REPAM

Glavni cilj projekta REPAM (Renewable Energy Policies Advocacy and Monitoring) je jačanje kapaciteta udruga i zainteresirane javnosti za sudjelovanje u procesima odlučivanja na području obnovljivih izvora energije. Specifični ciljevi projekta obuhvaćaju: pokretanje platforme zainteresirane javnosti, prijenos znanja i iskustava za udruge na području OIE, ostvarenje dijaloga između lokalnih i regionalnih vlasti i udruga na temu planiranja razvoja OIE. U okviru projekta su, između ostalih aktivnosti, izdane studije potencijala OIE za sve županije u Republici Hrvatskoj. Studije možete pročitati u nastavku:

Zagrebačka

Krapinsko-zagorska

Sisačko-moslavačka

Karlovačka

Varaždinska

Koprivničko-križevačka

Bjelovarsko-bilogorska

Primorsko-goranska

Ličko-senjska

Virovitičko-podravska

Požeško-slavonska

Brodsko-posavska

Zadarska

Osječko-baranjska

Šibenska

Vukovarsko-srijemska

Splitska

Istarska

Dubrovačko-neretvanska

Međimurska

Trajanje projekta: Ožujak 2011. – Ožujak 2013.

Utrošena sredstva: 218.766,64 Eur

Izvor financiranja: EU putem programa IPA 2008 komponenta I, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva


Partneri na projektu

Energetski institut Hrvoje Požar, nositelj projekta

http://www.eihp.hr

DOOR

Društvo za oblikovanje održivog razvoja iz Zagreba, partnerska organizacija

https://door.hr/

Focus – društvo za sonaraven razvoj iz Ljubljane, Slovenija, partnerska organizacija

http://focus.si/


REZULTATI

Održane su četiri regionalne radionice: u Zadru, Osijeku, Karlovcu i Rijeci

Objavljen je i distribuiran „Priručnik za javno zagovaranje obnovljivih izvora energije“

Provedena anketa o mišljenjima i stavovima zainteresirane javnosti u lokalnim zajednicama spram obnovljivih izvora

Održano je pet događanja – u Zadru, Rijeci, Karlovcu, Osijeku i Varaždinu na kojima su predstavljeni potencijali obnovljivih izvora energije po županijama,

Izrađene su studije potencijala obnovljivih izvora energije po županijama

 

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Saznajte više o nama i zašto je održivi razvoj u energetici važan.

IBAN: HR6523600001102288964 // OIB: 19904220725

URED I SJEDIŠTE

Slavka Batušića 7
HR – 10 090 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441
e-mail: info[at]door.hr

PRATITE NAS…

NEWSLETTER

DOOR je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.