METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

Ciljevi projekta

METAR će kroz inovativne metode i znanstvena istraživanja napore usmjeriti ka pronalasku rješenja za istovremeno suzbijanje problema klimatskih promjena i energetskog siromaštva

Opći cilj projekta

Uspostaviti trajnu tematsku mrežu kapacitiranih OCD-a, JLS-a i znanstveno-istraživačkih institucija koja će uključivanjem u sve faze razvoja javnih politika doprinijeti tranziciji u nisko-ugljično društvo adaptirano na klimatske promjene bez energetskog siromaštva. Kroz trajnu suradnju izgradit će se nove vještine i kapaciteti OCD-a za argumentirano zagovaranje, a znanstveno-istraživačke institucije i JLS-i će se osnažiti u metodama informiranja i uključivanja zainteresirane javnosti.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Potpisivanje Sporazuma o suradnji svih partnera na projektu kojim će se obvezati na trajnu suradnju kroz METAR do bolje klime kako bi povećali vidljivost mreže METAR, a time i doprinijeli boljem informiranju javnosti
 2. Kapacitiranje predstavnika OCD – a za argumentirano zagovaranje
 3. Izrada smjernica javnih klimatskih politika o utemeljenih na dokazima
 4. Izgradnja kapaciteta OCD-a za veći utjecaj u procesu donošenja odluka
 5. Platforma za razmjenu informacija koja će spajati dionike iz različitih sektora stremeći istovremenom suzbijanju klimatskih promjena, adaptaciji na neizbježne klimatske promjene te socio-ekonomskom razvoju koji omogućuje društvo bez energetskog siromaštva
 6. Osnaživanje budućih generacija
 7. Financiranje budućih srodnih aktivnosti

Elementi projekta:

 1. Jačanje partnerstava organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže
 2. Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva
 3. Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene
 4. Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
 5. Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
 6. Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka
 7. Promidžba i vidljivost
 8. Upravljanje projektom i administracija

Više informacija o projektu potražite ovdje. 

Uloga DOOR-a:
Voditelj projekta

Ukupna vrijednost projekta:
3.599.995,32 kuna

Izvor financiranja:

Europska unija, Europski socijalni fond 

Trajanje projekta:

36 mjeseci (listopad 2020. – rujan 2023.)

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.

Kontakt osobe za više informacija:

Veljko Vorkapić
099 5309 325
veljko.vorkapic@door.hr 

Adresa internetske stranice METAR:

https://metar.door.hr/


Partneri na projektu

Društvo za oblikovanje održivog razvoja

Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“

Brodsko ekološko društvo-BED

Terra Hub

Udruga Zelena Istra

Forum za slobodu odgoja

Institut za političku ekologiju

Zelena akcija

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstava

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Grad Zagreb

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Saznajte više o nama i zašto je održivi razvoj u energetici važan.

IBAN: HR6523600001102288964 // OIB: 19904220725

URED I SJEDIŠTE

Slavka Batušića 7
HR – 10 090 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441
e-mail: info[at]door.hr

PRATITE NAS…

NEWSLETTER

DOOR je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.