Klimatske promjene

Klimatske promjene

Klimatske promjene kojima svjedočimo posljedica su povećanja koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Najvažniji staklenički plin je ugljični dioksid, a njegov najznačajniji izvor izgaranje fosilnih goriva – nafte, ugljena i plina. Znanstvenici smatraju da je za očuvanje planeta nužno ograničiti porast prosječne temperature na Zemlji na najviše 2°C. Da bismo to omogućili, moramo u potpunosti promijeniti način na koji proizvodimo i trošimo energiju!

U tako bitnim društvenim promjenama nužno je sudjelovanje svih sektora i slojeva društva – od javnog sektora koji donosi ključne razvojne smjernice, provodi ih i vodi društvo vlastitim primjerom, preko poslovnog sektora koji na tržištu nudi robe i usluge potrebne za niskougljični razvoj, do civilnog sektora i svakog pojedinačnog građanina koji svojim svakodnevnim odlukama – navikama u stanovanju, prijevozu i korištenju usluga – uzrokuje emisije stakleničkih plinova i na taj način utječe na ukupne globalne emisije.
Zato se ovim područjem bavimo na sljedeće načine.

Poticanje hrvatskih građana na smanjenje vlastitog ugljičnog otiska

Da bismo građane potaknuli na smanjenje vlastitog ugljičnog otiska i pomogli im na tom putu, izrađujemo publikacije i organiziramo javna događanja putem kojih građane upoznajemo kako njihove osobne odluke utječe na potrošnju energije i pridružene emisije ugljičnog dioksida, što doprinosi vlastitom ugljičnom otisku i kako on doprinosi ukupnim emisijama stakleničkih plinova.

Zagovaranje i poticanje učinkovitih, transparentnih i uključivih javnih politika niskougljičnog razvoja

Javne politike je nužno donositi uz široko sudjelovanje svih zainteresiranih, jer se na taj način prikupljaju informacije o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima, a ujedno se uočavaju slabosti i negativni učinci javnih politika koje je potrebno na vrijeme ukloniti.

Ukupno, na ovaj se način podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva javnih politika! U tu svrhu DOOR radi istraživanja, modeliranja i analize te uz sudjelovanje svojih članova i drugih zainteresiranih dionika predlaže mjere niskougljičnog razvoja, na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.


Energetika i okoliš

markEnergetika i okoliš

KLIMATSKE PROMJENE

Klimatske promjene kojima svjedočimo posljedica su povećanja koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Najvažniji staklenički plin je ugljični dioksid, a njegov najznačajniji izvor izgaranje fosilnih goriva – nafte, ugljena i plina. Znanstvenici smatraju da je za očuvanje planeta nužno ograničiti porast prosječne temperature na Zemlji na najviše 2°C. Da bismo to omogućili, moramo u potpunosti promijeniti način na koji proizvodimo i trošimo energiju!


Nagradna igra!

Postanite klimatski heroj i osvojite DOOR-ov poklon paket.


0 Comments2 Minutes

Novo predavanje u sklopu DOOR obrazovne akademije

Paula Damaška i Anamari Majdandžić održat će predavanje na temu „Energetske zajednice, energetske zadruge i inovativni načini financiranja (crowdfunding)“.


0 Comments1 Minute

Grad Krapina svojim građanima osigurao besplatne kompostere za biootpad

Natječajem se osiguralo 2600 kompostera od 400 litara i 90 kompostera po 1000 litara za stambene zgrade.


0 Comments2 Minutes

Grad Nova Gradiška ostvaruje značajne uštede zahvaljujući sunčanoj elektrani

Cilj je povećati korištenje održive energije, smanjiti korištenje fosilnih goriva i troškove potrošnje energije.


0 Comments2 Minutes

Edukacija o klimatskoj politici i praksi

Forum će povezati stručnjake za politiku s članovima zajednice koji su u više navrata izrazili želju da se sastanu s njima kako bi bolje razumjeli pozadinu politike, njezine nedostatke i mogućnosti kako bi bolje osmislili konkretne projekte za zeleno obrazovanje i još naglasili njihovu važnost.


0 Comments2 Minutes

Europska komisija uvozom ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a zanemaruje glavni problem: fosilna goriva

Čelnici EU-a trebali bi se fokusirati na ubrzani prijelaz na sustav koji podržava 100% obnovljive izvore energije koji štiti ljude i planet.


0 Comments3 Minutes

Grad Križevci sufinancira izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Cilj ovog Poziva je povećanje obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području grada Križevaca te smanjenje emisija stakleničkog plina CO2.


0 Comments1 Minutes

Online događaj o urbanoj transformaciji za stvaranje klimatski neutralnih gradova

Događaj pod nazivom „Getting Fit for 55 and beyond“ potaknut će politički dijalog između gradonačelnika/dogradonačelnika, zastupnika u Europskom parlamentu, državnih dužnosnika i dužnosnika EU-a o postizanju klimatske neutralnosti.


0 Comments2 Minutes

Uskoro kreću prijave za sufinanciranje sustava obnovljivih izvora energije

Mogućnost sufinanciranja za pravne osobe je 40, 60 ili 80%, ovisno o lokaciji na kojoj se provodi projekt.


0 Comments2 Minutes