im i pokazujemo kako bez velikih troškova, ponekad i posve besplatno, mogu smanjiti vlastitu potrošnju i stanovati udobnije.
Suradnja na javnim politikama koje se bave ublažavanjem energetskog siromaštva.

U Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama EU, potrebno je definirati energetsko siromaštvo i zaštititi ugrožene potrošače energije. Mjere je potrebno osmisliti i provesti u okviru sustava socijalne zaštite ili pomoći u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti. Sudjelovanje zainteresirane javnosti ključno je za kreiranje odgovarajućih politika i garancija za uspješnost njihove provedbe.