Pravila o zaštiti privatnosti

S obzirom na odredbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: „GDPR“), molimo vas da odvojite nekoliko trenutaka i pročitate ove važne točke Pravila o zaštiti privatnosti DRUŠTVA ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA (DOOR).

Nakon što pročitate ove važne točke, molimo Vas da na po završetku čitanja ovog dokumenta na traci o kolačićima kliknete opciju „Prihvaćam“, ako se slažete s njihovim sadržajem i prihvaćate da DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA obrađuje neke od Vaših osobnih podataka za dolje navedene svrhe.

DOOR je uspostavio upravljanje zaštitom osobnih podataka kroz utvrđivanje pravila i načela obrade, mjere zaštite, procjenu učinka, izvještavanje, nadzor te kontinuirano podizanje svijesti na području zaštite osobnih podataka.

Voditelj obrade:

DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA (DOOR), Zagreb, Janka Rakuše 1, OIB: 19904220725, e-mail: info@door.hr

Informacije koje prikupljamo

Osobni podaci su informacije koje Vas identificiraju, poput Vašeg imena, e-maila ili poštanske adrese.

DOOR ne prikuplja Vaše osobne podatke, ako nam ih izričito ne ustupite prilikom klika na opciju „Prihvaćam“ na našoj Internet stranici i pristanete na njihovu uporabu.

DOOR prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke kada ih upisujete na našim Internet stranicama, kada sudjelujete u anketama i upitnicima, pošaljete nam informaciju, upit ili zahtjev ili uz Vašu izričitu privolu, ali samo u svrhu u koju su podaci dani. Informacije o korištenju Internet stranice se prikupljaju uz pomoć kolačića (engl. cookies).

Kako koristimo informacije o Vama?

Informacije o Vama koristimo kako bismo ispunili svrhu prikupljanja podataka, odgovorili na Vaš upit ili Vas, uz Vašu privolu, obavijestili o relevantnim informacijama ili događajima. Ako želite, možete nam ostaviti i svoje kontaktne podatke kako bismo Vas brže kontaktirali i odgovorili na Vaša pitanja.

Kako bismo prilagodili iskustvo posjeta našim Internet stranicama koristimo Vaše informacije prikupljene putem naše stranice.

DOOR obrađuje osobne podatke korisnika, dobavljača i trećih osoba vezano isključivo za svrhu provedbe projekta ili drugo poslovnog odnosa i ne koristi ih u ni u koje druge svrhe.

Informacije prikupljene tijekom prijave na bilten na Internet stranici DOOR-a koriste se isključivo u svrhu obavještavanja o događanjima i aktivnostima u organizaciji DRUŠTVA ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA (DOOR).

Poruke u elektroničkom obliku

DOOR podatke iz elektroničke pošte koji sadrže Vaše osobne podatke po kojima Vas je moguće identificirati koristi isključivo u svrhu ispunjenja zahtjeva iz Vašeg emaila.

Prijenos podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji

DOOR ne prenosi osobne podatke trećoj zemlji ni međunarodnoj organizaciji.

Kolačići (COOKIES)

Kolačići (engl. cookies) su tekstualne datoteke spremljene na Vašem računalu koje skupljaju standardne Internet informacije i informacije o ponašanju korisnika naših Internet stranica. Ova informacija se koristi za praćenje korištenja naših Internet stranica i izradu statističkih izvješća o aktivnostima na našim Internet stranicama.

Možete prilagoditi svoj Internet preglednik tako da ne prihvaća kolačiće, ali u tom slučaju neke od značajki naših Internet stranica neće raditi ispravno.

Pravo na ispravak i/ili brisanje

U bilo kojem trenutku imate pravo od Voditelja obrade zatražiti ispravak nekog podatka za kojeg smatrate da nije točan, brisanje nekog ili svih osobnih podataka koje Voditelj obrađuje, te pravo ograničiti obradu tih podatka, odnosno, u cijelosti povući privolu za obradu osobnih podatka koju ste ranije dali, a ako niste zadovoljni načinom obrade Vaših osobnih podatka od strane Voditelja obrade, možete u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu tih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadzornom tijelu iz čl. 51. GDPR-a.

Više informacija o provedbi postupka obrade osobnih podataka moguće je pronaći na Internet stranici DRUŠTVA ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA (www.door.hr).

Informacije o ispitanicima

Ispitanik je fizička osoba (pojedinac) čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili uz pomoć jednog ili više obilježja specifičnih za njen fizički, fiziološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

DOOR kao voditelj obrade temeljem relevantnih propisa obrađuje osobne podatke radnika i članova tijela odlučivanja DOOR-a kao i svojih korisnika.

DOOR obrađuje osobne podatke vezane uz provedbu projekata i obradu podataka korisnika prvenstveno temeljem privole ili druge pravne osnove.

Rok i ograničenje pohrane osobnih podataka

DOOR osigurava da su osobni podaci ispitanika pohranjeni u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Podatke prikupljene temeljem privole pohranjuje do opoziva privole.

Sigurnost osobnih podataka

Voditelj obrade poduzima sve razumne tehničke i organizacijske mjere radi zaštite podataka koje obrađuje, u skladu s odredbom čl. 25. Uredbe, a koje mjere uključuju onemogućavanje pristupa podacima bez lozinke koja je poznata samo određenim osobama koje su kod Voditelja obrade zadužene za obradu tih podataka, smještaj svih računala, odnosno servera na kojima se nalaze i/ili čuvaju osobni podaci ispitanika na sigurnu lokaciju unutar sjedišta Voditelja obrade koja je dostupna samo određenim osobama koje posjeduju ključ i/ili drugi uređaj za omogućavanje ulaska u štićeni prostor, korištenje licenciranog softvera s antivirusnom zaštitom na svim radnim stanicama i serverima Voditelja obrade koji bi trebao pružiti odgovarajuću zaštitu u pogledu neovlaštenog preuzimanja podataka elektroničkim putem, ispisivanja samo nužnih podataka za ispunjenje svrhe koja se ne može ispuniti obradom podataka u elektroničkom obliku i slično. Zaštitu podataka Voditelj obrade shvaća ozbiljno i koristi sve napredne tehnologije kako bi podaci ispitanika ostali zaštićeni. Unatoč poduzimanju svih razumnih mjera za zaštitu podataka koji se prenose putem Interneta, Voditelj obrade ne može bezuvjetno jamčiti sigurnost takvih podataka, pa stoga ne može biti odgovoran za podatke koje, zbog specifičnog načina prijenosa od ispitanika do Voditelja obrade, primi treća strana. Voditelj obrade pohranjuje sve podatke ispitanika unutar Europske unije.