Rezultati DOOR-ovih projekataENPOR GIS alat za energetsko siromaštvo za prostorno identificira energetsko siromaštvo u privatnom sektoru najma diljem Europe:

https://www.enpor.eu/energy-poverty-dashboard/

Upute za korištenje GIS karte:

https://www.youtube.com/watch?v=gSJ-qNaWY1s


Strukturni čimbenici koji utječu na provedbu politike energetske učinkovitosti u sektoru privatnog najma u Europi:

https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2021/06/Structural-Factors-Impacting-Energy-Efficiency-Policy-Implementation-in-the-European-Private-Rented-Sector_public-1.pdf


Analiza politika i mjera u privatnom sektoru najma:

https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2021/03/FINAL-Deliverable-2.1b_ENPOR-1.pdf


Izvješće o energetskom siromaštvu u sektoru privatnog – pregled i okvir:

https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2021/03/FINAL-Deliverable-2.1a_ENPOR.pdf


Materijal za jačanje kapaciteta:

Prva verzijahttps://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2021/12/Capacity-building-material-ENPOR.pdf

Druga verzija: https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2022/01/ENPOR_Deliverable-4.8.pdf


Godišnji pregled događanja na ENPOR projektu u 2021. godini:

https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2021/12/Proceedings-year-1-ENPOR.pdf


Strategija uključivanja dionika:

Prva verzija: https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2021/12/Stakeholder-engagement-strategy.pdf

Druga verzija: https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2022/07/ENPOR_D4.6_update_March-2022.pdf


KOMUNIKACIJA I DISEMINACIJA

Izvješće: Komunikacija i diseminacija

Verzija 1: https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2022/07/ENPOR_D5.1_Exploitation_Dissemination_Plan.pdf

Verzija 2: https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2022/12/ENPOR_D5.8_Exploitation_Dissemination_Plan_September-2022.pdf

Izvješće: Materijal za vizual projekta

https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2022/07/ENPOR_D6.2_Project-identity_materials.pd

Izvješće: ENPOR website

https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2022/07/ENPOR_D6.3_Website.pdf

Izvješće: Sažetak tiskanih materijala i digitalnih sadržaja

https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2022/07/ENPOR_D6_7_Summary-of-printed-and-digital-materials.pdf


Održano je pet događaja pod nazivom Lunch talks:

Lunch talk 1: „Energetsko siromaštvo u privatnom sektoru najma: prepreke i rješenja“

Lunch talk 2: „Kako učiniti mjere energetskog siromaštva vidljivim za privatni sektor najma“

Lunch talk 3: „Cijene energije u Europi skočile do neba: Hoće li Fit for 55 pomoći energetski siromašnim?“

Lunch talk 4: „Prilagođena rješenja za energetsko siromaštvo“

Lunch talk 5: „Poticanje rješavanja jaza između najmodavaca i najmoprimaca:  europski pogled”


Videozapis seminara o energetskom siromaštvu – sve u kratkim crtama:

https://www.youtube.com/watch?v=CIPc-aYzHx4&t=741s


POWERPOOR online knjižnicu s referentnim dokumentima o energetskom siromaštvu i kolektivnim inovativnim aktivnostima:

https://door.hr/istrazite-powerpoor-online-knjiznicu/

Verzija 1: POWERPOOR online knjižnica – izvješće

https://powerpoor.eu/sites/default/files/2021-05/POWERPOOR%20D3.1_ONLINE%20TRAINER%20LIBRARY_v1.0.pdf

Verzija 2: POWERPOOR online knjižnica – izvješće

https://powerpoor.eu/sites/default/files/2022-09/POWERPOOR%20D3.1_ONLINE%20TRAINER%20LIBRARY_v2.0.pdf


Izvješće o trenutnom stanju energetskog siromaštva u 8 pilot država projekta POWEPOOR (Bugarska, Hrvatska, Estonija, Grčka, Latvija, Mađarska, Portugal i Španjolska):

powerpoor.eu/sites/default/files/2021-12/D4.2_Baseline%20A_Report%20V1.0.pdf


Edukativni materijali za energetske savjetnike i mentore:

Izvješće: Moduli za trening i jačanje kapaciteta –  finalna verzija:

https://powerpoor.eu/sites/default/files/2022-12/D3.4%20Training%20Package_v02%20UPDATED%20VERSION-compressed%20%281%29.pdf

Modul 1 – Uvod u energetsko siromaštvo i POWERPOOR projekt

Modul 2 – Popis politika i mjera za pomoć kućanstvima koja su u riziku od energetskog siromaštva

Modul 3 – Potpora mjerama ublažavanja energetskog siromaštva

Modul 4 – Planiranje mjera za ublažavanje energetskog siromaštva na lokalnoj razini


Izvješće “Vodič kroz energetsko siromaštvo” objavljeno je u sklopu projekta POWERPOOR, te se može pronaći na enegleskom i hrvatskom jeziku.

Izvješće na hrvatskom jeziku: D5.2 Energy Poverty Guidebook for Energy Planning V2-CRO

Izvješće na engleskom jeziku: D5.2 Energy Poverty Guidebook for Energy Planning V2


POWERPOOR videozapisi treninga za energetske savjetnike i mentore:

Modul 1 i 2: https://www.youtube.com/watch?v=a1q5jAoI7Fw&t=6021s

Modul 3 i 4: https://www.youtube.com/watch?v=CGXHHa-kWwc


POWERPOOR alat za suzbijanje energetskog siromaštva

https://powerpoor.eu/sites/default/files/2022-09/POWERPOOR%20-%20D2.5%20Energy%20Poverty%20Mitigation%20Toolkit%20v1.0.pdf


POWER-TARGET 

Alat: http://powerpoor.epu.ntua.gr/powerpoor-toolkit/target/cro

Izvješće: https://powerpoor.eu/sites/default/files/2022-09/POWERPOOR%20D2.2%20POWER%20TARGET%20v1.0.pdf


POWER-ACT 

Alat: http://powerpoor.epu.ntua.gr/powerpoor-toolkit/act/

Izvješće: https://powerpoor.eu/sites/default/files/2022-09/POWERPOOR%20D2.3%20POWER%20ACT%20v1.0.pdf


POWER-FUND

Alat: https://www.powerfund.eu/hr

Izvješće: https://powerpoor.eu/sites/default/files/2022-09/POWERPOOR%20D2.4%20POWER%20FUND%20v1.0.pdf


Shema certificiranja energetskih savjetnika i mentora za pomoć energetski siromašnim građanima:

https://powerpoor.eu/sites/default/files/2022-09/POWERPOOR%20D3.3%20Certification%20Scheme%20v1.0.pdf


KOMUNIKACIJA I DISEMINACIJA

Izvješće Powerpoor website: https://powerpoor.eu/sites/default/files/2022-09/POWERPOOR%20D6.2%20POWERPOOR%20Website%20v1.0.pdf

Izvješće Promocijski i informacijski materijal:

Verzija 1: https://powerpoor.eu/sites/default/files/2022-09/POWERPOOR%20WP6%20D6.3%20-%20Promotional%20and%20informational%20material_v1.0.pdf

Verzija 2: https://powerpoor.eu/sites/default/files/2021-03/POWERPOOR%20WP6%20D6.3%20-%20Promotional%20and%20informational%20material_v1.0.compressed.pdf

Izvješće Online materijalhttps://powerpoor.eu/sites/default/files/2021-05/D6.4%20POWERPOOR%20Online%20Materials%20-%20v1.0.pdf


U okviru projekta POWERPOOR objavljene su četiri infografike koje pojašnjavaju čime se projekt bavi, kao i infografika koja se fokusira na savjete koji su usmjereni na uštedu energije u kućanstvu. 

1 infografika: 1st PP Infographic (powerpoor.eu)

2 infografika: POWERPOOR infographic 2 EN

3 infografika: POWERPOOR infographic 3 EN

4 infografika: POWERPOOR infographic 4 EN

Infografika Tips and tricks: POWERPOOR – Tips and Tricks.pdf


Preporuke politika EU-a i nacionalni planovi za ublažavanje energetskog siromaštva: Preporuke politika EU-aAkcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Osijeka (SECAP):

https://door.hr/usvojen-secap-akcijski-plan-energetski-i-klimatski-odrzivog-razvitka-grada-osijeka/


Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP):

https://door.hr/u-sklopu-powerpoor-projekta-izradeno-je-izvjesce-o-trenutnom-stanju-energetskog-siromastva/


Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene Grada Rijeke (SECAP):

https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2020/10/Informacija-o-provedbi-savjetovanja-s-javno%C5%A1%C4%87u-o-Nacrtu-prijedloga-akcijskog-plana-odr%C5%BEivog-energetskog-razvoja-i-prilagodbe-klimatskim-promjenama-Grada-Rijeke-SECAP.pdf


Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene Grada Velike Gorice (SECAP):

http://www.gorica.hr/dok2020/secapgvg.pdf


Kratki vodič za financiranja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/01/FACT_sheet_C4S.pdf


Analiza energetskog siromaštva u Hrvatskoj:

https://door.hr/analiza-energetskog-siromastva-u-hrvatskoj/


Alat NECP Tracker – praćenje provedbe trenutnih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova – NECP U 10 država članica (Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Francuska, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovenija i Španjolska):

https://door.hr/necp-tracker-alat-eu-treba-bolje-planove-za-implementaciju-poboljsanih-klimatskih-i-energetskih-ciljeva/

 Priručnik o uvođenju kolegija o društveno korisnom učenju u okviru projekta FER rješenja za bolju zajednicu:

https://door.hr/wp-content/uploads/2018/07/Priru%C4%8Dnik.pdf


Preporuke za suzbijanje energetskog siromaštva u Gradu Zagrebu (FER rješenja za bolju zajednicu):

https://door.hr/wp-content/uploads/2020/09/FER-rjesenja-za-bolju-zajednicu_Preporuke-za-suzbijanje-energetskog-siromastva-u-Gradu-Zagrebu.pdf

 


Izvješće za Hrvatsku – analiza postojećih alata, metoda i edukativnih praksi u područjima relevantnima za energetsko siromaštvo:

http://www.project-idea.eu/wp-content/uploads/2020/01/IO1-Country-Specific-Report_HRV-Croatia.pdf


Utvrđivanje obrazovnog programa:

http://www.project-idea.eu/wp-content/uploads/2018/11/IO2_Educational-program-definition_CRO.pdf


Open-Access Tools:

http://www.project-idea.eu/hr/alati/


Advisors-Only Tools:

http://www.project-idea.eu/loginb/


Analiza zakonodavnog okvira na području energetike i socijalne  skrbi – iz perspektive energetskog siromaštva i energetske učinkovitosti:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/07/Analiza_zakonodavnog_okvira.pdf


Financiranje provedbe mjera energetske učinkovitosti:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/06/Financiranje-provedbe-mjera-energetske-u%C4%8Dinkovitosti.pdf


Prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti u kućanstvima za razdoblje 2014. do 2016


Energetsko siromaštvo  – Istraživački izvještaj o energetskom siromaštvu u Petrinji:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/06/Energetsko-siroma%C5%A1tvo-u-Petrinji.pdf

 


Energetsko siromaštvo u jugoistočnoj Europi – Preživljavanje hladnoće:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/01/Brosura_Caritas.pdf


Energy poverty in South East Europe: Surviving the cold

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/10/Energy-Poverty-in-South-East-Europe_Surviving-the-Cold.compressed.pdf


ENERGETSKA UČINKOVITOST – KADA? SADA! – Pokreni se sada za toplije domove, nova radna mjesta i čišći zrak!:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/06/Report-energetska-ucinkovitost.pdf

 


ENERGETSKO SIROMAŠTVO U HRVATSKOJ – rezultati terenskog istraživanja provedenog u Sisačko-moslavačkoj županiji:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/04/Energetsko-siromastvo-u-Hrvatskoj.pdf


Preporuke za suzbijanje energetskog siromaštva na području Grada Zagreba:

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/01/Preporuke-za-suzbijanje-en.-siromastva-Zagreb-rezultati-1.pdf


Znanjem do ugodnijeg stanovanja – kako smanjiti potrošnju energije u kućanstvu

https://door.hr/wp-content/uploads/2016/06/Kako-smanjiti-potro%C5%A1nju-energije-u-ku%C4%87anstvu.pdf