Moj okoliš, moja budućnost!

Volonterstvo, kao ni teme okoliša,klime i održivog razvoja, nisu dovoljno zastupljeni u kurikulumima osnovnih i srednjih škola. Djeca i mladi općenito nedovoljno volontiraju i nisu upoznati s mogućnostima volontiranja. Uz to, zaposlenici škola i udruge koje rade s mladima nemaju dovoljno znanja o menadžmentu volontera. Višegodišnja suradnja udruge Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) iz Zagreba i Osnovne škole Stjepana Radića iz Brestovca Orehovičkog dovela je do obostrane želje da se cjelovito pristupi temi edukacije učenika o održivom razvoju, zaštiti okoliša i klimatskim promjenama te da se proaktivno djeluje na poticanje volonterskog angažmana učenika na tim temama. Glavna okosnica ovog projekta je izrada i pilotiranje programa školskog volontiranja za okoliš, klimu i održivi razvoj u OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički, unutar kojeg će učenici osmišljavati i provoditi volonterske aktivnosti vezane uz pozitivno djelovanje na okoliš, održivi razvoj i klimu. Taj program škola će uvrstiti u svoj kurikulum, a nakon toga ćemo kroz niz regionalnih radionica organiziranih u 5 gradova program predstaviti i drugim školama. Također nam je cilj škole i udruge koje rade s mladima educirati za menadžment volontera i zainteresirati ih za daljnji angažman na ovom području.

Ciljevi projekta

– Izgraditi kapacitete zaposlenika OCD-a i javnih ustanova za menadžment volontera,
– izraditi, provesti i diseminirati program školskog volontiranja za okoliš, klimu i održivi razvoj za osnovne škole,
– povećati broj djece i mladih koji volontiraju.

Iznos potpore:

1.140.212,86 HRK

od čega je 85% sredstava osigurano iz proračuna EU putem Europskog socijalnog fonda

Izvor sufinanciranja:

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta:

od 1. kolovoza 2017. godine do 31. srpnja 2019. godine


REZULTATI I AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

1. Trodnevni seminar „Volontiranje u radu s djecom i mladima i menadžment volontera“ organiziran za zaposlenike udruga, škola i drugih javnih ustanova koji rade s mladima s područja Krapinsko-zagorske županije. 27 sudionika seminara educirano je o volontiranju u radu s djecom i mladima i o menadžmentu volontera. S obzirom da su sudionici projektnog elementa bili djelatnici organizacija civilnog društva ali i zaposlenici škola, znanje koje su stekli tijekom seminara primijenjeni su u nastavi i nakon završetka projekta.

2. Studijsko putovanje u Portugal na kojem su sudionici usvojili primjere dobre prakse. Sudionici su vidjeli i naučili na koji je način u okviru školskog programa moguće implementirati i provoditi aktivnosti koje spajaju teorijsko znanje koje učenici stječu tijekom nastave s praktičnim aspektima nastave.

3. Priprema programa školskog volontiranja za okoliš, klimu i održivi razvoj kojem prethodi intenzivna edukacija za menadžment volontera za projektne partnere.

4. Osnivanje i rad volonterske okolišne sekcije koju će činiti skupina učenika OŠBO koja će razrađivati volonterske aktivnosti vezane uz pozitivno djelovanje na okoliš, održivi razvoj i klimu. Učenici su educirani o navedenim temama te su nakon edukacije osmislili volonterske akcije koje će se provoditi u periodu od ožujka do prosinca 2018. godine. Rad sekcije nastavit će se u narednim školskim godinama.

5. Prijenos iskustava u druge škole u županiji su zainteresirane za implementaciju ovakvih volonterskih aktivnosti. Održano je 5 volonterskih akcija u školama koje su se dobrovoljno javile da bi željele sudjelovati u projektnim aktivnostima odnosno u aktivnosti replikacije školskog volonterskog kluba u druge škole.  U Osnovnoj školi Zlatar Bistrica, Lobor je provedena po jedna volonterska akcija; a u Osnovnoj školi Kumrovec i Bedekovčina po dvije. U osnovnoj školi Đurmanec učenici su prikupljali jabuke za svoju školsku kuhinju o čemu je izvijestio ravnatelj. Pri čemu je u volonterskim akcijama svim školama sudjelovalo 307 učenika

6. Izrada publikacije u kojoj će projektni partneri izložiti program školskog volontiranja za okoliš, klimu i održivi razvoj i mogućnosti njegovog uključivanja u školski kurikulum. Dodana vrijednost ove aktivnosti je što su prikupljene prakse iz cijele Hrvatske, te je publikacija poslana nizu škola koje nisu sudjelovale u implementaciji projekta.

7. Regionalne radionice diseminacije projektnih iskustava u Osijeku, Sisku, Krapini, Rijeci i Šibeniku na kojima su predstavljeni izrađeni program i mogućnosti njegovog uključivanja u školski kurikulum.

8. Tijekom provedbe projekta, partnerska škola Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom je iz sredstava projekta nabavila meteorološku postaju koju su nakon toga nastavili upotrebljavati u nastavi prirode i društva i biologije, a sve s ciljem podučavanja o klimi i klimatskim promjenama kao načinu na koji vremenske prilike utječu na formiranje i promjenu lokalne klime.


Partneri na projektu

Društvo za oblikovanje održivog razvoja

Forum za slobodu odgoja

Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Saznajte više o nama i zašto je održivi razvoj u energetici važan.

IBAN: HR6523600001102288964 // OIB: 19904220725

URED I SJEDIŠTE

Slavka Batušića 7
HR – 10 090 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441
e-mail: info[at]door.hr

PRATITE NAS…

NEWSLETTER

DOOR je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.