U organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva 1. i 2. srpnja 2021. u Solarisu, Šibenik organiziran je sastanak podnošenja polugodišnjeg izvještaja o napretku provedbe projekata „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“. U okviru sastanka Veljko Vorkapić je predstavio aktivnosti koje se provode na projektu METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

Opći cilj projekta je uspostaviti trajnu tematsku mrežu kapacitiranih OCD-a, JLS-a i znanstveno-istraživačkih institucija koja će uključivanjem u sve faze razvoja javnih politika doprinijeti tranziciji u nisko-ugljično društvo adaptirano na klimatske promjene bez energetskog siromaštva. Kroz trajnu suradnju izgradit će se nove vještine i kapaciteti OCD-a za argumentirano zagovaranje, a znanstveno-istraživačke institucije i JLS-i će se osnažiti u metodama informiranja i uključivanja zainteresirane javnosti.