Znanjem do toplog doma

Prateći zahtjeve EU direktiva i nacionalnih potreba, u Hrvatskoj je posljednjih godina energetsko siromaštvo prepoznato kao rastući problem te se na nekoliko razina radi na njegovu smanjivanju. Sisačko-moslavačka županija jedna je od županija koje su najviše pogođene siromaštvom te povezano time i energetskim siromaštvom. Organizacije civilnog društva aktivne na tom području iskazuju volju za suočavanjem s tim problemom, ali nisu kapacitirane za njegovo rješavanje. Jedan od važnih preduvjeta za to je i suradnja s javnim sektorom, prvenstveno s tijelima lokalne i regionalne vlasti te centrima za socijalnu skrb.

Zbog toga je projekt „Znanjem do toplog doma“ imao sljedeće ciljeve:

  1. Kapacitiranje OCD-a na području SMŽ za energetsko savjetovanje
  2. Uspostava suradnje civilnog i javnog sektora SMŽ u ublažavanju energetskog siromaštva

Trajanje projekta:
14 mjeseci
(27. veljače 2015. – 26. travnja 2016.)

Ukupna vrijednost projekta:
777.032 kn

Izvor financiranja:

Europski socijalni fond, Državni proračun RH


Partneri na projektu

DOOR

Društvo za oblikovanje održivog razvoja,
Zagreb
www.door.hr

Udruga mladih „Novi svijet“- Luščani

www.uns.hr

Grad Petrinja

www.petrinja.hr


REZULTATI

  • U suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu, provedeno je istraživanje znanja i potreba na polju energetskog siromaštva u Sisačko-moslavačkoj županiji. Izrađena je analiza stanja na polju energetskog siromaštva u promatranom pilot području, izrađen dokument s analizom razine znanja o energetskom siromaštvu i potreba korisnika na terenu te provedena anketa kojom je obuhvaćeno 80 korisnika sustava socijalne skrbi.
  • Provedene su edukativne aktivnosti (studijsko putovanje i seminar) na kojem su važni dionici educirani o temi energetskog siromaštva.
  • Provedena je analiza usklađenosti javnih politika na području socijalne skrbi i energetike. Analiziralo se relevantno nacionalno, regionalno i lokalno zakonodavstvo te se stekao uvid u načine i međusektorske metode zaštite ugroženih kupaca i pristup problematici energetskog siromaštva.
  • Organizirani su sastanci predstavnika javnog i civilnog sektora s područja Sisačko-moslavačke županije. Sastanci su unaprijedili suradnju javnog i civilnog sektora, a na njima su stvoreni temelji za izradu preporuka za uključivanje energetskog siromaštva u relevantne dokumente na županijskoj razini.
  • Pilot energetsko savjetovanje provelo se u 80 odabranih energetski siromašnih kućanstava. Proveo se energetski pregled kućanstava te su implementirane mjere energetske učinkovitosti uz minimalna financijska ulaganja, stanovnici su educirani kako promjenom ponašanja i daljnjim ulaganjima mogu smanjiti račune za energiju.
  • Izradile su se preporuka za uključivanje energetskog siromaštva u županijsku politiku socijalne skrbi te u županijsku energetsku politiku. Preporuke za uključivanje u socijalnu politiku implementirane su u Plan razvoja socijalnih usluga Sisačko-moslavačke županije.
  • Provedena je javna rasprava na temelju preporuka, zaprimljeni komentari i uvršteni u finalnu verziju.
  • Pred kraj javne rasprave održan je okrugli stol o povezivanju županijskih politika socijalne skrbi i energetike u organizaciji projektnih partnera i Ministarstva socijalne politike i mladih. Na okruglom stolu sudjelovalo je 30 predstavnika javnog i civilnog sektora. Zaključci rasprave korišteni su u izradi konačnih prijedloga preporuka – za uključivanje energetskog siromaštva u županijsku i nacionalnu politiku socijalne skrbi te za uključivanje energetskog siromaštva u županijsku i nacionalnu energetsku politiku.

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Saznajte više o nama i zašto je održivi razvoj u energetici važan.

IBAN: HR6523600001102288964 // OIB: 19904220725

URED I SJEDIŠTE

Slavka Batušića 7
HR – 10 090 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441
e-mail: info[at]door.hr

PRATITE NAS…

NEWSLETTER

DOOR je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.