Postignut dogovor o proračun EU-a za 2022.

Vijeće je postiglo dogovor s Europskim parlamentom o proračunu EU-a za 2022., kojim je utvrđeno da ukupna sredstva za preuzimanje obveza iznose 169,5 milijardi eura, a za plaćanja 170,6 milijardi eura.

U proračunu za sljedeću godinu snažno su zastupljeni glavni prioriteti EU-a:

 • gospodarski oporavak,
 • borba protiv klimatskih promjena te
 • zelena i digitalna tranzicija.

S obzirom na to da će sredstva poslužit za poticanje oporavka te podupiranje klimatskih i digitalnih ciljeva, proračun za 2022. će biti dopunjen sredstvima iz instrumenta Next Generation EU.

Također, ostavlja se dovoljno sredstava do gornjih granica rashoda višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. za nepredviđene okolnosti.

Očekuje se da će proračun službeno usvojiti Vijeće Europske unije i Europski parlament 24. studenog 2021.

Sredstva će se rasporediti na sljedeći način:

 • 49,7 milijardi eura u obvezama za potporu oporavku poticanjem ulaganja u gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju;
 • 53,1 milijarda eura za zajedničku poljoprivrednu politiku i 971,9 milijuna eura Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, kao potpora europskim poljoprivrednicima i ribarima, ali i kako bi se ojačala otpornost poljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva te osigurala dostatna sredstava za upravljanje krizama;
 • 12,2 milijarde eura Obzoru Europa, odnosno za potporu istraživanjima EU-a u područjima kao što su zdravstvo, digitalizacija, industrija, svemir, klima, energija i mobilnost i 613,5 milijuna eura Programu jedinstvenog tržišta, kao potporu konkurentnosti te malim i srednjim poduzećima, uključujući i sektor turizma;
 • 839,7 milijuna eura programu EU4Health radi potpore europskoj zdravstvenoj uniji i sveobuhvatnog odgovora na zdravstvene potrebe europskih građana
 • 1,2 milijarde eura u okviru Fonda za pravednu tranziciju kako bi prelazak na klimatsku neutralnost donio koristi svima i 755,5 milijuna eura u okviru programa LIFE za potporu zaštiti okoliša i klime;
 • 2,8 milijarde eura za Instrument za povezivanje Europe radi gradnje suvremene visokoučinkovite prometne infrastrukture koja će poboljšati prekogranične veze;
 • 3,4 milijarde eura programu Erasmus+ za ulaganje u mlade i 406 milijuna eura za kulturni i kreativni sektor u okviru programa Kreativna Europa;
 • 1,1 milijarda eura Fondu za azil i migracije i 809,3 milijuna eura Fondu za integrirano upravljanje granicama radi intenziviranja suradnje u području upravljanja vanjskim granicama, što uključuje i 25 milijuna eura za zaštitu granice s Bjelarusom, te u području migracijske politike i politike azila, što obuhvaća i dodatna sredstva za obveze preseljenja;
 • 227,1 milijuna eura Fondu za unutarnju sigurnost i 945,7 milijuna eura Europskom fondu za obranu radi potpore europskoj strateškoj autonomiji i sigurnosti;
 • 15,2 milijarde eura za potporu našim susjedima i međunarodnom razvoju i suradnji. Sporazum obuhvaća ciljana povećanja za Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) – Globalna Europa (190 milijuna eura), ponajprije za Afganistan i Siriju, te za program humanitarne pomoći (211 milijuna eura) za rješavanje kriznih situacija u svijetu.

Detaljan prikaz odobrenih sredstva po naslovima možete pregledati u sljedećoj tablici:

Proračun EU-a za 2022. (u milijunima eura)
Br. Naslov Preuzimanje obveza Plaćanja
1. Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija 21.775,1 21.473,5
2. Kohezija i vrijednosti 56.039,0 62.052,8
2.a Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija 49.708,8 56.350,9
2.b Otpornost i vrijednosti 6.330,2 5.701,8
3. Prirodni resursi i okoliš 56.235,4 56.601,8
4. Migracije i upravljanje granicama 3.091,2 3.078,3
5. Sigurnost i obrana 1.785,3 1.237,9
6. Susjedstvo i svijet 17.170,4 12.916,1
7. Europska javna uprava 10.620,1 10.620,2
Tematski posebni instrumenti 2.799,2 2.622,8
UKUPNA ODOBRENA SREDSTVA 169.515,8 170.603,3

 

Izvor teksta:

https://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2021/11/16/eu-budget-for-2022/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Agreement+reached+on+2022+EU+budget

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_21_5942