CILJEVI PROJEKTA

Poboljšanje kapaciteta jadranskih gradova za prilagodbu klimatskim promjenama, razvojem baze podataka koja će omogućiti jedinicama lokalne samouprave provedbu adekvatnih adaptacijskih mjera i koraka na području koje je pokriveno projektom.

Koraci za dostizanje cilja:
• sakupljanje i usklađivanje postojećih klimatskih podataka od europskih i lokalnih mreža za praćenje klime;
• formiranje baze podataka koja će se sastojati od primjera dobre prakse, vodiča, pravnih okvira te studija o klimi, koja će omogućiti osmišljavanje klimatskih adaptacijskih planova;
• testiranje i integracija dobivene baze podataka na pilot gradovima i širim urbanim područjima Hrvatske i Italije;
• održavanje i diseminacija podataka u obliku repozitorija prilagođenog regionalnim specifičnostima za klimatske politike i planove.

Ciljani ishod projekta:
Izrada konkretnih planova i mjera prilagodbe za gradove i područja jadranskog bazena, za što lakše nošenje s klimatskim promjenama i izazovima koje one sa sobom donose.

Promotivni video projekta: 

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Trajanje projekta:
24 mjeseca (1.1.2019. – 31.12.2020.)

Uloga DOOR-a na projektu: 
Partner na projektu

Ukupna vrijednost projekta:

2.223.870,00 €

Izvor financiranja:
Interreg Italija – Hrvatska; Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Kontakt:

info@door.hr


PARTNERI NA PROJEKTU

Nositelj projekta:

Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

Državni hidrometeorološki zavod

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

Universita Iuav di Venezia

Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija

Unione Dei Comuni Valle Del Savio

Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia dell´Emilia-Romagna

Comune di Udine

Comune di Cervia

Šibensko-kninska županija

Grad Vodice

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Saznajte više o nama i zašto je održivi razvoj u energetici važan.

IBAN: HR6523600001102288964 // OIB: 19904220725

URED I SJEDIŠTE

Slavka Batušića 7
HR – 10 090 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441
e-mail: info[at]door.hr

PRATITE NAS…

NEWSLETTER

zaklada DOOR je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.