U lipnju smo se u suradnji s EIHP-om prijavili na natječaj za izradu SECAP-a (Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama) za Općinu Vrsar, koji smo uspješno dobili. DOOR s EIHP-om tako dorađuje prethodno usvojeni SEAP (Akcijski plan energetski održivog razvitka) koji se bavi mjerama sveukupnog smanjenja potrošnje energije i emisija CO2 te ga unaprjeđuje u sveobuhvatni dokument koji će pokrivati i mjere prilagodbe klimatskim promjenama.

Općina Vrsar tako postaje jednim od predvodnika ovog segmenta energetske tranzicije i kompletne transformacije društva.

U okviru projekta izrade SECAP-a, DOOR i EIHP sastali su se s ključnim dionicima s područja Općine Vrsar kako bi se participativnim pristupom prikupili podatci i kako bi se osiguralo da analiza odražava stvarne potrebe i probleme lokalne zajednice. Po završetku izrade nacrta dokumenta ponovo će se u suradnji s predstavnicima lokalne zajednice analizirati mjere.

Osim SECAP-a za Općinu Vrsar, DOOR će kroz projekt Compete4SECAP (www.compete4secap.eu/hrvatska/) surađivati s gradovima Osijekom, Rijekom, Velikom Goricom i Zadrom na izradi SECAP-a.

Izrada SECAP-a za Općinu Vrsar financira se kroz projekt Joint_SECAP koji se provodi u okviru INTERREG programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska.