Prijedlozi za poboljšanje nacionalnih energetskih i klimatskih planova država članica EU-a do 2030.


Planovi služe kao alat za postizanje klimatske i energetske sigurnosti

U sklopu projekta „UNIFY: Spajanje EU na području klimatskih akcija“ objavljeno je izvješće koje predlaže izradu kvalitetnijih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova (eng. National energy and climate plans, NECPs).

Izvješće je izrađeno jer je konzorcij LIFE Unify, koji je pratio izradu nacrta i ranu provedbu NECP-ova posljednje tri godine, potvrdio da su NECP-ovi koje su države članice EU-a izradile između 2018. i 2019. dramatično neprikladni. Nadolazeća revizija NECP-a, koja će se održati između 2023. i 2024., bit će prilika za države članice EU-a da isprave njihove nedostatke

Izvješće konzorcija LIFE UNIFY možete pročitati ovdje:

https://unify.caneurope.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/necp-report-taking-stock-planning-ahead.pdf

Prijedlozi za ambicioznije planove su:

 1. Postrožiti ciljeve do 2030. za smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje udjela obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.
 2. Izraditi učinkovitije politike i mjere koje će poduprijeti usvajanje ambicioznijih klimatskih i energetskih ciljeva do 2030. za cijelo gospodarstvo i sektore.
 3. Uključiti informacije koje prikazuju potrebe i načine ulaganja u klimatske i energetske ciljeve te udaljavanje od fosilnih goriva.
 4. Povećati uključivanje javnosti i transparentnost.
 5. Osigurati konzistentnost svih politika prema klimatskoj neutralnosti.

Izvješće uključuje preporuke za Integrirane nacionalne energetske i klimatske planove pojedinih država:

 • Hrvatska
 • Češka
 • Danska
 • Estonija
 • Francuska
 • Njemačka
 • Poljska
 • Portugal
 • Slovenija
 • Španjolska

Preporuke za Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine su sljedeće:

 • potpuno transparentna i participativna revizija Plana,
 • poboljšati nadzor nad provedbom Plana,
 • poboljšati konzistentnost u politikama,
 • pojednostaviti i pojasniti procedura kako bi građani bili više aktivni u energetskoj tranziciji,
 • pojednostaviti građanima procedure odobrenja korištenja obnovljivih izvora energije,
 • češći natječaj za energetsku obnovu zgrada, posebice za obiteljske kuće i
 • veća pozornost i ulaganja u prekvalifikaciju radnika.

Što su integrirani nacionalni energetski i klimatski planovi?

EU mora smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 65% do 2030. i postići neto nultu stopu emisije do 2040. Kako bi se postigao cilj potrebno je provesti dosad neviđenu razinu klimatskih mjera, pri čemu se napuštaju fosilna goriva i znatno povećava korištenje obnovljivih izvora energije i provedba mjera uštede energije. Nacionalni energetski i klimatski planovi mogu biti moćan instrument kojim bi EU doprinio ograničavanju globalnog zagrijavanja na 1,5°C, a istovremeno osigurava energetsku sigurnost i energetsku pravdu diljem EU-a. Stoga, države članice dužne su u svojim NECP-ovima opisati, na integrirani način, nacionalne klimatske i energetske ciljeve, te politike i mjere za njihovo postizanje u razdoblju od 2021. do 2030. godine.