Hrvatska reciklira najviše elektroničkog otpada u Europskoj uniji

elektronski uređaji


Hrvatska je među prvima u Europskoj uniji u recikliranju električnog i elektroničkog otpada s čak više od 80 posto recikliranog otpada takve vrste. Riječ je o nizu kućanskih aparata pa sve do fotonaponskih ploča ili bankomata.

Podatci su to Eurobarometra za 2020. godinu, koji pokazuju da je Hrvatska reciklirala 81,3%. U tom smo pogledu iznad Švedske (47%), Njemačke (38,7%), Francuske (36,6%) te Italije (32,1%),a na dnu ljestvice je, kako navodi HINA, Malta sa svega 20,8 posto.

Zbrinjavanje ove vrste otpada iznimno je važno za okoliš. Njegovim recikliranjem smanjuje se proizvodnja novih materijala koji izazivaju nastanak novih emisija stakleničkih plinova. Ako se ne obradi na propisan način, može doći do ekološke katastrofe, jer u sebi sadrži složene spojeve vrlo toksičnih tvari.

Po direktivi Europske unije, kako je istaknuo načelnik Sektora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, Zvonimir Majić, godišnja stopa odvojenog sakupljanja ove vrste otpada mora biti najmanje 65 posto prosječne mase električne opreme stavljene na tržište u tri prethodne godine. U Hrvatskoj je u 2020. stavljeno na tržište 66.505 tona takvog otpada, od čega je sakupljeno 40.772 tone, a obrađeno 38.145 tona, objasnio je.

“Uspostavom sustava gospodarenja električnim otpadom, Hrvatska je krenula u dobrom smjeru. Ciljevi sakupljanja propisani EU direktivom dostignuti su, te ukazuju na zadovoljavajuće organiziran sustav”, rekao je Majić.  Ipak, ni kod nas nije sve tako bajno. Majić je upozorio da je potrebno više raditi na razvoju mreže recikliranja takvog otpada.

On, naime, može sadržavati i druge važne metale, kao što su bakar, nikal, indij ili paladij. Utvrđeno da je u takvom otpadu otpadu prisutno 49 kemijskih elemenata, od kojih bi se mnogi mogli reciklirati za ponovnu upotrebu u drugim proizvodima. Europska komisija je uvrstila 18 od tih 49 elemenata na popis gospodarski važnih materijala za koje postoji visoki rizik od nestašice.

Izvor: https://green.hr/hrvati-recikliraju-najvise-elektronickog-otpada-bolji-smo-od-svedske-njemacke-i-francuske/


Jedinstveni punjač: ministri i ministrice EU-a dali konačno odobrenje za univerzalni utor za punjenje

elektronski uređaji


Vijeće je danas dalo konačno odobrenje za direktivu o jedinstvenom punjaču. To znači da će 2024. utor za punjenje vrste USB-C postati obvezan za niz elektroničkih uređaja kao što su mobilni telefoni, tableti i slušalice. Više nećete morati kupovati zaseban punjač svaki put kad kupite novi mobilni telefon ili sličan uređaj, nego će se svi moći napuniti s pomoću istog punjača.

Zahvaljujući jedinstvenom punjaču poboljšat će se pogodnosti za potrošače tako što će se uskladiti sučelja za punjenje i tehnologija brzog punjenja, a usto će se znatno smanjiti količina elektroničkog otpada.

Nova pravila

Zahvaljujući novim pravilima utor za punjenje vrste USB-C postat će obvezan za niz elektroničkih uređaja. To znači da će se svi uređaji moći puniti istim punjačem. Kako bi potrošači točno znali što kupuju, direktivom se uvodi piktogram na kojem je naznačeno nudi li se s novim uređajem i punjač te oznaku na kojoj je navedena učinkovitost punjenja.

Direktivom se usto potrošačima prepušta izbor da novi uređaj kupe s punjačem ili bez njega. Na taj će način uštedjeti novac, a ujedno će se smanjiti količina elektroničkog otpada povezanog s proizvodnjom, prijevozom i odlaganjem punjača. Komisija će četiri godine nakon stupanja na snagu direktive procijeniti treba li takva odvojena prodaja postati obvezna.

Iako bežično punjenje postaje sve popularnije, ono još nije usklađeno među svim uređajima. Kako bi ta tehnologija postala dostupnija za što više uređaja, Komisija će na osnovi tehnološkog razvoja raditi na ujednačavanju bežičnog punjenja za elektroničke uređaje i interoperabilnosti.

Kategorije uređaja na koje se odnose pravila

Nova pravila primjenjuju se na niz prijenosnih uređaja, odnosno na:

  • mobilne telefone
  • tablete i e-čitače
  • digitalne kamere i konzole za videoigre
  • slušalice, slušalice za umetanje u uho i prijenosne zvučnike
  • bežične miševe i tipkovnice
  • prijenosne navigacijske sustave.

Osim toga, 40 mjeseci nakon stupanja na snagu direktive ta nova pravila primjenjivat će se na sva prijenosna računala.

Osnovne informacije

U 2020. potrošači u EU-u kupili su oko 420 milijuna elektroničkih uređaja i u prosjeku posjeduju tri punjača za punjenje tih uređaja, od kojih redovito upotrebljavaju dva. Unatoč tome 38 % potrošača izjavilo je da su imali problema s punjenjem svojih uređaja zbog nedostupnosti kompatibilnog punjača. Kako bi pristupila rješavanju tog pitanja, Europska komisija podnijela je 23. rujna 2021. prijedlog o jedinstvenom punjaču.

Manje od šest mjeseci nakon početka pregovora u Vijeću, države su članice 26. siječnja 2022. jednoglasno postigle dogovor o stajalištu Vijeća o direktivi o jedinstvenom punjaču.

Vijeće i Europski parlament 7. lipnja 2022. postigli su privremeni dogovor o direktivi o jedinstvenom punjaču, koji su 29. lipnja 2022. potvrdili predstavnici država članica EU-a.

Sljedeći koraci

Vijeće je danas odobrilo stajalište Europskog parlamenta te je stoga zakonodavni akt donesen.

Nakon što ga potpišu predsjednica Europskog parlamenta i predsjednik Vijeća, bit će objavljen u Službenom listu Europske unije i stupit će na snagu 20 dana nakon te objave. Nova pravila počet će se primjenjivati 24 mjeseca nakon njihova stupanja na snagu.

Izvor: https://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2022/10/24/common-charger-eu-ministers-give-final-approval-to-one-size-fits-all-charging-port/