Klimatske promjene

Klimatske promjene

Klimatske promjene kojima svjedočimo posljedica su povećanja koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Najvažniji staklenički plin je ugljični dioksid, a njegov najznačajniji izvor izgaranje fosilnih goriva – nafte, ugljena i plina. Znanstvenici smatraju da je za očuvanje planeta nužno ograničiti porast prosječne temperature na Zemlji na najviše 2°C. Da bismo to omogućili, moramo u potpunosti promijeniti način na koji proizvodimo i trošimo energiju!

U tako bitnim društvenim promjenama nužno je sudjelovanje svih sektora i slojeva društva – od javnog sektora koji donosi ključne razvojne smjernice, provodi ih i vodi društvo vlastitim primjerom, preko poslovnog sektora koji na tržištu nudi robe i usluge potrebne za niskougljični razvoj, do civilnog sektora i svakog pojedinačnog građanina koji svojim svakodnevnim odlukama – navikama u stanovanju, prijevozu i korištenju usluga – uzrokuje emisije stakleničkih plinova i na taj način utječe na ukupne globalne emisije.
Zato se ovim područjem bavimo na sljedeće načine.

Poticanje hrvatskih građana na smanjenje vlastitog ugljičnog otiska

Da bismo građane potaknuli na smanjenje vlastitog ugljičnog otiska i pomogli im na tom putu, izrađujemo publikacije i organiziramo javna događanja putem kojih građane upoznajemo kako njihove osobne odluke utječe na potrošnju energije i pridružene emisije ugljičnog dioksida, što doprinosi vlastitom ugljičnom otisku i kako on doprinosi ukupnim emisijama stakleničkih plinova.

Zagovaranje i poticanje učinkovitih, transparentnih i uključivih javnih politika niskougljičnog razvoja

Javne politike je nužno donositi uz široko sudjelovanje svih zainteresiranih, jer se na taj način prikupljaju informacije o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima, a ujedno se uočavaju slabosti i negativni učinci javnih politika koje je potrebno na vrijeme ukloniti.

Ukupno, na ovaj se način podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva javnih politika! U tu svrhu DOOR radi istraživanja, modeliranja i analize te uz sudjelovanje svojih članova i drugih zainteresiranih dionika predlaže mjere niskougljičnog razvoja, na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.


Energetika i okoliš

markEnergetika i okoliš

KLIMATSKE PROMJENE

Klimatske promjene kojima svjedočimo posljedica su povećanja koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Najvažniji staklenički plin je ugljični dioksid, a njegov najznačajniji izvor izgaranje fosilnih goriva – nafte, ugljena i plina. Znanstvenici smatraju da je za očuvanje planeta nužno ograničiti porast prosječne temperature na Zemlji na najviše 2°C. Da bismo to omogućili, moramo u potpunosti promijeniti način na koji proizvodimo i trošimo energiju!


Emisije metana iz energetskog sektora – učinkovite akcije u borbi protiv ‘nevidljive prijetnje’

Emisije metana, snažnog stakleničkog plina, predugo su bile zanemarene. Međuvladin panel za klimatske promjene (IPCC) izvještava da su antropogene emisije metana odgovorne za zagrijavanje od 0,5 °C.


0 Comments3 Minutes

Veliko zanimanje učenika osnovne škole za klimatske promjene i održivu energiju

Učenici su imali prilike pokazati što su naučili na prošlotjednom predavanju, koje je DOOR održao, preko online kviza, kojeg su vrlo uspješno ispunili.


0 Comments1 Minutes

Središnja konferencija o održivoj gradnji

Konferencija je besplatna, a okupit će stručnjake za održivu gradnju, zelenu ekonomiju i mobilnost.


0 Comments1 Minutes

Novo izvješće Međunarodne agencije za energiju o energetskoj učinkovitosti: ključni zaključi i najzanimljiviji izvodi

Očekuje da će se zbog gospodarskog oporavka globalna potražnja za energijom povećati za oko 4% u 2021.


0 Comments5 Minutes

Postignut dogovor o proračun EU-a za 2022.

Vijeće je postiglo dogovor s Europskim parlamentom o proračunu EU-a za 2022., kojim je utvrđeno da ukupna sredstva za preuzimanje obveza iznose 169,5 milijardi eura, a za plaćanja 170,6 milijardi eura.


0 Comments5 Minutes

Projekt koji nudi inovativni odgovor na posljedice klimatskih promjena

Projektom se omogućuje tvrtkama, gradovima, općinama i ostalim zainteresiranima nadoknada proizvedenih emisija CO2 i neutralizaciju vlastitog ugljičnog otiska putem sadnje stabala, te poboljšanje kvalitete života lokalnih zajednica.


0 Comments2 Minutes

Komisija je objavila tri nova izvješća o djelovanju EU-a u području klimatske politike za 2020. godinu

Emisije stakleničkih plinova EU-a, u odnosu na 1990., ukupno su se smanjile za 31 %.


0 Comments6 Minutes

Više od 40 zemalja obećale su napustiti korištenje ugljena

Iako je postignut napredak u smanjenju upotrebe ugljena na globalnoj razini, u 2019. godini se iz njega proizvelo oko 37% električne energije u svijetu.


0 Comments2 Minutes

COP26: Više od 100 svjetskih čelnika obećali okončanje krčenja šuma do 2030.

Više od 100 svjetskih čelnika kasno navečer u ponedjeljak obećalo je da će do kraja desetljeća zaustaviti i preokrenuti trendove u krčenju šuma, obnovi šuma i degradaciji tla.


0 Comments2 Minutes