Apel za zelenu obnovu Sisačko-moslavačke županije

Apel za zelenu obnovu Sisačko-moslavačke županije zasada je potpisalo 116 organizacija i institucija. DOOR u suradnji s drugim udrugama i dalje aktivno radi na formiranju plana obnove koji će biti održiv i po mjeri ljudi kako bi osigurao bolji život ljudi na Banovini. Prema ArcGIS podacima šteta od potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljena je na 34.056 objekata. Svi prijavljeni objekti još nisu pregledani, a crvenu naljepnicu zbog oštećenja dobilo je čak 2.793 objekata. Osim u kvalitetnu infrastrukturu potrebno je ulagati u dodatan razvoj lokalnih resursa, znanja i kapaciteta – ljudi, tehnike i tehnologija. Kako bi se spriječio odlazak ljudi iz Sisačko-moslavačke županije potrebno je osigurati sustavnu revitalizaciju koja će osigurati radna mjesta. Sve ovo moguće je postići ukoliko se osigura dugoročno, sustavno i pametno ulaganje iz svih raspoloživih sredstava: Fonda za obnovu i donacija, ali i drugih EU fondova - Fonda za pravednu tranziciju, ekonomski oporavak te višegodišnjeg financijskog okvira EU.

Danas je Sisačko-moslavačku županiju pogodio novi potres, prema podacima EMSCA magnitude 3.8 prema Richteru. Štete zbog učestalih potresa su sve veće, a građani se suočavaju s novim stresnim situacijama. Stoga pozivamo sve organizacije, tvrtke i institucije koje do sada nisu potpisale apel, a posebno jedinice samouprave da podrže apel za zelenu obnovu Sisačko-moslavačke županije putem poveznice: tinyurl.com/u1vpn49n