Klimatske promjene

Klimatske promjene

Klimatske promjene kojima svjedočimo posljedica su povećanja koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Najvažniji staklenički plin je ugljični dioksid, a njegov najznačajniji izvor izgaranje fosilnih goriva – nafte, ugljena i plina. Znanstvenici smatraju da je za očuvanje planeta nužno ograničiti porast prosječne temperature na Zemlji na najviše 2°C. Da bismo to omogućili, moramo u potpunosti promijeniti način na koji proizvodimo i trošimo energiju!

U tako bitnim društvenim promjenama nužno je sudjelovanje svih sektora i slojeva društva – od javnog sektora koji donosi ključne razvojne smjernice, provodi ih i vodi društvo vlastitim primjerom, preko poslovnog sektora koji na tržištu nudi robe i usluge potrebne za niskougljični razvoj, do civilnog sektora i svakog pojedinačnog građanina koji svojim svakodnevnim odlukama – navikama u stanovanju, prijevozu i korištenju usluga – uzrokuje emisije stakleničkih plinova i na taj način utječe na ukupne globalne emisije.
Zato se ovim područjem bavimo na sljedeće načine.

Poticanje hrvatskih građana na smanjenje vlastitog ugljičnog otiska

Da bismo građane potaknuli na smanjenje vlastitog ugljičnog otiska i pomogli im na tom putu, izrađujemo publikacije i organiziramo javna događanja putem kojih građane upoznajemo kako njihove osobne odluke utječe na potrošnju energije i pridružene emisije ugljičnog dioksida, što doprinosi vlastitom ugljičnom otisku i kako on doprinosi ukupnim emisijama stakleničkih plinova.

Zagovaranje i poticanje učinkovitih, transparentnih i uključivih javnih politika niskougljičnog razvoja

Javne politike je nužno donositi uz široko sudjelovanje svih zainteresiranih, jer se na taj način prikupljaju informacije o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima, a ujedno se uočavaju slabosti i negativni učinci javnih politika koje je potrebno na vrijeme ukloniti.

Ukupno, na ovaj se način podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva javnih politika! U tu svrhu DOOR radi istraživanja, modeliranja i analize te uz sudjelovanje svojih članova i drugih zainteresiranih dionika predlaže mjere niskougljičnog razvoja, na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.


Energetika i okoliš

markEnergetika i okoliš

KLIMATSKE PROMJENE

Klimatske promjene kojima svjedočimo posljedica su povećanja koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Najvažniji staklenički plin je ugljični dioksid, a njegov najznačajniji izvor izgaranje fosilnih goriva – nafte, ugljena i plina. Znanstvenici smatraju da je za očuvanje planeta nužno ograničiti porast prosječne temperature na Zemlji na najviše 2°C. Da bismo to omogućili, moramo u potpunosti promijeniti način na koji proizvodimo i trošimo energiju!


Potencijali geotermalne energije na području Grada Zagreba

Hrvatska udruga za geotermalnu energiju organizira okrugli stol o mogućnostima iskorištavanja ležište geotermalne vode temperature 80°C na dubini od 700 do 1500 m ispod grada


0 Comments1 Minutes

Grad Graz će u potpunosti dekarbonizirati autobusni gradski prijevoz

Organizirano je studijsko putovanje u grad Graz na projektu UrbanSTEM kako bi se usvojila nova znanja iz primjera dobre prakse u području urbane mobilnosti.


0 Comments3 Minutes

Je li REPowerEU – uistinu korak prema energetskoj neovisnosti Europe?

Osvrt na dokumet REPowerEU, dokument Europske komisije koji je objavljen kao odgovor na hitnu potrebu da se smanji ovisnost o uvozu fosilnih goriva iz Rusije.


0 Comments9 Minutes

Festival Dobre energije

Zelena energetska zadruga od 5. do 7. svibnja organizira festival „Dobra energija“. Festival će okupiti širu zajednicu i javnost s ciljem popularizacije građanske energije.


0 Comments2 Minutes

Nagradna igra!

Postanite klimatski heroj i osvojite DOOR-ov poklon paket.


0 Comments2 Minutes

Novo predavanje u sklopu DOOR obrazovne akademije

Paula Damaška i Anamari Majdandžić održat će predavanje na temu „Energetske zajednice, energetske zadruge i inovativni načini financiranja (crowdfunding)“.


0 Comments1 Minute

Grad Krapina svojim građanima osigurao besplatne kompostere za biootpad

Natječajem se osiguralo 2600 kompostera od 400 litara i 90 kompostera po 1000 litara za stambene zgrade.


0 Comments2 Minutes

Grad Nova Gradiška ostvaruje značajne uštede zahvaljujući sunčanoj elektrani

Cilj je povećati korištenje održive energije, smanjiti korištenje fosilnih goriva i troškove potrošnje energije.


0 Comments2 Minutes

Edukacija o klimatskoj politici i praksi

Forum će povezati stručnjake za politiku s članovima zajednice koji su u više navrata izrazili želju da se sastanu s njima kako bi bolje razumjeli pozadinu politike, njezine nedostatke i mogućnosti kako bi bolje osmislili konkretne projekte za zeleno obrazovanje i još naglasili njihovu važnost.


0 Comments2 Minutes