New CAN workshops and a webinar as part FiscalMatters Week of Public Debate on the EU fiscal framework

CAN Europe is organizing two interesting workshops and a webinar in September as part of  FiscalMatters Week of Public Debate, FiscalMatters’ week of debate is the high-level moment on European fiscal policy in 2021. From September 27 to 30, it brings together the best minds to raise awareness and elicit debate. It builds on a wide range of perspectives to present recent academic work and connect ideas and people who care about our future and recognise the importance of fiscal policy for it.

On Monday, September 27, 2021, a workshop “Introduction to EU Fiscal Policy” will be held (15:00 -16: 30 CEST). A jargon-free, interactive, easy-going introduction to the essential concepts and debates of fiscal policy in the European Union. The workshop is organized by CAN Europe and the European Youth Forum. You can register HERE.

On Tuesday, 28 September 2021, the webinar “The future of the EU’s economic governance framework: cross-party debate” will take place (9:00 – 10:00 CEST). A cross-party debate between Members of the European Parliament, exchanging perspectives on the future of the EU fiscal policy framework. The webinar is organized by CAN Europe and the European Environment Bureau (EEB). You can register HERE.

In addition to that, on Wednesday, 29 September 2021, the workshop “EU fiscal framework: Myths and Opportunities” will be held (15:00 – 16:30 CEST). A capacity-building workshop, exploring real challenges and myths to debunk around the EU fiscal framework. This workshop is organized by CAN Europe, the European Youth Forum and Finance Watch. You can register HERE.


Nove CAN-ove radionice i webinar u sklopu tjedna javnih rasprava o fiskalnim okvirima EU-a

CAN Europe u rujnu organizira dvije zanimljive radionice i webinar u sklopu tjedna javnih rasprava o fiskalnim okvirima EU-a – FiscalMatters Week of Public Debate. Tjedan rasprave o fiskalnim okvirima od 27. do 30. rujna okuplja stručnjake za podizanje svijesti i poticanje rasprave. Nadograđuje se na široki spektar perspektiva za predstavljanje nedavnog akademskog rada i povezivanje ideja i ljudi koji brinu o budućnosti i prepoznaju važnost fiskalne politike za nju.

U ponedjeljka, 27. rujna 2021. godine, održat će se radionica „Uvod u fiskalnu politiku EU-a“ (15:00 -16:30 CEST). Interaktivan i lagani uvod u bitne koncepte i rasprave o fiskalnoj politici u EU. Radionicu organiziraju CAN Europe i Europski forum mladih. Registrirat se možete OVDJE.

U utorak, 28. rujna 2021. godine, održat će se webinar „Budućnost okvira gospodarskog upravljanja EU: međustranačka rasprava“ (9:00 – 10:00 CEST). Međustranačka rasprava između zastupnika u Europskom parlamentu, razmjena perspektiva o budućnosti okvira fiskalne politike EU-a. Webinar organiziraju CAN Europe i Europski ured za okoliš (EEB). Registrirat se možete OVDJE.

Uz to, u srijedu, 29. rujna 2021. godine, održat će se radionica „Fiskalni okvir EU-a: mitovi i mogućnosti“ (15:00 – 16:30 CEST). Fokus radionice je jačanje kapaciteta pri čemu se istražuju stvarni izazovi i mitovi fiskalnog okvira EU-a. Ovu radionicu organiziraju CAN Europe, Europski forum mladih i Finance Watch. Registrirat se možete OVDJE.


Dodjela nagrada za najbolje dobre, loše i ružne mjere predviđene u novom programskom razdoblju

Dugoročni proračun Europske unije za razdoblje 2021. – 2027. zajedno s instrumentima za oporavak (Next Generation EU Program) predstavlja do sada najveći financijski paket u okviru EU proračuna (1.8 bilijuna eura). Tim bi se sredstvima primarno trebala poduprijeti implementacija mjera koje bi vodile ispunjavanju ciljeva Europskog zelenog plana čije je  osnovno načelo “ne čini štetu“ a osnovni cilj povećanje klimatskih ambicija.

I dok države članice razvijaju planove za potrošnju osiguranih sredstava, članice CAN Europe ocijenile su nacrte planova 16 država članica koji bi se trebali financirati iz Fonda za oporavak, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Fonda za pravednu tranziciju. Više od 50 dobrih, loših i ružnih mjera predviđenih u planovima oporavka i operativnim programima stavljeno je na javno glasovanje u vremenu od 12. do 24. travnja 2021. godine

Europski građani glasovali su za najbolje “dobre” mjere koje bi trebalo provoditi, najgore “loše” mjere koje naglašavaju propuštene prilike o kojima je potrebno javno govoriti i najgore “ružne” mjere koje bi trebalo izbaciti iz konačnih planova.

Rezultati javnog glasovanja bit će objavljeni na svečanoj dodjeli nagrada 29. travnja 2021. godine od 10:30.  do 11:30. Dodjelu možete pratiti javno na sljedećoj poveznici https://us06web.zoom.us/j/87933594379?pwd=NDVHY1BqeHQwY0IyckdzZmZERGN6Zz09

Ova “dodjela nagrada” bit će ključni trenutak da se čuju glasovi europskih građana, a prije nego što države članice predaju svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost, za koji je rok 30. travnja 2021. godine.


Glasajte za DOBRE, LOŠE I RUŽNE prakse planirane u novim nacionalnim planovima za razdoblje 2021.-2027.

EU je postigla konsenzus oko financijskog paketa do 2030. u iznosu od 1,8 milijardi eura, a koji se sastoji od redovnog dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021.-2027. (Višegodišnji financijski okvir – vrijedan 1.074  milijardi eura) i sredstva namijenih oporavku (NGEU – Next Generation EU – vrijedan 750 milijardi eura).

S obzirom na raspoloživa sredstva države članice sada moraju isplanirati na koje projekte i u koje investicije će u narednih 7 godina uložiti ova sredstva.

Države članice složile su se da bi 1,8 milijardi eura trebalo biti namijenjeno  implementaciji “Europskog zelenog plana” te da bi sredstva trebalo potrošiti u skladu s načelom “nečinjenja štete” (do no harm principle).

30 % sredstava (oko 540 milijardi eura) mora se iskoristiti za projekte koji pomažu u rješavanju klimatske krize.

Prilikom planiranja svojih ulaganja iz dostupnih EU sredstava države članice moraju izraditi nekoliko planova u kojima obrazlažu svoja buduća ulaganja: Plan oporavka i otpornosti za korištenje sredstava za oporavak, Sporazum o partnerstvu i operativne programe za korištenje strukturnih fondova u okviru proračuna za razdoblje 2021. i 2027. (Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond plus, u vrijednosti od 330 milijardi eura), te Teritorijalne planove za pravednu tranziciju (za korištenje Mehanizma za pravednu tranziciju, koji se djelomično financira iz redovnog proračuna i sredstava za oporavak).

I dok države članice još uvijek razvijaju planove potrošnje EU-a sredstava, CAN Europe je zajedno sa svojim partnerima pokrenuo  kampanju EU Cash Awards kako bi razotkrili mjere koje su štetne za klimu i okoliš u planovima potrošnje iz sredstava strukturnih i investicijskih fondova EU-a (“Sporazum o partnerstvu” i “Operativni programi”), fondova za  pravednu tranziciju (“Teritorijalni planovi za pravednu tranziciju”) i fonda za oporavak (“Planovi oporavka i otpornosti”).

Prikupljene mjere objavljene su na internetskoj stranici cashawards.eu, a građani Europske unije su pozvani da javno glasaju kako bi se identificirale dobre, loše i ružne mjere, a koje države članice pokušavaju financirati iz EU sredstava.

Kako glasati:

Na internetskoj stranici cashawards.eu vidjet ćete “DOBRE, LOŠE I RUŽNE” mjere iz nacionalnih planova potrošnje koje su stavljene u format “glasačkog listića”.

Glasanje je vrlo jednostavno:

  • Glasanje za rubrike “DOBRO, LOŠE i RUŽNO” podijeljeno je u 12 tematskih područja.
  • Imate po jedan glas za svako tematsko područje.
  • Svoj glas možete dati samo za jedno, za neka ili sva tematska područja.
  • Nakon što ste glasali, kliknite na gumb za slanje (submit) i to je to.