CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta je poduprijeti razvoj strukturiranog dijaloga i formalnog savjetovanja između hrvatskih organizacija civilnog društva i tijela državne uprave o razvoju, praćenju i ocjenjivanju nacionalnih politika na polju energetske učinkovitosti.

Specifični cilj je razviti socijalno osjetljivu nacionalnu politiku na polju energetske učinkovitosti kroz javna savjetovanja i rasprave.

Trajanje projekta:
24 mjeseca (19.2.2011. – 18.2.2013.)

Utrošena sredstva:
228665.42 EUR

Izvor financiranja:
EU putem programa IPA 2008, vlastita sredstva


Partneri na projektu

DOOR

Društvo za oblikovanje održivog razvoja,
Zagreb
www.door.hr

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

www.fer.hr/

Institut za razvoj i međunarodne odnose

www.irmo.hr/hr/

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

www.sssh.hr/hr/


REZULTATI

Izrađena je konačna verzija Prijedloga mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti u kućanstvima za razdoblje 2014. do 2016. Konačna verzija (dostupna ovdje) Prijedloga mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti u kućanstvima za razdoblje 2014. do 2016. nastala je na temelju konzultacijskog procesa sa zainteresiranom javnošću u sklopu projekta CENEP.

 

U lipnju 2011. godine u okviru projekta organiziran je stručni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom kojeg su sudionici putovanja imali priliku upoznati se s primjerima dobre prakse i steći uvid u politiku suočavanja s problemom energetskog siromaštva koja se u Ujedinjenom Kraljevstvu sustavno provodi od početka devedesetih godina.
Sudionici su posjetili profesoricu Brendu Boardman na prestižnom sveučilištu Oxford, Ministarstvo za energetiku i klimatske promjene (DECC) u Londonu, Energy Saving Trust, Trade Union Congress, Carillion Partnership House (bivša EAGA) te Ofgem.

 

Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu održan je okrugli stol „Provedba mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima“.
Okrugli stol okupio je 18 predstavnika ključnih hrvatskih institucija na području energetske učinkovitosti. Sudionici su zajednički donijeli zaključke i preporuke u pogledu poboljšanja provedbe navedenih mjera.
Osim općih zaključaka, donesen je i niz preporuka koje se odnose na područja edukacije, regulative, provedbe i financiranja. Cijeli dokument možete preuzeti ovdje.

 

Partnerske organizacije na projektu CENEP izradile su analizu o financiranju provedba mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima. Ovaj dokument daje analizu različitih postojećih mehanizama za poticanje i provođenje mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima EU i daje ocjenu njihove primjenjivosti u Hrvatskoj.

 

Održano je pet sastanaka regionalnih fokus grupa na kojima je okupljeno preko 100 sudionika koji su se aktivno uključili u raspravu te doprinijeli kreiranju zajedničkih prijedloga mjera koji će biti uvaženi prilikom izrade 3. Nacionalnog akcijskog plana za energetsku učinkovitost za sektor kućanstava. Cilj ovih fokus grupa bio je okupiti relevantne dionike i predstavnike zainteresirane javnosti te pokrenuti kreiranje politika na temelju dijaloga. Sastanci su održani u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Čakovcu.
Zaključeno je da je za uspješnu provedbu nacionalne politike energetske učinkovitosti nužno uspostaviti regionalni pristup, uzimajući u obzir specifičnosti svake pojedine regije. Nadalje, za svaku od navedenih grupa barijera predložena su rješenja. Detaljnije u zaključcima.

 

Provedena je mini-anketa o energetskoj učinkovitosti u hrvatskim kućanstvima, spremnosti građana na ulaganje u mjere energetske učinkovitosti te o utjecaju izdataka za potrebe energije na budžet kućanstva. Anketom je obuhvaćeno 1815 ispitanika iz svih županija.

 

 

Izrađen dokument Analiza zakonodavnog okvira na području energetike i socijalne skrbi.  Dokument donosi i analizu područja na kojima je potrebno usklađivanje između ova dva zakonodavna okvira, želi li Hrvatska u pogledu energije i rastućeg problema energetskog siromaštva zaista ispuniti svoju ustavnu odrednicu “socijalne države”, tj. učinkovito zaštititi one svoje građane kojima će rast cijena energije i energenata ugroziti mogućnost zadovoljenja osnovnih energetskih potreba kućanstva.

 

 

 

U Zagrebu je održana dvodnevna konferencija “Postizanje socijalne, okolišne i ekonomske održivosti kroz energetsku učinkovitost“. Konferencija je okupila 113 predstavnika državnog, poslovnog i civilnog sektora iz svih krajeva Hrvatske te iz susjednih zemalja, a cilj konferencije bio je potaknuti javni dijalog o energetskoj učinkovitosti i širu primjenu mjera energetske učinkovitosti.

 

Zaključci regionalnih fokus grupa “Planiranje poboljšanja energetske učinkovitosti” koje su imale za cilj identifikaciju preporuka za izradu 3. Nacionalnog akcijskog plana za energetsku učinkovitost za sektor kućanstava dostupni su ovdje.

 

 

Održana je radionica za donosioce odluka, namijenjena isključivo tijelima državne uprave i lokalne samouprave koja donose odluke o provedbi mjera poticanja energetske učinkovitosti u kućanstvima. Ciljevi radionice bili su:

-predstaviti  prijedlog mjera poboljšanja energetske učinkovitosti za kućanstva;

-dobiti mišljenje dionika o predloženim mjerama i

-predstaviti i prodiskutirati rezultate višekriterijske analize predloženih mjera.

Rezultati i zaključci dostupni su ovdje.

 

Izrađen je priručnik za sudjelovanje građana u pokretanju, donošenju, provedbi i praćenju javnih politika energetske učinkovitosti.

 

Završena je provedba i analiza druge ankete o energetskoj učinkovitosti u hrvatskim kućanstvima. Ova anketa bila je zadnji krug konzultacija sa širom javnošću u procesu kreiranja nacrta 3. Akcijskog plana energetske učinkovitosti u kućanstvima za razdoblje 2014. do 2016. godine. Njome je obuhvaćeno 872  ispitanika iz svih županija. Anketa je provođena online, uz dodatno anketiranje na terenu kako bi se u obzir uzele i one skupine građana koje se ne koriste aktivno Internetom. Rezultati ankete za cijelu Hrvatsku dani su ovdje. Rezultati ankete obrađeni su zasebno i za pet regija: istočnu, južnu, sjevernu, središnju i zapadnu Hrvatsku. Ti su rezultati također dostupni ovdje.

 

 

U Zagrebu održana završna konferencija “Sudjelovanje građana u javnoj politici energetske učinkovitosti”. Predavači Ana-Maria Boromisa (IRMO), Maja Božičević Vrhovčak (DOOR), Vesna Bukarica (FER) i Darko Šeperić (SSSH) prezentirali su ukupan rad i aktivnosti na projektu CENEP. Prezentaciju možete pogledati ovdje.

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Saznajte više o nama i zašto je održivi razvoj u energetici važan.

IBAN: HR6523600001102288964 // OIB: 19904220725

URED I SJEDIŠTE

Slavka Batušića 7
HR – 10 090 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441
e-mail: info[at]door.hr

PRATITE NAS…

NEWSLETTER

DOOR je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.