Solarno mapiranje

DOOR je do sada proveo dva projekta mapiranja potencijala korištenja sunčeve energije za proizvodnju električne energije:

Solarno mapiranje Trnskog (2012.)
Prvi je projekt takve vrste u Hrvatskoj, financiran od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Proveden je u suradnji sa Platformom 9,81 i Udrugom “Živim u Trnskom”. Trnsko je jedno od prvih novozagrebačkih naselja najvećim dijelom izgrađeno 1960-tih godina, na temelju tada prevladavajućeg principa ortogonalne matrice stambenih volumena unutar parkovno oblikovanog javnog prostora. Zgrade većinom imaju ravne krovove sa malom zasjenjenosti što ih čini idealnim za postavljanje fotonaponskih ploča – solarnih elektrana.

Solarno mapiranje Velike Gorice (2015.)
Glavni cilj projekta je poticanje uporabe sunčeve energije što doprinosi smanjenju onečišćenja, povećanju energetske neovisnosti te otvaranju novih radnih mjesta. Projekt je provodilo Društvo za oblikovanje održivog razvoja u suradnji s Gradom Velika Gorica uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i Grada Velika Gorica.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta „Solarno mapiranje Velike Gorice“ je poticanje uporabe energije Sunca kao energenta koji doprinosi smanjenju zagađenja, povećanju energetske neovisnosti i potiče otvaranje novih radnih mjesta.

Specifični ciljevi projekta su:

  • –   definirati potencijale za korištenje energije Sunca na krovovima zgrada stambene i javne namjene na području Grada Velika Gorica;
  • –   prikazati prednosti korištenja energije Sunca na već postojećim, neiskorištenim površinama;
  • –   povećati svijest građana o korištenju energije i prednostima obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Trajanje projekta:
23.07.2012. – 31.12.2012.
09.04.2015. – 31.12.2015.


Izvor sufinanciranja:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)
Grad Velika Gorica
Grad Zagreb

 

www.solarvg.info

REZULTATI I AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Solarno mapiranje Trnskog (2011.)
U sklopu projekta napravljena je interaktivna solarna mapa svih višestambenih zgrada u naselju sa prikazanim podacima o veličini FN postrojenja na pojedinoj zgradi predviđenoj proizvodnji električne energije, veličini investicije, prihodu od povlaštenih otkupnih cijena i jednostavnim periodima otplate investicije. Solarne elektrane na krovovima mogu predstavljati dohodovnu aktivnost zgrade za daljnje ulaganje u energetsku učinkovitost (npr. postavljanje toplinske izolacije fasada, krova i novih prozora, modernizacija grijanja – individualno mjerenje topline, itd.), kvalitetnije održavanje zgrade ili ulaganja u lokalne projekte u zajednici.

Solarno mapiranje Velike Gorice (2015.)
U sklopu projekta izrađena je aplikacija Velika Gorica SOLARNI GRAD koja prikazuje interaktivnu kartu područja Grada Velika Gorica s javnim i stambenim zgradama, čiji su krovovi potencijalne površine za instalaciju sunčanih elektrana: www.solarvg.info.

Provedene su sljedeće aktivnosti:

1. Mjerenje i terensko istraživanje solarnog potencijala
Provedeno je opsežno terensko i uredsko istraživanje raspoloživih površina za postavljanje fotonaponskih panela. Uz pomoć djelatnika iz grada Velika Gorica odabrane su zgrade, a to je 55 javnih zgrada u vlasnišvu Grada i 112 više stambenih zgrada (ukupno 167 zgrada).

2. Priprema i obrada podataka za solarnu kartu
Pomoću računalnog programa PVSYST određeni su izlazni podaci za pojedinu lokaciju: ukupna snaga FN postrojenja koja se može instalirati na lokaciju, ukupna godišnja proizvedena električna energija, cijena pojedinog sustava, jednostavan period otplate na osnovu promjenjivog poticaja.

3. Izrada modela solarne karte
Izrađen je model solarne karte u dogovoru sa tvrtkom PREHNIT.

4. Izrada interaktivne web stranice i 3D web karte
Nakon izračuna i izrada podloga odabrana je tvrtka PREHNIT d.o.o koja je izradila interaktivnu web  kartu baziranu na GIS sustavu svim lokacijama. Web adresa karte je http://solarnigrad.info.

5. Predstavljanje
Udruga DOOR u suradnji sa Gradom Velika Gorica organizirali su javno predstavljanje aplikacije, 17.12.2015. u Velikoj Gorici, što se uklopilo u 20-tu obljetnicu Velike Gorice koja je proslavljena 13.12.


Partneri na projektu

DOOR

Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Zagreb
www.door.hr

Platforma 9,81

Split

www.platforma981.hr

Udruga Živim u Trnskom

Zagreb

Grad Velika Gorica

www.gorica.hr

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Saznajte više o nama i zašto je održivi razvoj u energetici važan.

IBAN: HR6523600001102288964 // OIB: 19904220725

URED I SJEDIŠTE

Slavka Batušića 7
HR – 10 090 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441
e-mail: info[at]door.hr

PRATITE NAS…

NEWSLETTER

DOOR je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.