DOOR je održao nove STEM radionice za djecu

Dana 11. veljače 2022. održali smo STEM radionicu u sklopu projekta UrbanSTEM – za gradove i zajednice budućnosti. Radionica je održana u dječjem vrtiću Utrina. Pokazujući zanimljive pokuse, djeci smo objašnjavali pojave s kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Tako smo primjerice, pomoću prozirnih čaša, vode, jestivih boja i papirnatih ručnika (slika 1 i 2) djeci objasnili kako se voda povlači iz korijena stabla do lišća na vrhu stabla bez obzira na gravitaciju. Djeca su naučila da voda putuje iz jedne čaše u drugu zbog praznina u vlaknima od kojih su izrađeni papirnati ručnici te da se to može usporediti s kapilarnim cijevima koje povlače vodu u stablu prema gore.

Slika 1.

Slika 2.

Djecu smo upoznali i s pojavom magnetizma podijelivši magnete i svakodnevne stvari s kojima dolaze u kontakt koje su mogli testirati privlači ih magnet ili ne. Svoje zaključke su zabilježili na listovima papira na kojem su bili crteži stvari s kojima je izveden pokus (Slika 3 i 4).

Slika 3.                                                                                           Slika 4.

Jedan od eksperimenata je uključivao izradu automobila koji se kreće na zrak iz balona (slika 5). Djeci smo pokazali kako se izrađuje automobil od recikliranog materijala: plastična boca, čepovi, balon i drveni štapići. Nakon što smo složili automobil djeca su vidjela da takav automobil mogu napraviti i doma s roditeljima. Napuhali smo balon i djeca su s oduševljenjem gledala kako se pokreće uz pomoć zraka (videozapis 1).

Slika  5.

Jedan od najzanimljivijih eksperimenata je bio izrada samostojećeg robota. Nakon što su djeca obojali svoje papirnate robote, sa stražnjih strana robotskih ruku zalijepili smo kovanice. Objasnili smo djeci kako smo time pomaknuli težište robota na njegovu glavu, zbog čega je robot mogao mirno i uspravno stajati na njihovim prstima i na rubovima stola (slika 6,7 i 8).

Slika 6.                                           Slika 7.                                            Slika 8.

Pokazali smo djeci i zašto plutaju kada plivaju s pomoćnim narukvicama. U staklenku punu vode stavili smo naranču s korom koja je plutala na vodi. Međutim, nakon što smo ogulili naranču i ponovno je stavili u staklenku s vodom ona je na čuđenje djece potonula.  Objasnili smo djeci da je razlog zrak u kori naranče koja drži naranču na površini vode što je isto i s narukvicama za plivanje koje drže njih na površini vode (videozapis 2 i 3).

Sljedećim eksperimentom smo pokazali zašto pada kiša iz oblaka. Staklenu zdjelu smo napunili vodom i na površinu vode smo nanijeli pjenu za brijanje na koju smo zatim dodali jestivu boju. Djeci smo objasnili da nakon što oblaci imaju previše količine vode u sebi i ne mogu je više zadržavati, počne padati kiša, isto kao što je plava jestiva boja počela prodirati kroz pjenu (videozapis 4 i 5).

U posljednjem eksperimentu smo pokazali djeci koliko je bitno prati ruke. U tanjure smo ulili mlijeko i nakapali tri različite jestive boje. Svatko je od djece dobio štapić za uši koji su umočili u deterdžent koji su zatim umočili u boje i mlijeko. Boje su se razmaknule od štapića, tj. deterdženta. Djeci smo objasnili da se tako ponašaju nečištoće na njihovim rukama dok ih peru, zbog čega je bitno učestalo prati ruke (videozapis 6 i slika 9).

Slika 9.

Videozapisi 1 – 6: