Grad Nova Gradiška ostvaruje značajne uštede zahvaljujući sunčanoj elektrani

Sunčana elektrana je pokrila oko 75% iznosa računa za električnu energiju

U Novoj Gradiški sunčana elektrana BIOSOL je u veljači pokrila gotovo 3/4 ukupne potrošene električne energije za javnu rasvjetu, objekte i ustanove društvene namjene.

Sunčana elektrana snage 500 kWh izgrađena je u sklopu projekta BIOSOL – upotreba biomase i sunčeve energije kao obnovljivih izvora održive i učinkovite energije za samostalne cjeline društvene namjene (eng. Use of biomass and solar energy as renewable sources for sustainable and efficient energy for stand-alone complexes with a social purpose). Projekt, koji je završio prošle godine, financiran je iz projekta Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. ukupnim iznosom od 981.616,01 eura, od čega EU sufinancirala 834.373,59 eura (85%).

Proizvedena električna energija

Sunčana elektrana je u veljači proizvela električnu energiju u vrijednosti od 42.520,11 kuna bez PDV-a, dok je javna rasvjeta potrošila 24.822,45 kuna, a objekti i ustanove društvene namjene 32.664,01 kuna bez PDV-a. Objekti i ustanove društvene namjene koje koriste proizvedenu energiju i sunčane elektrane su:

  • 2 dječja vrtića,
  • muzej,
  • pučko učilište,
  • gradska knjižnica,
  • 2 društvena doma,
  • turistička zajednica,
  • gradski stadion,
  • 2 upravne zgrade.

Sunčana elektrana je u siječnju proizvela 33.484 kWh, u veljači 40.818 kWh, a u ožujku 69.549 kWh električne energije.

Cilj projekta

Cilj je povećati korištenje održive energije, smanjiti korištenje fosilnih goriva i troškove potrošnje energije uz povećanje infrastrukturnih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Projektom se također želi upoznati javnost s društveno-ekonomskim koristima energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije te praktičnosti primjene mjera za uštedu energije.

Izvori teksta:

https://novagradiska.hr/news/suncana-elektrana-biosol-proizvodnja-elektricne-energije/

https://novagradiska.hr/wp-content/uploads/2019/11/Biosol.pdf

Izvor slike: Pixabay


Otkriveni veliki geotermalni potencijali na sjeveru Hrvatske

Rezultati studije izvodljivosti provedene za geotermalno istražno područje Lunjkovec – Kutnjak, u sjevernoj Hrvatskoj, pokazali su veliki potencijal za proizvodnju električne i toplinske energije iz geotermalnih izvora. Geotermalni bunari s temperaturom vode od 150oC na području Općine Mali Bukovec mogli bi u potpunosti zadovoljiti energetske potrebe Varaždinske županije (čiji je udio 85%, a ostatak pripada Općini) i potaknuti gospodarski razvoj. Geotermalna energija bi se mogla iskoristiti za proizvodnju električne i toplinske energije za grijanje kućanstava i potrebe industrije, kao i za staklenike te izgradnju lječilišnih objekata.

Stoga, Varaždinska županija namjerava projekt izgradnje geotermalne elektrane predložiti za uključivanje u državni Razvojni sporazum Sjever, koji predstavlja plan ulaganja od čak 15 milijardi kuna za Međimursku, Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku, Koprivničko-križevačku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

U prvoj fazi projekta vrijednog 10 milijuna eura, plan je izgraditi geotermalnu elektranu snage 1,5 do 2 MW, koja bi trebala biti puštena u rad 2025. godine, kada bi se snaga elektrane povećala do 10 MW.

Geotermalna energija je termalna energija pohranjena ispod površine Zemlje, a njena količina je ogromna i potječe od planetarnih i geoloških procesa. Proces iskorištavanje geotermalne energije je čist i siguran za okolinu pri čemu se smanjuju emisije stakleničkih plinova.

Prema dekanu RGN fakulteta i predsjedniku Hrvatske udruge za geotermalnu energiju (HUGE), Vladislavu Brkiću, u Hrvatskoj postoji više od 4.000 istražnih i proizvodnih naftnih i plinskih bušotina te se dio može koristiti za eksploataciju geotermalnih voda, ali i za skladištenje vodika.

Državna agencija za ugljikovodike (AZU), ističe da je potencijal proizvodnje električne energije u geotermalnim poljima u Hrvatskoj 500 MW. Međutim, trenutno u Hrvatskoj radi samo geotermalna elektrana Velika 1 u Cigleni kod Bjelovara.

Prema nekim procjenama, geotermalna energija mogla bi pokriti potrebe Zagreba za grijanjem.

Izvor teksta:

https://balkangreenenergynews.com/rs/na-severu-hrvatske-potvrdjen-velik-potencijal-iskoriscenja-geotermalne-energije/

Izvor slike: Pixabay


Održana tematska rasprava članova o jamstvima podrijetla električne energije

Na tematskoj raspravi članova DOOR-a o jamstvu podrijetla električne energije raspravljalo se o trenutno važećem zakonskom okviru, obvezama opskrbljivača u pogledu informiranja svojih kupaca i o novostima koje nam donosi tzv. Zimski paket. Na temelju vlastitih iskustava, sudionici su zaključili da kupci električne energije u Hrvatskoj najčešće nisu upoznati o podrijetlu električne energije koju koriste te da bi ovo područje trebalo dodatno istražiti. Zato je dogovoreno da će DOOR uputiti dopise tvrtkama koje se bave opskrbom električnom energijom i saznati na koji način informiraju svoje kupce o strukturi energenata u električnoj energiji kojom ih opskrbljuju, odnosno o ispunjavaju li zakonsku obavezu koja je na snazi još od 2015. godine. S rezultatima svojeg istraživanja DOOR će upoznati javnost.