Cyclurban

Puni naziv projekta definira i njegov cilj – “Biciklistički promet kao element politike ublažavanja klimatskih promjena”. Biciklistički promet u urbanim sredinama predstavlja održivi oblik prometa. Bicikl zahtijeva manje prostora, kretanjem ne zagađuje okoliš, a s obzirom na brzinu i sigurnost kretanja na manjim i srednjim udaljenostima može konkurirati automobilu i ostalim oblicima motoriziranog prometa. Kako bi se biciklistički promet razvio i sačinjavao osnovu održive urbane mobilnosti, potrebno je osigurati odgovarajuću infrastrukturu (biciklističke staze i trake, stajališta, signalizacija, itd) te je povezati za postojećim oblicima javnog prijevoza (npr. stajališta za bicikle na terminalima, prijevoz bicikla vlakom ili autobusom, povezanost biciklističkih staza i terminala).

Projektom se potiče bicikliranje kao mjera održivosti urbanog prometa i ublažavanja klimatskih promjena na lokalnoj razini. Specifično, projekt analizira trenutne situacije i razvija mjere za jačanje biciklističke mobilnosti u području biciklističke infrastrukture, razvoja politika i planiranja, pružanja usluga i promocije, uzevši u obzir nove načine prijevoza kao što su teretni bicikli i e-bicikli. Projektni konzorcij pokriva 6 EU zemalja i za svaki od gradova – projektnih partnera razvijen je scenarij za unaprjeđenje urbane biciklističke mobilnosti: Tartu (Estonija), Riga (Latvija), Varšava (Poljska), Velika Gorica (Hrvatska) i Vrilissia (dio Atene, Grčka). Također, razvijene su preporuke za nacionalnu razinu politika u svakoj od partnerskih zemalja.

Partneri projekta u Hrvatskoj su Grad Velika Gorica i udruga Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) iz Zagreba, a financiran je od strane Njemačkog ministarstva okoliša, zaštite prirode i nuklearne sigurnosti (BMUB) preko resursa Europske klimatske inicijative (EUKI). Sveobuhvatni cilj EUKI inicijative je potaknuti suradnju na području klimatskih promjena u Europskoj uniji s ciljem smanjivanja emisija stakleničkih plinova.

Ciljevi projekta

– Potaknuti promjene u infrastrukturi, politikama i uslugama vezanim uz biciklizam, a da bi se ublažile klimatske promjene smanjenjem emisija CO2.
– Potaknuti promjene u politikama vezanim uz bicikliranje na način da se te javne politike integriraju u lokalne prometne strategije.

Letak:

Plakat:

Trajanje projekta:
28 mjeseci (studeni 2017. – veljača 2020.)

Sredstva:
462.729,00 eur

Izvor financiranja:


REZULTATI I AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

1. Sudjelovanje na BYPAD treningu
Na BYPAD treningu u Grazu, održanome od 27. do 29. lipnja 2018. godine, Ana Tešija, mlađa stručna suradnica, uspješno je završila program obuke te je primila BYPAD (Bicycle Policy Audit) certifikat za procjenu prometne politike, s naglaskom na korištenje bicikala kao prijevoznog sredstva u urbanom prometu. Sudjelovanje na BYPAD treningu omogućeno je kroz projekt Cyclurban.

2. BYPAD analiza

BYPAD je kratica za Bicycle Policy Audit. BYPAD analizira snage i slabosti trenutnih politika i daje jasne naznake za poboljšanja. BYPAD upitnik dostavljen je relevantnim dionicima u tiskanoj verziji. Nakon primljenih odgovora od predstavnika građana, gradskih službenika i donositelja odluka, revizorica je sazvala BYPAD radni sastanak kako bi se pronašli zajednički odgovori za sve uključene strane i odlučilo o realnom rezultatu za Grad Veliku Goricu.

3. Razvijene su smjernice za razvoj lokalnog biciklističkog prometa u Velikoj Gorici i one predstavljaju osnovu za izradu SUMP-a.

4. Definirane su preporuke za unaprjeđenje politika na nacionalnoj razini koje mogu dovesti do bržeg razvoja biciklističkog prometa.

Preporuke su osmišljene kroz projektne aktivnosti koristeći nekoliko metoda. Na samom početku provedeno je mapiranje dionika i analiza postojećih politika na lokalnoj i nacionalnoj razini. Nakon toga provedeni su strukturirani intervjui s ključnim dionicima. Nacionalne preporuke su podijeljene u tri tematska područja: zakonodavne promjene, institucionalne ili organizacijske promjene i mogućnosti financiranja. Preporuke su razvili hrvatski projektni partneri zajedno s dionicima kao što su urbani planeri, arhitekti, komunalni stručnjaci, pripadnici policije, biciklisti, lokalni političari i drugi. Predložene preporuke za nacionalnu politiku predstavljaju mjere koje imaju za cilj podržati daljnji razvoj biciklističkog prometa uz relativno niske troškove provedbe.

5. Održali smo seminar “Biciklom do cilja – bolja klima za sve”.

26. 11. 2019., u dvorani Gradske vijećnice u Velikoj Gorici održali smo seminar s naglaskom na razvoj biciklističkog prometa u Velikoj Gorici. Predstavljen je prijedlog dokumenta “Analize i preporuke za razvoj biciklističkog prometa u Velikoj Gorici”. Rasprava je pridonijela tome da prisutni predstavnici Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i promet dobiju kvalitetne smjernice za razvoj biciklističkog prometa. Budući da se upravni odjel trenutno bavi prometom općenito, prepoznali su potrebu uspostave „cycle unita“ Velike Gorice. Smatramo to izravnim rezultatom aktivnosti projekta Cyclurban.

6. Za projektne partnere organizirali smo i biciklističku turu. 


PARTNERI NA PROJEKTU

Njemačka
Nositelj projekta: Baltic Environmental Forum Germany
German Aerospace Center (DLR) – Institute of Transport Research

Estonija
Grad Tartu
Baltic Environmental Forum Estonia

Latvija
Union of Latvian Cyclists
Baltic Environmental Forum Latvia

Poljska
Grad Varšava
Zaklada “Earth and People”

Hrvatska
Grad Velika Gorica
Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

Grčka
National Technical University of Athens
National Observatory of Athens
EcocityCyclurban

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Saznajte više o nama i zašto je održivi razvoj u energetici važan.

IBAN: HR6523600001102288964 // OIB: 19904220725

URED I SJEDIŠTE

Slavka Batušića 7
HR – 10 090 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441
e-mail: info[at]door.hr

PRATITE NAS…

NEWSLETTER

DOOR je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.