Klimatske promjene

Klimatske promjene

Klimatske promjene kojima svjedočimo posljedica su povećanja koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Najvažniji staklenički plin je ugljični dioksid, a njegov najznačajniji izvor izgaranje fosilnih goriva – nafte, ugljena i plina. Znanstvenici smatraju da je za očuvanje planeta nužno ograničiti porast prosječne temperature na Zemlji na najviše 2°C. Da bismo to omogućili, moramo u potpunosti promijeniti način na koji proizvodimo i trošimo energiju!

U tako bitnim društvenim promjenama nužno je sudjelovanje svih sektora i slojeva društva – od javnog sektora koji donosi ključne razvojne smjernice, provodi ih i vodi društvo vlastitim primjerom, preko poslovnog sektora koji na tržištu nudi robe i usluge potrebne za niskougljični razvoj, do civilnog sektora i svakog pojedinačnog građanina koji svojim svakodnevnim odlukama – navikama u stanovanju, prijevozu i korištenju usluga – uzrokuje emisije stakleničkih plinova i na taj način utječe na ukupne globalne emisije.
Zato se ovim područjem bavimo na sljedeće načine.

Poticanje hrvatskih građana na smanjenje vlastitog ugljičnog otiska

Da bismo građane potaknuli na smanjenje vlastitog ugljičnog otiska i pomogli im na tom putu, izrađujemo publikacije i organiziramo javna događanja putem kojih građane upoznajemo kako njihove osobne odluke utječe na potrošnju energije i pridružene emisije ugljičnog dioksida, što doprinosi vlastitom ugljičnom otisku i kako on doprinosi ukupnim emisijama stakleničkih plinova.

Zagovaranje i poticanje učinkovitih, transparentnih i uključivih javnih politika niskougljičnog razvoja

Javne politike je nužno donositi uz široko sudjelovanje svih zainteresiranih, jer se na taj način prikupljaju informacije o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima, a ujedno se uočavaju slabosti i negativni učinci javnih politika koje je potrebno na vrijeme ukloniti.

Ukupno, na ovaj se način podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva javnih politika! U tu svrhu DOOR radi istraživanja, modeliranja i analize te uz sudjelovanje svojih članova i drugih zainteresiranih dionika predlaže mjere niskougljičnog razvoja, na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.


Energetika i okoliš

markEnergetika i okoliš

KLIMATSKE PROMJENE

Klimatske promjene kojima svjedočimo posljedica su povećanja koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Najvažniji staklenički plin je ugljični dioksid, a njegov najznačajniji izvor izgaranje fosilnih goriva – nafte, ugljena i plina. Znanstvenici smatraju da je za očuvanje planeta nužno ograničiti porast prosječne temperature na Zemlji na najviše 2°C. Da bismo to omogućili, moramo u potpunosti promijeniti način na koji proizvodimo i trošimo energiju!


Pripremamo novu radionicu o solarnim sustavima u sklopu Empowermed projekta

Održat ćemo radionicu u sklopu projekta Empowermed na kojoj će polaznici sudjelovati u sklapanju jednostavnog otočnog solarnog sustava. Sustav koji izradimo kroz radionicu donirat ćemo kućanstvu koje sudjeluje u projektu EmpowerMed.


0 Comments1 Minutes

Dodjela nagrada za najbolje dobre, loše i ružne mjere predviđene u novom programskom razdoblju

Dok države članice razvijaju planove za potrošnju osiguranih sredstava, članice CAN Europe ocijenile su nacrte planova 16 država članica koji bi se trebali financirati iz Fonda za oporavak, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Fonda za pravednu tranziciju


0 Comments1 Minutes

Prijave za online konferenciju “Klima se mijenja – promijenimo se i mi! – Konferencija za obalne županije, gradove i općine” su otvorene!

Sudionici će imati priliku upoznati se s načinima na koje donositelji odluka mogu (o)jačati oporavak i prilagodbu svojih područja na utjecaje klimatskih promjena.


0 Comments1 Minutes

Europski klimatski zakon: postignut privremeni sporazum

Članovi Vijeća i Europskog parlamenta postigli su privremeni politički sporazum o Europskom klimatskom zakonu.


0 Comments2 Minutes

Objavljen e-natječaj za fotografije “Kroz objektiv proviri i prilagodbu nam uokviri”

Na Dan planeta Zemlje objavljen je natječaj za fotografije pod nazivom “Kroz objektiv proviri i prilagodbu nam uokviri!” koji se provodi u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.


0 Comments1 Minute

Glasajte za DOBRE, LOŠE I RUŽNE prakse planirane u novim nacionalnim planovima za razdoblje 2021.-2027.

S obzirom na raspoloživa sredstva države članice sada moraju isplanirati na koje projekte i u koje investicije će u narednih 7 godina uložiti ova sredstva. Države članice složile su se da bi 1,8 milijardi eura trebalo biti namijenjeno implementaciji "Europskog zelenog plana" te da bi sredstva trebalo potrošiti u skladu s načelom "nečinjenja štete" (do no harm principle).


0 Comments3 Minutes

Pozivamo vas na radionicu o fotonaponskim sustavima koja će se održati u Buševcu u sklopu provedbe projekta Buš Eko?!

U subotu 17.04.2021. DOOR i Ogranak Seljačke sloge Buševec organiziraju radionicu “Fotonaponski (FN) sustavi za kućanstva” u Domu kulture Buševec.


0 Comments1 Minutes

Najava konferencije “Klima se mijenja – promijenimo se i mi! – Konferencija za obalne županije, gradove i općine

Konferencija će okupiti predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija i relevantnih centara i institucija te zainteresiranu javnost.


0 Comments1 Minute

Poziv na dostavu ponuda za Provedbu anketnog istraživanja

DOOR je objavio poziv na dostavu ponuda za Provedbu anketnog istraživanja i okviru projekta „Mreže za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj do bolje klime“


0 Comments1 Minutes