CILJEVI PROJEKTA

S namjerom unapređenja kvalitete upravljanja prirodnim resursima i shodno tome održivog razvoja Grada Velike Gorice pokrenut je projekt u sklopu IPA 2012 Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima Participativno upravljanje prirodnim resursima. 

Opći cilj projekta:

Pridonijeti kapacitetima organizacija civilnog društva (OCD) kako bi pratile i surađivale s lokalnim vlastima pri provođenju javnih politika bitnih za upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima.

Specifični cilj projekta:

Uspostaviti trajnu suradnju između OCD-a i lokalnih vlasti u obliku višesektorske radne skupine koja će pratiti upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima, ukazivati na nepravilnosti te voditi javne diskusije na aktualna pitanja u Velikoj Gorici.

Trajanje projekta:
24 mjeseca počevši od 2. studenog 2015.

Ukupna vrijednost projekta:
208.195,89 EUR

Izvor financiranja:
EU putem programa IPA 2012, Ured za udruge Vlade RH

www.suDjeluj.net

REZULTATI

Konferencija „Dobro upravljanje – pametno gospodarenje otpadom kao primjer”

Konferencija je okupila 140 sudionika – predstavnike nadležnih tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnike organizacija civilnog društva, stručnjake s područja okoliša, otpada i energetike te druge relevantne sudionike i medije.

Prezentacije:

 1. O projektu – Slavica Robić
 2. Grad Velika Gorica – Marko Ružić
 3. Gradići – Davorka Križaj i Petra Pereković
 4. Udruga Žmergo – Helena Traub
 5. Udruga UZOR Hrvatske – Matija Hlebar
Autor fotografija: Mario Žilec

 

Održane radionice

Kroz projektne su se radionice pod nazivom “SuDjelujte!”, održane u Osijeku, Rijeci, Koprivnici i Zadru, predstavili primjeri dobre prakse iz sektora jedinica lokalnih samouprava i udruga.

Radionica u Osijeku – 6.7.2017.:
 1. Sudjelovanje javnosti u sferi zaštite prirode i upravljanja prirodnim područjima – Zeleni Osijek
 2. LAG Baranja
Radionica u Rijeci – 12.9.2017.:
 1. E-konzultacijom s građanima do modela upravljanja gradskom plažom – Grad Rijeka
 2. Participativno budžetiranje – Grad Pazin
 3. Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima – Udruga Žmergo
Radionica u Koprivnici – 22.9.2017.:
 1. Participativna izrada Plana održive urbane mobilnosti – Grad Koprivnica
 2. Aktivnosti oko Regionalnog parka Mura-Drava – Dravska Liga
 3. Škola za udruge – Grad Lepoglava
 4. Teretnim biciklom do održive zajednice – Uzor Hrvatske, Koprivnica
Radionica u Zadru – 6.10.2017.:
 1. Sudjelovanje građana i korištenje prirodnih resursa u projektima Grada Zadra – Grad Zadar
 2. Organiziranje otočnih zajednica – Udruga Pokret otoka
 3. Zelena transformacija građanska participacija – Udruga Eko Zadar
Radne skupine

U sklopu projekta Participativno upravljanje prirodnim resursima Grad Velika Gorica u suradnji s ostalim partnerima na projektu osnovao je u lipnju 2016. godine Radnu skupinu za unaprjeđenje upravljanja prirodnim resursima na području Grada Velike Gorice. Jedan od plodova suradnje radne skupine s Gradom je inicijativa koje je došla iz Pčelarske udruge Turopolje, a radi se o projektu Pčelarskoga parka u Velikoj Gorici. Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša prihvatio je ideju, pronađena je odgovarajuća lokacija, te nakon predstavljanja ostalim gradskim uredima i gradonačelniku, za projekt je dobiveno zeleno svijetlo. Više o funkcijama, aktivnostima i uspjesima radnih skupina možete pogledati u našem videu!

Provedena istraživanja

Provedena su istraživanja stavova građana Grada Velika Gorica o lokalnim politikama gospodarenja prirodnim resursima, transparentnosti lokalne uprave i otvorenosti za sudjelovanje građana te važnosti participativnog upravljanja javnim resursima.

Rezultate istraživanja možete vidjeti ovdje: 1. krug istraživanja, 2. krug istraživanja

Zagovaračka strategija

Da bi se građani i OCD-i uključili u upravljanje lokalnim prirodnim resursima potrebno ih je upoznati s prirodnim bogatstvima njihovog kraja i lokalnim politikama, osvijestiti potencijal njihovog utjecaja na lokalne politike te im pokazati kako se uključiti, kako poboljšati komunikaciju s predstavnicima lokalne samouprave i kako utjecati na donositelje odluka. Upravo to provodit će se putem različitih aktivnosti ovog projekta na način koji u glavnim crtama opisuje zagovaračka strategija. Zagovaranje je skup aktivnosti ili proces zauzimanja za, podržavanja ili predlaganja određenih mjera ili ciljeva koji teži utjecati na odluke unutar političkih, ekonomskih i društvenih sustava.

Lokalne aktivnosti zagovaranja unutar ovog projekta provodit će se na temelju priložene Zagovaračke strategije suDjelujVG. Više o ciljevima i važnostima zagovarače strategije možete pogledati ovdje.

Seminar u Velikoj Gorici

U sklopu projekta „Participativno upravljanje prirodnim resursima“ na kojem su sudjelovali predstavnici gradskih ureda i tvrtki, udruga te zainteresirani građani. Seminar je zamišljen kao polazišna točka za daljnji razvoj modela uključivanja građana u upravljanje prirodnim resursima na području Grada Velika Gorica.

Što se događalo na seminaru i oko njega, te koje su glavne poruke pogledajte u kratkom videozapisu koji su snimili i montirali Filip Čargonja i Marko Boško iz Kreativnog Sindikata.

Prezentacije predavača:

 1. O projektu suDjelujVG – DOOR
 2. Upravljanje vodnim resursima Velika Gorica
 3. Sustav obrane od poplava Grada Velike Gorice
 4. Modeli građanske participacije Udruga gradova RH
 5. Šumarija Velika Gorica
 6. Održivi razvoj ODRAZ
Studijsko putovanje u Bolognu

Projektni partneri su zajedno s predstavnicima civilnog sektora i jedinica lokalne samouprave posjetili grad Bolognu u Italiji. Tamo su na dvodnevnom studijskom putovanju od 5. do 7. listopada imali priliku iz prve ruke vidjeti modele participativnog upravljanja prirodnim resursima. U sklopu putovanja snimljen je i kratki videozapis!

 

I za kraj Vas pozivamo da pogledate naš završni video! 🙂


PARTNERI NA PROJEKTU

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Lička 33
HR-10000 Zagreb

T/F +385 1 4655 441
E info@door.hr
W www.door.hr

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša
Trg kralja Tomislava 34
HR-10410 Velika Gorica

T +385 1 6269-961
F +385 1 6269-963
E  suDjeluj@gorica.hr
W www.gorica.hr

ODRAZ – Održivi razvoj zajednice
Lj. Posavskog 2/4, HR-10000 Zagreb

T +385 1 4655 203
F +385 1 4655 200
E odraz@odraz.hr
W www.odraz.hr

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj
Palmotićeva 25, HR-10000 Zagreb

T +385 1 631 3323
F +385 1 466 8003
E info@udruga-gradova.hr
W www.udruga-gradova.hr

ZMAG – Zelena Mreža Aktivističkih Grupa
Vukomerić 23/3, HR-10418 Vukomerić

T +385 1 6267 223
E info@zmag.hr
W www.zmag.hr

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Saznajte više o nama i zašto je održivi razvoj u energetici važan.

IBAN: HR6523600001102288964 // OIB: 19904220725

URED I SJEDIŠTE

Slavka Batušića 7
HR – 10 090 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441
e-mail: info[at]door.hr

PRATITE NAS…

NEWSLETTER

DOOR je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.