Javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada bit će objavljen do kraja ožujka

Do 31. ožujka 2022. objavit će se Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada koji će biti sufinancirana iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU Next Generation“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. Raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva je 300 milijuna kuna. Najniži iznos za bespovratna sredstva koji se može dodijeliti za pojedinačni projekt je 150.000,00 kuna, a najviši 22 milijuna kuna.

U sklopu ovog Poziva dodijelit će se bespovratna sredstva koja će se koristiti za izradu projektne dokumentacije i provedbu energetske obnove višestambenih zgrada koje nisu oštećene u potresu.

Cilj Poziva je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati godišnjom uštedom potrošnje za grijanje od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (NN 143/21):

 • Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda potrebne godišnje toplinske energije za grijanje od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.
 • Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom potrebne toplinske energije za grijanje i primarne energije na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.
 • Sveobuhvatna obnova – obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput:

– povećanja sigurnosti u slučaju požara,

– mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta i

– mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Detaljnije o najavi Poziva možete pročitati OVDJE.

Izvor teksta: https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-energetsku-obnovu-visestambenih-zgrada-bit-ce-objavljen-do-kraja-ozujka/14325


Radionica o utjecaju energetske učinkovitosti na zgrade

Dana 23. veljače 2022. od 14:00 – 16:00 sati (po srednjoeuropskom vremenu) održat će se online radionica u sklopu projekta ENEFIRST pod nazivom „Kvantificiranje načela da je energetska učinkovitost na prvome mjestu u scenarijima EU-a: implikacije za zgrade i njihovu opskrbu energijom“. Radionicu će organizirati partneri na projektu ENEFIRST: Institut za klimatske i energetske politike EU-a (IEECP), Europski institut za energetsku učinkovitost zgrada (BPIE), Fraunhofer institut za istraživanje sustava i inovacija (ISI) , Srednjoeuropsko sveučilište (CEU), Projekt regulatorne pomoći (RAP), Institut za resursnu učinkovitost i energetsku strategiju (IREES) i Tehnološko sveučilište u Beču.

Za radionicu se možete registrirati OVDJE.

Program radionice možete pregledati OVDJE.

Na radionici ćete moći vidjeti pregled glavnih rezultata iz tri EU scenarija simulirana u projektu ENEFIRST za procjenu provedbe načela „energetska učinkovitost na prvome mjestu“ u zgradama i opskrbi energijom.

Rasprave će se odvijati na plenarnoj sjednici i u odvojenim skupinama, a bavit će se rezultatima i njihovim tumačenjima.

Projekt ENEFIRST će pomoći da se načelo energetske učinkovitosti učini konkretnijim i operativnijim, da je lakše razumljiva njegova važnost u potražnji i opskrbi energijom i u učinku na sektore i tržišta, s naglaskom na sektor zgradarstva. Projekt će dati jasnu definiciju načela energetske učinkovitosti, istaknuti njegovu vrijednost za energetski sustav, razviti prijedloge politike i testirati ih u određenim slučajevima.

Projekt je financiran programom EU-a Obzor 2020, a obuhvaća evaluaciju, analizu i izradu politike energetske učinkovitosti s kvantitativnim modelima i podacima na inovativne načine u različitim sektorima za rješavanje specifičnih problema, poboljšanje istraživanja za bolje definiranje i operacionalizaciju načela „energetska učinkovitost na prvome mjestu“ u kontekstu politike EU-a.

Izvor slike: Pixabay


Projekt PROBONO – za gradnju zelenih i održivih gradskih četvrti

Hrvatski savjet za zelenu gradnju od siječnja 2022. godine provodi projekt PROBONO, financiran programom EU-a Obzor 2020, čiji je cilj pronalazak inovativnih rješenja pri dizajnu, gradnji i operativnom vijeku novih i obnovljenih zgrada koje će ostvariti nulte stope emisija ugljika te biti energetski učinkovite kao dio održivih i zelenih gradskih četvrti. Takve četvrti će biti dio pilot aktivnosti u 6 gradova (Madrid, Dublin, Porto, Bruxelles, Aarhus i Prag) unutar kojih će se uspostaviti PROBONO living labs, odnosno stvaranje zajedničkog prostora u kojem će korisnici i istraživači moći razvijati i testirati usluge, procese i nove načine rada.

U sklopu projekta PROBONO, na kojem će u narednih pet godina sudjelovati 47 partnera iz 15 različitih zemalja. Osim toga, tijela javne vlasti i građani će imati priliku sudjelovati u procesima donošenja mjerljivih, održivih i primjenjivih rješenja pri ostvarenju cilja energetski učinkovitih i niskougljičnih zgrada i gradskih četvrti.

Na projektu će se izraditi alati za strateško planiranje izgradnje zelenih i održivih četvrti za prostorni, gospodarski, tehnički, ekološki i društveni kontekst usklađen s urbanističkim planovima i gradskim politikama. Alat za podršku u planiranju će se temeljiti na cloud sustavu, a omogućit će izradu optimalnog dizajna za zelene i održive četvrti bez emisija ugljika koji uključuje PROBONO inovativna rješenja. U takvim četvrtima će se omogućiti mjerenje različitih komunalnih usluga poput potrošnje električne energije, plina, toplinske energije, rashladne energije i vode, a koje će biti povezane s konceptom internet stvari (IoT) i programom za energetsku optimizaciju. Sve to će biti u kombinaciji s fotonaponskim sustavima, geotermalnom tehnologijom, mikroturbinama, učinkovitim tehnologijama za ventilaciju, grijanje i hlađenje, zelenim krovovima, prilagođenom izolacijom, učinkovitim skladištenjem energije i punionicama za električna vozila.

Izvori teksta:

https://gbccroatia.org/novi-projekt-ostvarivanje-energetski-pozit/blog/610

https://cordis.europa.eu/project/id/101037075

Izvor slike: Unsplash


Kreće obnova 32 zgrade u naselju Lički Osik

Održan je prvi radni sastanak gradonačelnika Grada Gospića s predstavnicima Središnjeg državnog ureda i upraviteljem zgrada na području Ličkog Osika i Grada Gospića, na temelju Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine, kojeg je Vlada donijela krajem prošle godine.

Naselje Lički Osik uvršten je u projekt energetske obnove po socijalnom modelu te je u njemu planirana obnova 32 zgrade u 4 faze, od kojih zadnja završava 2025. godine. U prvoj fazi obnovit će se 13 zgrada u Ličkom Osiku, odnosno izmijenit će se krovišta (već ove godine izmijenit će se krovišta na pet najugroženijih zgrada), vanjska ovojnica i stolarija, čime će se postići potpuno zadovoljenje energetskih standarda i poboljšanje kvalitete životnih uvjeta.

Program obuhvaća obnovu ukupno 387 zgrada s područja Republike Hrvatske, a procjenjuje se da će ukupna moguća ušteda primarne energije na svim zgradama iznositi 27 GWh godišnje. Trošak energetske obnove procjenjuje se na 355 milijuna kuna. Sufinanciranje i provedba Programa osigurat će se iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost (150 milijuna kuna) putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te iz sredstava državnog proračuna, a Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zadužen je za provedbu Programa u koji su uključeni Grad Gospić i upravitelji zgrada na području Ličkog Osika i Grada Gospića.

Sve pakete programa za energetsku obnovu zgrada u Hrvatskoj do 2030. možete pregledati OVDJE.

Izvor teksta: https://www.novilist.hr/rijeka-regija/lika-senj/obnova-zgrada-u-naselju-licki-osik/?meta_refresh=true

Izvor slike: Freepik


Donesen je paket programa za energetsku obnovu zgrada u Hrvatskoj do 2030.

Sukladno Zakonu o gradnji (članci 47.b. i 47.d), i radi ispunjenja strateškog srednjoročnog cilja postavljenog u Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada, Vlada je donijela paket programa kojima se definiraju pravila energetske obnove zgrada u Hrvatskoj za razdoblje do 2030. godine.

Cilj programa, za koji će se osigurati sredstva iz EU fondova, je dekarbonizacija postojećeg fonda zgrada do 2050. godine tj. postupno povećanje trenutne stope energetske obnove ukupnog fonda zgrada s 0,7% godišnje (1.350.000 m²/god) na 3% 2030. godine, tj. 30 milijuna m² energetski obnovljenih zgrada do 2030. godine.

Programi su sljedeći:

 • Program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine – procijenjena ukupna vrijednost provedbe mjera i aktivnosti Programa iznosi 4,76 milijardi kuna.
 • Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine – procijenjena investicija provedbe mjere iznosi 17,2 milijardi kuna.
 • Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine
 • Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine – Program obuhvaća 387 zgrada od 413 analiziranih stambenih zgrada kojima raspolaže i upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, u kojima stanovnici nisu u mogućnosti sudjelovati u financiranju nužnih popravaka, a posebno u energetskoj obnovi.

Primarni izvor sredstava za sufinanciranje energetske obnove zgrada će biti EU fondovi:

 • Mehanizam za oporavak i otpornost za razdoblje 2022. do 2024. godine,
 • ESI fondovi koji će biti na raspolaganju za programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine te
 • sredstva iz drugih izvora, poput Socijalnog fonda za klimu za razdoblje nakon 2024. godine.

Povećanjem energetske učinkovitosti postojećih zgrada smanjit će se potrošnja energije i emisija CO2 te mjesečni troškovi za energente, što bi trebalo rezultirati smanjenjem energetskog siromaštva i povećanjem vrijednosti nekretnina.

Programe možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/doneseni-programi-energetske-obnove-zgrada-za-razdoblje-do-2030-godine/14136

Izvor slike: Pixabay


Webinar o standardima i propisima za energetsku obnovu zgrada u SAD-u i EU

Dana 11. siječnja 2021. godine (16:00 – 17:45 h) održat će se online webinar na kojem će se voditi rasprava o standardima i propisima u građevinskom sektoru u EU-u i SAD-u te o tome kako oni mogu biti ključni za postizanje visoke energetske učinkovitosti zgrada. Trenutna stopa energetske obnove zgrada u Europi iznosi samo 1% godišnje, što nije dovoljno za postizanje cilja ugljične neutralnosti EU-a do 2050. Postojeći udio energetski neučinkovitih zgrada je 97%, zbog čega će za postizanje ciljeva EU-a biti potrebno brzo i ambiciozno djelovanje. Predviđeno je da će za postizanje klimatske neutralne EU do 2050. biti potrebno povećanje godišnje stope obnove na 3%, pri čemu će 70% ukupnih obnova biti “duboka” obnova.

Trenutno ne postoji jedinstvena obveza država članica i jedinica lokalnih samouprava za energetsku obnovu zgrada, a uključivanje vlasnika zgrada i financijskog sektora je dugotrajan i neujednačen proces. Prema tome, potencijalni put za podršku i poticanje obnove zgrada mogu biti građevinski standardi i propisi, koji se mogu definirati kao sveobuhvatan skup međusobno povezanih propisa koji su dizajnirani da reguliraju novogradnju ili renoviranje.

Program webinara i obrazac za registraciju možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://euagenda.eu/events/2022/01/11/useu-exchange-building-standards-and-codes-to-drive-renovation

Izvor slike: Pixabay


Ključni prijedlozi revizije Direktive EU-a o energetskoj učinkovitosti zgrada

Objavljen je Prijedlog o reviziji Direktive EU-a o energetskoj učinkovitosti zgrada koji je prilično sveobuhvatan, te predlaže nove odredbe i mjere.

Ključne točke Prijedloga su sljedeće:

 • Predloženi su obvezni minimalni standardi za energetsku učinkovitost (članak 9.) kako bi fokus bio na zgradama u najlošijem stanju. Sve javne i nestambene zgrade morat će imati energetski razred F do 2027. i E do 2030. Rok je produžen 3 godine za privatne stambene zgrade, tj. do 2030. sve privatne stambene zgrade moraju imati razred F i do 2033. energetski razred E. S obzirom na ponovne promjene sustava certificiranja razreda energetske učinkovitosti (vidi dolje), energetska obnova bi obuhvatila najmanje 15% cjelokupnog fonda zgrada EU-a do 2030. Države članice trebaju utvrditi rokove za postizanje viših energetskih razreda do 2040. i 2050., u skladu s dugoročnim ciljem – zgrade s nultim emisijama. Članak 9. također zahtijeva od država članica da poštuju minimalne zahtjeve za energetsku učinkovitost, uključujući odgovarajuće financijske mjere i tehničku pomoć, posebno za ranjiva i energetski siromašna kućanstva, te da prate društveni učinak provedenih minimalnih zahtjeva za energetsku učinkovitost.
 • Nacionalni planovi obnove zgrada (članak 3.) mijenjaju bivše dugoročne strategije obnove, s krajnjim ciljem transformacije nacionalnih fondova zgrada u zgrade s nultom emisijom do 2050. godine. Opseg planova, mjera i politika koji se trebaju primijeniti se proširuju u usporedbi s dugoročnim strategijama obnove. Za to su potrebne smjernice s nacionalnim ciljevima za 2030., 2040. i 2050. godinu s određenom godišnjom stopom obnove, uštedama energije i smanjenju emisija. Smjernice bi trebale imati integriraniji pristup prema dekarbonizaciji sustava grijanja, uključujući potpuno napuštanje fosilnih goriva u grijanju i hlađenju najkasnije do 2040. Cijeli okvir izvještavanja i praćenja je postrožen, a predložak se nalazi u Prilogu II. Vremenski okvir za izradu nacionalnih planova obnove zgrada usklađen je i integriran s nacionalnim energetskim i klimatskim planovima (NECP). Nacionalni planovi obnove bi se trebali ažurirati svakih 5 godina, a Komisija će ih pregledati te dati specifične preporuke za svaku državu članicu koja bi ih se trebala pridržavati, u suprotnom će morati ponuditi opravdanje zašto to ne čine.
 • Predstavljena je nova definicija zgrada s nultom emisijom, koje se definiraju kao zgrade visoke energetske učinkovitosti, gdje je potrebna vrlo mala količina energije koja se u potpunosti pokriva proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora na licu mjesta, iz zajednice obnovljivih izvora energije ili iz sustava daljinskog grijanja i hlađenja. Maksimalna granica za korištenje primarne energije zgrada s nultom emisijom određena je u Prilogu III. Ova definicija postavlja standarde za nove i postojeće zgrade, budući da je također uključena u definiciju duboke obnove.
 • Definicija dubinske obnove (članak 2.) se odnosi se na obnovu kojom se zgrada (prije 2030.) pretvara u zgradu gotovo nulte energije (nZEB) ili (nakon 2030.) u zgradu s nultom emisijom.
 • Nove zgrade (članak 7.) moraju biti u skladu s definicijom zgrada s nultom emisijom od 2030., dok nove javne zgrade već od 2027. godine. Do tada se nastavljaju primjenjivati prethodni zahtjevi za zgrade gotovo nulte energije. Države članice također su dužne u sustavu certificiranja energetske učinkovitosti prikazati životni ciklus potencijala globalnog zagrijavanja za sve nove zgrade od 2030., dok se za zgrade veće od 2000 m2 to predviđa od 2027. godine.
 • Do kraja 2024. godine države članice uvest će putovnice za obnovu zgrada (članak 10.), koje će uključivati plan obnove s koracima obnove koji su potrebni za pretvaranje zgrade u zgradu s nultim emisijama najkasnije do 2050., kao i očekivane koristi i informacije o financijskoj i tehničkoj podršci.
 • Strože odredbe o financijskim poticajima (članak 15.) trebali bi isključiti javnu potporu za ugradnju bojlera na fosilna goriva od 2027. Prijedlog također zahtijeva od država članica da, između ostalog, uspostave objekte za tehničku pomoć (npr. prema modelu “sve na jednom mjestu”) i usmjere financijske poticaje s prioritetom na ranjiva i energetski siromašna kućanstva.
 • Certifikati energetske učinkovitosti revidirani su kako bi se poboljšala njihova kvaliteta i pouzdanost. Proširen je raspon informacija koji trebaju sadržavati, smanjena je njihova valjanost za 5 godina i omogućen je zajednički predložak za bolju usporedivost (predložak se nalazi u Prilogu V koji je obavezan do kraja 2025.). Ono što je najvažnije, energetski razredi će se promijeniti i bit će malo dosljedniji: slovo A će odgovarati zgradama s nultom emisijom kako je definirano u članku 2, dok će slovo G odgovarati zgradama s najlošijim energetskim učinkom. Države članice će osigurati da preostali energetski razredi (od B do F) imaju ravnomjernu raspodjelu pokazatelja energetske učinkovitosti među energetskim razredima. Unatoč proširenju raspona granica prema kojima se moraju izdati certifikati energetske učinkovitosti, prijedlogu još uvijek nedostaje obveza da sve zgrade budu obuhvaćene certifikatima. Moraju se uspostaviti nacionalne javno dostupne baze certifikata energetske učinkovitosti (članak 19.) i unos podataka u Opservatorij EU-a za fond zgrada.

Za više informacija pregledajte:

Izvor slike: Pixabay


Novi termin zaprimanja prijava za energetsku obnovu obiteljskih kuća!

Podnošenje zahtjeva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, koje je trebalo biti sredinom listopada ove godine, odgođeno je za novi termin zbog preopterećenosti sustava. Zbog dva milijuna zahtjeva prema sustavu e-Prijave preopterećenost je uzrokovala zagušenje aplikacije pa se trenutno radi na optimizaciji načina prijave na Javni poziv (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Svi zainteresirani od 30. studenog 2021. u sustavu e-Prijave moći će ispuniti prijavni obrazac te učitati svu potrebnu dokumentaciju, dok će se sa službenim zaprimanjem zahtjeva krenuti tjedan dana kasnije, od utorka 7. prosinca 2021. godine.Zbog velikog interesa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je dodatnih 90 milijuna kuna pa će građanima biti ukupno na raspolaganju 390 milijuna kuna za obnovu obiteljskih kuća.

Još jednom podsjećamo da se na Javni poziv mogu prijaviti građani koji su vlasnici ili suvlasnici kuća površine do 600 m2 ili do 3 stambene jedinice, u kojima je više od 50% površine namijenjeno stanovanju i koji u njima imaju prebivalište.

Sufinancirat će se do 60% bespovratnih sredstava, a pod time se podrazumijeva obvezno povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice poput vanjskih zidova, krova, poda ili stolarije, a može uključivati i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i/ili fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije. Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i/ili fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije bez dodatnih mjera energetske obnove sufinancirat će se s do 40, 60 ili 80%, ovisno o lokaciji.

Poticaji za to rezervirani su za kuće visokih energetskih razreda, kojima nisu potrebne mjere poboljšanja toplinske zaštite vanjske ovojnice.
Maksimalni iznosi sufinanciranja određeni su za svaku pojedinačnu mjeru, a kombinacijom različitih mjera kućanstvo će moći dobiti i do 204.000 kuna bespovratnih sredstava.
S obzirom na veliku zainteresiranost, Fond procjenjuje da bi Ugovore za sufinanciranje moglo dobiti oko 5000 kućanstava.

Javni poziv i potrebnu dokumentaciju za prijavu možete naći na sljedećoj poveznici:
https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=165.
Izvor teksta:
https://www.fzoeu.hr/hr/povecan-ukupni-budzet-za-energetsku-obnovu-obiteljskih-kuca-prijave-krecu-7-prosinca/8769


Prijavite se na informativno-edukativne radionice o energetskoj obnovi obiteljskih kuća

U tijeku su informativno-edukativne radionice o energetskoj obnovi obiteljskih kuća koje provode djelatnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na radionicama će se predstavit svi uvjeti sufinanciranja te popis potrebne dokumentacije, a građani će na radionici imati priliku postavljati i konkretna pitanja.

Prijavu na radionicu i raspored radionica možete pronaći OVDJE.

Izvor slike: Pixabay


Objavljen je natječaj za poticanje energetske obnove obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Poziv je vrijedan 300 milijuna kuna, a zaprimanjem prijava kreće 14. listopada od 9 sati, isključivo putem sustava za e-prijavu. Sredstva se dodjeljuju za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu. Mjere koje se sufinanciraju su:

A1. – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije;

A2. – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće;

A3. – ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Obiteljske kuće moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda:

 • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Na Javni poziv Fonda mogu se prijaviti građani, vlasnici ili suvlasnici kuća površine do 600 četvorna metra ili do tri stambene jedinice, u kojima je više od 50 posto površine namijenjeno stanovanju. Obvezan uvjet je i suglasnost ostalih suvlasnika te prebivalište na navedenoj adresi, prijavljeno najkasnije 30 dana prije podnošenja prijave.

Građani za sam postupak prijave mogu potražiti i stručnu podršku, koja se sufinancira s do 500 kuna.

Tehničke uvjete Poziva možete pogledati OVDJE.

Upute za izradu i korištenje korisničkog računa: https://www.fzoeu.hr/docs/165/Upute%20za%20izradu%20i%20kori%C5%A1tenje%20korisni%C4%8Dkog%20ra%C4%8Duna_EnU-2_21.pdf.

Izvor teksta: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=165

Izvor slike: pixabay