C4ET – Građani za energetsku tranziciju

Problem energetske tranzicije razumljiv je iz tehničke ili sektorske perspektive, no energija je transverzalna tema koju je potrebno predstaviti koristeći se holističkim i sustavnim pristupom. Cilj ovog projekta je razviti kvalitetni edukativni pristup koji će odgovarati sustavnom aspektu energije, a glavna mu je svrha naučiti odrasle građane kako stvarati izravne poveznice između globalnih promjena energetske trancizije i svakodnevnog života i, naposljetku, kako se istome prilagoditi u svom načinu života i potrošačkim odlukama.

Namjena projekta „Građani za energetsku tranziciju“ (Citizens for energy transition – C4ET) je poboljšati i proširiti ponudu kvalitetnih prilika za edukaciju odraslih u pitanjima izazova i mogućnosti poduzimanja mjera vezanih uz energetsku tranziciju uz pomoć razvoja sveobuhvatne, holističke ponude kvalitetnih edukativnih treninga i alata za energetsku tranciziju predviđene za odrasle građane.

Udruženje, koje se sastoji od šest partnera iz šest zemalja Europske Unije, nudi odličnu sinergiju zahvaljujući kvalitetnoj mješavini transnacionalnih, trans-sektoralnih i interdisciplinarnih osnova, kultura i struka.

Projekt je financiran iz programa ERASMUS+, a zemlje provedbe su Francuska, Njemačka, Belgija, Italija, Mađarska i Hrvatska. Više o projektu na: citizens4energytransition.org

Opći ciljevi:

– Podići javnu svijest europskih građana o temi energetske tranzicije.
– Pridonijeti smislenom razvoju u području energije koji ima niski utjecaj na klimu.
– Poboljšati vještine i sposobnosti odraslih u području energetske tranzicije.
– Pomoći građanima u promatranju energetske tranzicije kao prilike za pronalaskom novih poslovnih mogućnosti.

Specifični ciljevi:

– Identificirati postojeće prakse i metode koje se u Europi koriste u svrhu podizanja javne svijesti i edukacije građana o energetskoj tranziciji.
– Poboljšati i razviti edukacijske metode i materijale u svrhu podizanja javne svijesti i obučavanja građana o energetskoj tranziciji.
– Povećanje broja nevladinih organizacija i ostalih utjecajnih grupa uključenih ili zainteresiranih za područje edukacije građana o energetskoj tranziciji.
– Potaknuti razvoj mreže relevantnih utjecajnih grupa uključenih u edukaciju građana o energetskoj tranziciji.
– Poboljšati vještine NVO-a i ostalih utjecajnih grupa uključenih ili zainteresiranih za područje edukacije građana o energetskoj tranziciji.
– Poboljšati vještine europskih građana u području energetske tranzicije.

Trajanje:
01.09.2015. – 31.08.2018.

Izvor financiranja:
Erasmus + program

www.citizens4energytransition.org

REZULTATI I AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

1. Razvoj 30 alata i pratećih priručnika do kraja 2017. godine

Konzorcij se sastao 1. i 2. prosinca 2016. u Budimpešti da bi se raspravljalo o implementaciji projekta i testiralo prve alate koje je svaki od partnera razvio. Ovi alati pokrivaju široki spektar tema vezanih uz energetsku tranziciju i dizajnirani su za sve tipove građana, od najučenijih do „početnika“, ali i za kompanije i organizacije civilnog društva tako da oni mogu postati ambasadori tranzicije. Svih 30 razvijenih alata možete pronaći na web stranici projekta.

3. Izrada videa koji prezentiraju 6 projektnih tema

Webinar “Alati za energetsku tranziciju” kao posljednja aktivnost projekta 30.08.2018. Ovaj webinar posljednja je aktivnost projekta “C4ET – Građani za energetsku tranziciju”, a namijenjen je svim predstavnicima jedinica lokalne samouprave, okolišnim organizacijama, organizacijama za zaštitu potrošača i svim ostalim organizacijama civilnog društva, istraživačkim i razvojnim institucijama, školama i profesorima, predstavnicima poslovnoga sektora te svim zainteresiranim građanima. Na webinaru je predstavljen 30 alata u čijoj je izradi sudjelovalo svih 6 zemalja za 6 tematskih cijelina: problem klimatskih promjena, veza između ponašanja u domu i na radnom mjestu, uključivanje građana u cirkularnu ekonomiju, uključivanje u energetske politike, energetska tranzicija u ruralnim područjima i utjecaj građana na usmjeravanje kompanija ka energetskoj tranziciji.

2. Testiranje alata u svim državama kako bi se ocijenila kvaliteta razvijenih alata

Kako bi usavršili razvoj C4ET alata, odlučili smo organizirati događanja na kojima će građani testirati alate i dati nam povratne informacije za poboljšavanje istih. Prva testiranja organizirana su u Hrvatskoj, Njemačkoj i Belgiji,a daljnja testiranja slijede u Francuskoj, Italiji i Mađarskoj. Testirana je inovativnost i intuitivnost alata, njihova pedagoška vrijednost, atraktivnost teme, dizajn i sl.
U Hrvatskoj je testiranje organizirano 8. svibnja 2017. u Zagrebu, u sjedištu DOOR-a. Pozivi su upućeni predstavnicima OCD-a koje DOOR prepoznaje kao ključne dionike. 13 ljudi prisustvovalo je događaju “Igrom do nove energetike”. Alati testirani tijekom radionice razvijeni su u okviru teme “Uključivanje građana u energetske politike”:
– Alat za istraživanje / usporedbu o načinu na koji građani doživljavaju prijelaz energije
– Poster “Tvoje mišljenje se računa”
– Facebook kviz o energetskoj tranziciji
– Igra podmornice C4ET
– E-knjiga o načinu sudjelovanja građana u kreiranju i provedbi energetskih politika.

Opće ocjene su bile dobre iako su sudionici još uvijek nudili neke prijedloge poboljšanja. Svi prijedlozi korišteni su za daljnje usavršavanje alata.

Također, 20. lipnja 2018. održana je radionica “Isprobajte alate za energetsku tranziciju” na Fakultetu elekrotehnike i računarstva u Zagrebu. Zadnja radionica projekta C4ET “Isprobajte alate za energetsku tranziciju” održana je na kampu Zelena akcija/FoE Croatia na Šolti, 17. Srpnja 2018.


Partneri na projektu

Global Nature Fund – GNF, Njemačka
Molise Verso il 2000 – LAG, Italija
ENERGIES 2050, Francuska
Property and Project Management Ltd – TREBAG, Mađarska
Centre Urbain, Belgija

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Saznajte više o nama i zašto je održivi razvoj u energetici važan.

IBAN: HR6523600001102288964 // OIB: 19904220725

URED I SJEDIŠTE

Slavka Batušića 7
HR – 10 090 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441
e-mail: info[at]door.hr

PRATITE NAS…

NEWSLETTER

DOOR je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.