Završio projekt Adriadapt – informacijska platforma o otpornosti na klimatske promjene za jadranske lokalne zajednice

30 mjeseci rada, 11 organizacija, 5 jedinica lokalne/regionalne samouprave, 2 zemlje, 1 izazov: podržati gradove na jadranskoj obali u prilagodbi klimatskim promjenama i povećati otpornost regije na utjecaje koji se očekuju u narednim desetljećima.

Projekt ima dva glavna ishoda. Prvi je razvoj i ažuriranje planova prilagodbe klimatskim promjenama od strane uključenih jedinica lokalnih / regionalnih samouprava – Zajednice općina doline Savio, gradova Udina i Cervije u Italiji, Šibensko-kninske županije i grada Vodica u Hrvatskoj – koji su se na taj način pozicionirali kao gradovi / regije predvodnici na europskoj sceni. Drugi je višejezična mrežna platforma koja služi kao alat podrške bilo kojoj jedinici lokalne / regionalne samouprave u jadranskoj regiji koja svoje djelovanje želi uskladiti s ciljevima postavljenima u novoj Strategiji Europske unije o prilagodbi klimatskim promjenama.

Dana 8. lipnja 2021. godine, talijansko-hrvatska partnerska suradnja zaokružena je završnom konferencijom “Knowledge for Local Resilience”.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a trajao je od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2021.

Saznajte više na poveznicama:

Mrežna stranica projekta: https://www.italy-croatia.eu/web/adriadapt

Platforma AdriAdapt: adriadapt.eu

Promotivni video projekta: https://www.youtube.com/watch?v=7AT512S4lks&list=PLxHQIo4o-QnWKQeSin4BvGOJPvlrYFz0O

Videozapisi koji ilustriraju razne studije slučaja i njihove planove prilagodbe:

Projektni YouTube kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCtSnttksTOy4K7ueS5LVeCg/videos


Join us at Adriadapt final Conference - save the date 8th June 2021

Save the date: 8th June 2021

The Conference addresses practitioners and local actors involved or interested in local climate resilience and aims at showcasing ADRIADAPT achievements and discuss perspectives for creating systematic support and access to knowledge for these policies.

The conference is organized by CMCC and the ADRIADAPT Consortium.
The ADRIADAPT Project is co-funded by the INTERREG CBC Programme Italy-Croatia.

Please pre-register at the following link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItdu-vrD4qHdU36zoNchCJKrkAZ9zOZvcb.

Your request will have to be approved by the host before you receive the confirmation email containing the information about how to join the Conference.


Klima se mijenja – promijenimo se i mi! – Konferencija za obalne županije, gradove i općine

Dana 11. svibnja 2021. godine, u online formatu održala se konferencija “Klima se mijenja – promijenimo se i mi! – Konferencija za obalne županije, gradove i općine”.

Konferencija je okupila predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija i relevantnih centara i institucija te zainteresiranu javnost. Sudionici su imali priliku upoznati se s načinima na koje donositelji odluka mogu (o)jačati oporavak i prilagodbu svojih područja na utjecaje klimatskih promjena. Osim ideja i uspješnih inicijativa, prezentirana je i platforma znanja o prilagodbi (www.adriadapt.eu), kao i različite mogućnosti financiranja.

Od važnih informacija s konferencije, izdvajamo:

 • Iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja najavili su javni poziv za jedinice lokalne i regionalne samouprave za neposredno sufinanciranje, kojeg će FZOEU uskoro objaviti.
 • Šibensko-kninska županija i Vodice predstavili svoje napore za prilagodbu na klimatske promjene.
 • Naglasak je stavljen na nature-based rješenja za adaptaciju te je osviještena potreba za uključivanjem prezentiranih rješenja/mjera u urbanističke i prostorne planove.
 • Istaknuta je i potreba za suradnjom jedinica lokalne samouprave na projektima/temama adaptacije s ciljem boljeg povezivanja i suradnje.
 • Platforma znanja nudi vrijedne informacije za buduće gradonačelnike i gradske vijećnike.

Poveznica na program: https://door.hr/wp-content/uploads/2021/05/Adriadapt-nacionalna-konferencija-program.pdf

Prezentacije s konferencije dostupne su na sljedećim poveznicama:

Videozapisi s konferencije dostupni su na sljedećim poveznicama:

Ova nacionalna konferencija održala se u okviru projekta Adriadapt. Adriadapt – informacijska platforma o otpornosti na klimatske promjene za jadranske lokalne zajednice, združeni je napor šest talijanskih i pet hrvatskih partnera s ciljem promicanja lokalne i regionalne otpornosti kroz razvitak baze znanja potrebne za utvrđivanje odgovarajućih opcija za prilagodbu klimatskim promjenama i pripadajuće planiranje.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska.

Partneri organizatori: PAP/RAC, Državni hidrometeorološki zavod, Grad Vodice, Šibensko-kninska županija i Društvo za oblikovanje održivog razvoja.

Poveznica na platformu AdriAdapt: https://adriadapt.eu/
Poveznica na mrežnu stranicu projekta Adriadapt: https://www.italy-croatia.eu/web/adriadapt
Poveznica na projektni YouTube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCtSnttksTOy4K7ueS5LVeCg/videos

Kontakt:

Ana Tešija

ana.tesija@door.hr


Integrated Adaptation Planning Tool

The best time to start planning adaptation to a changing climate is already in the past. The second-best time is now. The impacts of today’s climate extremes and of future climate changes are not waiting for you to get prepared.

Cities and regions prepared for climate change will increase the safety of their citizens, territory and assets. Improved resilience and strengthened adaptation capacity will reduce the potential costs and damages of climate change impacts. By using an integrated approach, cities and regions can, at the same time, improve the quality of life of their citizens and visitors, and pursue the path to sustainability.

Adaptation is hardly possible without integrated planning. A city or a region may initially focus on a specific adaptation measure to start with, but an overall integrated adaptation plan is indispensable to deal with the complex nature of climate changes and their effects. To be sustainable, adaptation should contribute to the overall process of climate change mitigation, providing measures that reduce greenhouse gas emissions and increase carbon sequestration, as with ecosystem-based adaptation options.

Deciding on adaptation solutions and preparing adaptation plans is not simple. For such a challenging process, you need a new form of governance for climate action. Although governance is the capacity of governing institutions to respond effectively to changing conditions and problems that may occur, it is not only a government-led process. In order to achieve social unity in a climate solution, cities and regions need wide support from as many social groups as possible.

AdriAdapt provides a simple, stepwise approach, which can lead you along the process of preparing a local or regional adaptation plan. You can find Integrated Adaptation Planning Tool here. Such an approach is further detailed in the “Strategic guidelines for climate policies in Adriatic cities”.

Source: Homepage – AdriAdapt


Alat za integralno planiranje prilagodbe izrađen u sklopu Adriadapt projekta

Bez obzira na to u kojoj se fazi nalazi vaš grad ili regija, utjecaji današnjih ekstremnih klimatskih uvjeta i budućih klimatskih promjena ne ostavljaju vremena za pripremu. Gradovi i regije koji se dobro pripreme za klimatske promjene svojim građanima, teritorijima i imovini osigurat će dodatnu sigurnost. Poboljšana otpornost i ojačani kapaciteti prilagodbe smanjit će potencijalne troškove i štete od utjecaja klimatskih promjena. Koristeći integralni pristup, gradovi i regije mogu istodobno poboljšati kvalitetu života svojih građana i posjetitelja i ići u smjeru održivosti.

Prilagodba je teško ostvariva bez integralnog planiranja. U početku, grad ili regija mogu se usredotočiti na određenu mjeru prilagodbe, međutim, opći integralni plan prilagodbe neophodan je za rješavanje složene naravi klimatskih promjena i njihovih učinaka.

Da bi prilagodba bila održiva, ona treba pridonijeti cjelokupnom procesu ublažavanja klimatskih promjena, i to pružanjem mjera koje smanjuju emisije stakleničkih plinova i povećavaju sekvestraciju ugljika, kao što je slučaj kod mogućnosti prilagodbe temeljenih na ekosustavu.

Nije jednostavno donositi odluke o rješenjima i pripremi planova prilagodbe. U tako izazovnom procesu potreban je novi oblik governancea akcije za klimu. Iako je governance sposobnost tijela vlasti da učinkovito odgovore na promjenjive uvjete i probleme koji se mogu javiti, za taj proces nisu zadužene samo vlade. Da bi postigli društveno jedinstvo u rješavanju pitanja klimatskih promjena, gradovi i regije trebaju široku podršku što većeg broja društvenih skupina.

AdriAdapt pruža jednostavan pristup koji vas vodi kroz proces izrade lokalnog ili regionalnog plana prilagodbe u 6 ključnih koraka:

 • Pokretanje procesa
 • Procjena ranjivosti
 • Dogovor o viziji
 • Izrada plana
 • Provedba plana
 • Uključivanje dionika.

Alat za integralno planiranje prilagodbe potražite ovdje. Takav je pristup detaljno opisan u publikaciji “Strateške smjernice za klimatske politike u Jadranskim gradovima”.

Izvor: Adriadapt


ADRIADAPT – A Resilience information platform for Adriatic cities and towns

 

The ADRIADAPT Project aims at supporting building of local and regional resilience by developing the knowledge base required to identify suitable climate adaptation and planning options.

The goal will be supported by four actions:

 1. produce high-resolution datasets and projections that provide detailed and reliable information on climate-related impacts in the regions,
 2. create a climate information system or knowledge platform for the Adriatic region containing best practices, guidance documents, legal frameworks and climate and vulnerability studies,
 3. test and integrate the knowledge platform in select Italian and Croatian pilot cities and extended urban areas where adaptation and resilience plans will be designed and
 4. maintain and disseminate the information.

SPECIFIC OBJECTIVE

To improve the climate change monitoring and planning of adaptation measures tackling specific effects, in the cooperation area.

 

Role of DOOR: 
Partner

Project duration: 
January 2019 – June 2021

Partners:
Italy, Croatia

Funding:
Interreg Italy-Croatia

Target group:

 • Local, regional and national public authorities and related entities
 • Regional and local development agencies, environmental agencies, regional associations
 • NGOs
 • General public

Project website:
https://adriadapt.eu/

Contact person for more informations:
Ana Tešija – ana.tesija@door.hr

The content of this site is the sole responsibility of the Society for the Design of Sustainable Development.

 


Prijave za online konferenciju “Klima se mijenja – promijenimo se i mi! – Konferencija za obalne županije, gradove i općine” su otvorene!

Dana 11. svibnja 2021. godine, u online formatu održat će se konferencija “Klima se mijenja – promijenimo se i mi! – Konferencija za obalne županije, gradove i općine”.

Konferencija će okupiti predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija i relevantnih centara i institucija te zainteresiranu javnost. Sudionici će imati priliku upoznati se s načinima na koje donositelji odluka mogu (o)jačati oporavak i prilagodbu svojih područja na utjecaje klimatskih promjena. Osim ideja i uspješnih inicijativa, prezentirat će se i različite mogućnosti financiranja.

Prijava na konferenciju je obavezna putem poveznice: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvc-mprz8sHt23OzQVujH7SUZgkXEvsnhx. Broj sudionika je ograničen.

Ova nacionalna konferencija održat će se u okviru projekta #ADRIADAPT. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Partneri organizatori: PAP/RAC, Državni hidrometeorološki zavod, Grad Vodice, Šibensko-kninska županija i Društvo za oblikovanje održivog razvoja.

Poveznica na dnevni red: https://door.hr/wp-content/uploads/2021/05/Adriadapt-nacionalna-konferencija-program.pdf

Poveznica na platformu AdriAdapt: https://adriadapt.eu/
Poveznica na mrežnu stranicu projekta Adriadapt: https://www.italy-croatia.eu/web/adriadapt


Pogledajte novi promotivni video Adriadapt projekta

U okviru projekta Adriadapt izrađen je promotivni video koji ukazuje na važnost izrade i provedbe lokalnog plana prilagodbe koji se, uz uključivanje dionika, sastoji od pet prepoznatih koraka: pokretanje procesa – procjena ranjivosti – dogovor o viziji – izrada plana – provedba plana. Set informacija bit će dostupan na projektnoj informacijskoj platformi o otpornosti na klimatske promjene za jadranske lokalne zajednice AdriAdapt, adriadapt.eu.

Video pogledajte ovdje.


Najava konferencije “Klima se mijenja - promijenimo se i mi! - Konferencija za obalne županije, gradove i općine

Dana 11. svibnja 2021. godine, u online formatu održat će se konferencija “Klima se mijenja – promijenimo se i mi! – Konferencija za obalne županije, gradove i općine”.

Konferencija će okupiti predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija i relevantnih centara i institucija te zainteresiranu javnost. Sudionici će imati priliku upoznati se s načinima na koje donositelji odluka mogu (o)jačati oporavak i prilagodbu svojih područja na utjecaje klimatskih promjena. Osim ideja i uspješnih inicijativa, prezentirat će se i različite mogućnosti financiranja.

Ova nacionalna konferencija održat će se u okviru projekta @Adriadapt. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Partneri organizatori: PAP/RAC, Državni hidrometeorološki zavod, Grad Vodice, Šibensko-kninska županija i Društvo za oblikovanje održivog razvoja.


Platforma znanja za prilagodbu jadranskog područja klimatskim promjenama uskoro online

Održali smo prvi online sastanak projekta ADRIADAPT na kojemu smo raspravljali o izazovima s kojima se susrećemo u provođenju projektnih aktivnosti u vrijeme COVID-19 krize. Raspravljali smo i o aktivnostima u gradovima partnerima, diseminaciji i platformi znanja koja će uskoro biti dostupna online.

Platforma znanja za prilagodbu klimatskim promjenama sadržavat će studije slučaja i opcije prilagodbe za jadransko područje, a bit će dostupna na poveznici adriadapt.eu.