Plan energetske neovisnosti Buševca


U sklopu projekta Energetski, kulturni i održivi razvoj Buševca – ulaganje u programe i infrastrukturu lokalne zajednice (Buš Eko?!) DOOR je s Fakultetom strojarstva i brodogradnje izradio „Plan energetske neovisnosti Buševca“.

U Planu je predloženo ukupno 19 mjera za smanjenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova te postizanje energetske neovisnosti Buševca.

Sektori kojima su analizirana trenutna stanja i za koje su izrađene mjere su:

 • zgradarstva,
 • obnovljivih izvora energije,
 • prometa i
 • javne rasvjete.

Procjenjuje se da bi se u navedenim sektorima uštedjelo ukupno 2.604,68 MWh energije i smanjilo 710,09 t CO2eq emisija.

Svaka mjera u Planu sadrži sljedeće informacije:

 • tijelo zaduženo za provedbu;
 • dionici uključeni u provedbu mjere;
 • vremenski okvir provedbe mjere;
 • procjena uštede energije;
 • procjena smanjenja emisija CO2;
 • mogući izvori financiranja;
 • kratki opis i način provedbe mjere

U Planu su uz predložene mjere navedene i mogućnosti financiranja definiranih mjera od nacionalnih i europskih do alternativnih i lokalnih.

Zaključeno je da daljnjim razvojem energetske mreže i poticanjem angažmana svih lokalnih dionika u sljedećih nekoliko desetljeća može se postići energetska neovisnost naselja Buševec.

Ukupna vrijednost projekta Buš Eko?! je bila 1.995.864,96 kuna uz sufinanciranje Europskog socijalnog fonda od 85% i 15% iz Državnog proračuna RH. Projekt je završio u travnju 2022. godine. Više o projektu pročitajte ovdje: https://door.hr/portfolio/bus-eko/.