Energetsko siromaštvo ima veći učinak na žene nego na muškarce, a takva nejednakost se povećava s godinama. Studije su pokazale da su žene, zbog svoje fiziologije, osjetljivije na toplinu i hladnoću od muškaraca zbog čega je veći rizik za žene da će osjetiti posljedice energetskog siromaštva. Veća ranjivost žena na energetsko siromaštvo povezana je i s nizom ekonomskih razloga, kao što je razlika u plaćama i mirovinama u odnosu na muškarce te neplaćeni rad u ulozi majke odgajateljice. Muškarci su u prosjeku plaćeni 16% (2017.) više od žena u EU, a žene starije od 65 godina su u prosjeku primile 30% (2018.) manju mirovinu od muškaraca. Također, treba naglasiti da od ukupnog broja samohranih roditelja njih 85% čine žene. Uz to, veća je vjerojatnost tijekom zimskih mjeseci da će žene dobiti infekciju, respiratornu i kardiovaskularnu bolest, glavobolju, mučninu i vrtoglavicu zbog kuhanja ili zagrijavanja kućanstva krutim gorivom (poput ugljena ili ogrjevnog drva), a postoji opasnost od trovanja i smrti.

Prema tome, projekt EmpowerMed pomaže u poboljšanju zdravlja ljudi pogođenih energetskim siromaštvom u obalnim područjima mediteranskih zemalja, a posebno pomaže u osnaživanju žena u borbi protiv energetskog siromaštva organiziranjem javnih rasprava s građanima, kućnih posjeta, radionica o zdravlju i izradom „uradi sam“ rješenja za kućanstvo.

Prihod, rod, rasa i geografski položaj mogu utjecati na osjetljivost osobe na energetsko siromaštvo zbog čega ti čimbenici trebaju biti dio rješenja, kao i integriranje rodne perspektive u politike, programe i projekte kako bi se izradile mjere koje rješavaju problem rodne nejednakosti i zadovoljavaju različite potrebe žena i muškaraca.

Osim promicanja indikatora za mjerenje energetskog siromaštva u EU-u, bilo bi primjereno promicati i analizu podataka razvrstanih po rodu s intersekcijskom perspektivom. Zbog toga bi izrada rodno i intersekcijalno osjetljivih indikatora za energetsko siromaštvo bio važan korak u informiranju politika za borbu protiv energetskog siromaštva da budu rodno osjetljivije.

Revizija nacionalnih energetskih i klimatskih planova država članica EU-a, koja se očekuje 2024. godine, mogla bi biti dobra prilika za usvajanje indikatora energetskog siromaštva koji su rodno osjetljivi.

Cijeli članak dr. Lidije Živčič iz organizacije Focus, društvo za sonaraven razvoj, potražite na poveznici:

https://www.enpor.eu/guest-article-women-are-highly-affected-by-energy-poverty-but-strong-in-fighting-it/