Održana završna konferencija o uključivanju okolišnih organizacija u normizaciju u Bruxellesu - projekt AccESS

U Bruxellesu je 5. prosinca 2018. u panel raspravi na završnoj konferenciji projekta AccESS Slavica Robić predstavila DOOR-ova iskustva otvaranja suradnje s HZN-om na temu uključivanja okolišnih organizacija u normizaciju.

Zadnjim je projektnim sastankom zaključena i većina aktivnosti na projektu AccESS for Environmental NGOs to the European Standardisation System, no DOOR će nastaviti raditi na uključivanju okolišnih organizacija u razvoj normi.