S obzirom na „Smjernice za građane s ciljem povećanja udjela obnovljivih izvora energije u kućanstvima“, koje su izrađene u sklopu projekta METAR do bolje klime, izrađen je kalkulator za sunčane elektrane za procjenu isplativosti investicije u fotonaponski sustav. U Smjernicama se predlaže ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije, odnosno sunčanih elektrana s ciljem ublažavanja negativnog utjecaja klimatskih promjena, ali i kao odgovor na rastuću cijenu energetskih usluga.

Prema tome, izrađen je kalkulator kojim možete izračunati koji je sunčani potencijal objekta te koliko novaca ćete uštedjeti nakon ugradnje sunčane elektrane. U kalkulator možete upisati ulazne podatke poput:

 • karakteristike objekta (lokacija, orijentacija krova, nagib krova/panela),
 • prosječnu potrošnju električne energije objekta (prosječna godišnja VT potrošnja, prosječna godišnja NT potrošnja, grije li se objekt na električnu energiju) te
 • nazivne snage sunčane elektrane.

Kao izlazne podatke kalkulator nudi sljedeće grafičke prikaze:

 • sunčani potencijal objekta,
 • proizvodnja i potrošnja električne energije,
 • preuzeta i predana električna energija,
 • troškovi prije i nakon instalacije sunčane elektrane i
 • novčani tokovi.

Prednosti ovakvog besplatnog i neiscrpnog izvora energije koji doprinosi održivom razvoju i energetskoj neovisnosti su:

 • značajne uštede energije (preko 80%) koje su vidljive već na prvom računu za električnu energiju nakon izgradnje sunčane elektrane,
 • sigurna i isplativa investiciji s vrlo niskim rizikom,
 • vrijeme povrata u najvećem broju slučajeva kreće se u rasponu od 8 do 10 godina, dok je životni vijek elektrane minimalno 25 godina, te
 • doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova i ublažavanju klimatskih promjena.

Prosječno hrvatsko kućanstvo instalacijom sunčane elektrane može smanjiti svoj ugljični otisak za nekoliko tona, što je ekvivalent nekoliko stotina posađenih stabala.

Kalkulatoru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: https://metar.door.hr/solarni-kalkulator.