FARM CIRCLE

U okviru projekta FarmCircle – Young Farmers: Circles of Circular Economy provedena je edukacija zaposlenika poljoprivrednih savjetodavnih službi, Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi koji izravno rade s poljoprivrednicima s ciljem prijenosa znanja o novim trendovima, poslovnim prilikama i tehnologijama u bioekonomiji.

Bioekonomija je danas sveprisutan pojam koji se javlja u svim novim strateškim dokumentima, programima i politikama Europske unije, a koji bi se najbolje mogao odrediti kao inovativno gospodarstvo s niskom razinom emisija, s ciljem osiguranja održivosti poljoprivrede i ribarstva, sigurnosti opskrbe hranom i održivog korištenja obnovljivih bioloških resursa u industriji uz istovremenu zaštitu bioraznolikosti i okoliša (izvor: Strategija bioekonomije EU).

Opći cilj

Glavni cilj projekta je osvijestiti poljoprivrednicima mogućnosti o novim trendovima i poslovnim prilikama u bioekonomiji kako bi proizveli više dodatne vrijednosti po poljoprivrednom proizvodu.

Specifični ciljevi

Specifični ciljevi su organizacija dostupnih materijala o bioenergiji i bioekonomiji kako bi se napravili besplatni materijali za trening prema karakteristikama poljoprivrednih gospodarstava, obučili treneri i informirali donosioci odluka u cilju programiranja shema poticaja prema potrebama i u skladu sa karakteristikama poljoprivrednih gospodarstava.

Trajanje projekta:
12 mjeseci (1.1.2018. – 31.12.2018.)

Izvor financiranja:
Dunavski fond za strateške projekte (DSPF)

www.farmcircle.net

REZULTATI I AKTIVNOSTI PROJEKTA

  1. Pripremanje materijala za trening
  2. Testiranje materijala za trening
  3. Dorađivanje materijala
  4. Edukacija savjetnika
  5. Preporuke, studije

Upravo imajući u vidu održivo i inovativno gospodarstvo Energetski institut Hrvoje Požar i Društvo za oblikovanje održivog razvoja, organizirali su trening kojim zaposlenicima javnog sektora žele približiti nove trendove i pojmove koji se pojavljuju u Europskoj uniji.

Edukacija je namijenjena zaposlenicima poljoprivrednih savjetodavnih službi, zaposlenicima Ministarstva poljoprivrede, agencije za plaćanje u poljoprivredi te ostalim zainteresiranim dionicima koji izravno rade s poljoprivrednicima i koji će znanje stečeno tijekom treninga upotrijebiti u svom svakodnevnom radu, čime će izravno doprinijeti konkurentnosti poljoprivrednika na tržištu.

Edukacija na kojoj je sudjelovalo 80-ak zaposlenika savjetodavne službe, ministarstva i agencije održala se 26. listopada 2018. godine u Ministarstvu gospodarstva poduzetništva i obrta.


PARTNERI NA PROJEKTU

Energetski Institut Hrvoje Požar

www.eihp.hr

Landwirtschaftskammer Steiermark

www.stmk.lko.at

Mediterranean Agronomic Institute of Chania

www.iamc.ciheam.org

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja

https://door.hr/

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Saznajte više o nama i zašto je održivi razvoj u energetici važan.

IBAN: HR6523600001102288964 // OIB: 19904220725

URED I SJEDIŠTE

Slavka Batušića 7
HR – 10 090 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441
e-mail: info[at]door.hr

PRATITE NAS…

NEWSLETTER

DOOR je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.