Dekarbonizacija zgrada i grijanja: Kratkoročnih popravci kao dio dugoročnog pristupa

energetska učinkovitost


Energetsko siromaštvo nije nova pojava. U Europskoj uniji 2019. godine jedno od četiri kućanstva, što znači više od 50 milijuna pojedinaca, nije si moglo priuštiti odgovarajuće grijanje, hlađenje ili osvjetljenje svojih domova. COVID-19, rat u Ukrajini, cijene energije koje doista divljaju i kriza troškova života dodatno su pogoršali ovu situaciju, piše Can Europe.

Europska komisija i države članice usvajaju hitne mjere kako bi podržale kućanstva i poduzeća u suočavanju s visokim cijenama energije. Kratkoročna potpora kućanstvima koja bi im pomogla u plaćanju računa za energiju (npr. smanjenje cijena i izravna potpora dohotku) svakako je potrebna. Međutim, kratkoročne mjere moraju otvoriti put ka dugoročnim rješenjima koja će svima osigurati pristup održivom obnovljivom grijanju u bliskoj budućnosti.

Ako se to ne dogodi, financijska potpora kućanstvima mogla bi dovesti do sljedećih posljedica:

 • Novac će završiti u rukama industrije fosilnih goriva koja je profitirala od trenutne krize cijena energije, jer većina ljudi u Europi još uvijek ovisi o fosilnom plinu i ugljenu za grijanje svojih domova
 • Dugotrajno ‘osuditi’ ta kućanstva na korištenje fosilnih goriva, te ih destimulirati u prelasku na obnovljivu energiju. Kratkoročna potpora za plaćanje računa za energiju mora biti dio dugoročnog pristupa za okončanje ovisnosti energetski siromašnih građana o fosilnim gorivima
 • Mjera snažno opterećuju javne proračune, posebno kada potpora nije usmjerena na one kojima je (zaista) potrebna. Osim pomoći u rješavanju energetskog pitanja, građanima su nužno potrebna i odgovarajuća sredstva za zdravstvo, obrazovanje, usavršavanje i prekvalificiranje ili jamstva za posao.

Dekarbonizacija grijanja i obnova zgrada imaju ključnu ulogu u rješavanju problema

Povećanje plaća kako bi se građani mogli nositi s inflacijom, odgovarajuće mjere određivanja cijena energije i snažna socijalna zaštita dio su odgovora na problem. Ono što se često podcjenjuje je ključna uloga koju obnova zgrada i dekarbonizacija grijanja imaju u borbi protiv energetskog siromaštva.

Utjecaj politika EU-a mora se osjetiti u domovima ljudi, ističe Can Europe. Potrebno je ubrzati obnovu europskih zgrada, s posebnim naglaskom na zgrade s najlošijim performansama, kao i na energetski siromašne i ljude kojima prijeti energetsko siromaštvo.

Kako bismo ispunili svoje energetske i klimatske obveze, a istodobno osigurali poštenu i pravednu tranziciju, vlade bi trebale osigurati odgovarajuće financiranje i tehničku podršku za ambicioznu obnovu (tzv. dubinsku obnovu) kako bi domove ljudi učinili energetski učinkovitijima. Također, važno je usmjeriti napore da se dopre do ranjivih kućanstava. Kada temeljna obnova nije izvediva u jednom koraku (zbog visokih početnih troškova ili vremenskih ograničenja), obnova se može izvršiti postupno. Cilj je svakako brzo poboljšanje kvalitete života u ranjivim kućanstvima i smanjenje računa za energiju.

Početna investicija mora osigurati visoku razinu učinkovitosti, kombinirajući toplinsku izolaciju s djelovanjem na sustav grijanja/ventilacije zgrada. Budući da energetski siromašna kućanstva ne mogu uživati ​​u dovoljnoj temperaturnoj udobnosti u svojim životnim prostorima (kao što često govorimo o zgradama s najgorim performansama), ovi će pristupi osigurati visoku razinu unutarnje udobnosti (a time i zdravije životne uvjete), što je posebno relevantno za zgrade s najlošijim performansama, uz uštedu energije i smanjenje emisije CO2. Međutim, konačni cilj kroz ograničen broj koraka u procesu obnove trebao bi ostati dubinska obnova koja značajno poboljšava energetsku učinkovitost.

Važno je praćenje učinaka proveđenih akrivnosti

Organizacije civilnog društva i javna uprava trebaju imati odgovarajuće resurse za podršku energetski siromašnim građanima, te za povezivanje relevantnih aktera za uspješnu provedbu obnove zgrada i integraciju obnovljivih rješenja za grijanje (financijske institucije, vlasnike stanova, građevinske tvrtke, socijalno stanovanje, arhitekte, općine, socijalne službe itd.).

Praćenje građane prije, tijekom i nakon obnove (u cilju što bolje uštede energije) od ključne je važnosti da bi se bilo sigurno da će imati koristi od obnove. Također je važno da organizacije civilnog društva ili javna tijela koja su zadužena za programe usmjerene na energetski siromašne građane surađuju sa socijalnim službama, te da identificiraju i proaktivno dopiru do ljudi kojima je potrebna podrška. To se također može učiniti putem odabranih medijskih kanala (na primjer, lokalne radio postaje).

Suradnja s organizacijama koje se fokusiraju na ženska prava ili podršku ženama, kućanstvima koja vode žene i organizacijama usmjerenim na djecu također je ključna kako bi se osiguralo identificiranje ljude kojima je doista potrebna podrška. Pomoćne službe potrebno je kombinirati s terenskim posjetima kućanstvima.

Potpore moraju biti usmjerene, ciljane

Edukacijama o energetskim konceptima i regulaciji (kako uštedjeti energiju i smanjiti račune, kako poboljšati udobnost u domovima i kako smanjiti emisije CO2, što su prava potrošača energije itd.) mogu društvene aktere i obitelji (koje mogu imati koristi od potpore pomoći) obrazovati u aktivne čimbenike energetske tranzicije.

U svjetlu činjenice da nemaju svi energetski siromašni ljudi svoj dom, važno je imati učinkovite propise za rješavanje složenosti pitanja stanara-vlasnika. Prikupljanje podataka o spolu prilikom uvođenja programa obnove ili uvođenja obnovljivih izvora grijanja koji su usmjereni na osobe s niskim prihodima omogućit će im i mjerenje utjecaja programa na ravnopravnost spolova.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, financijska potpora bez konkretnog cilja ili financijska potpora bez pravih popratnih mjera neće doprijeti do energetski siromašnih. Važno je prilagoditi sheme financiranja (subvencije, povrat poreza, početni troškovi itd.) ciljanim osobama (uzimajući u obzir njihovu dob, posjeduju li svoj dom itd.).

Izvor: https://caneurope.org/building-and-heating-decarbonisation-for-all-embedding-short-term-fixes-into-a-long-term-structural-approach/


Novo izvješće o prednostima višeg cilja energetske učinkovitosti

energetska učinkovitost


Novo izvješće Cambridge Econometricsa bavi se mjerenjem prednosti višeg cilja energetske učinkovitosti EU-a, što može pomoći u argumentaciji povećanje cilja tijekom trijaloga EED-a.

Izvještaj je naručila Koalicija za uštedu energije, dok je CAN Europe bio dio savjetodavnog odbora.

Ključni pronalasci izvještaja

Analiza pokazuje da su najveći utjecaji povezani sa scenarijem poboljšane učinkovitosti, koji karakterizira cilj energetske učinkovitosti od 14,5%. CAN Europe nagkašava kako oni pozivaju na cilj energetske učinkovitosti od najmanje 20% u usporedbi s Primes 2020, međutim 14,5% je najviši cilj u raspravi trijaloga EED-a koji je trenutno na stolu.

Konkretno, studija je pokazala da bi cilj od 14,5% do 2030. godine donio sljedeće prednosti:

 • Smanjenje prosječnih izdataka kućanstava za energiju za 10,3% i za transport za 8,5%, što bi bilo jednako uštedi od 120 milijardi eura u izdacima za energiju i transport za cijelu EU
 • Smanjenje potrošnje EU-a na uvoz fosilnih goriva za 12,2% u 2030., što bi dovelo do uštede od oko 38 milijardi eura
 • Smanjenje emisija stakleničkih plinova u EU-u za dodatnih 12,2 % 2030. (oko 315 MtCo2eq u apsolutnom iznosu)
 • Otvaranje 752.000 radnih mjesta u 2030. godini (povećanje od 0,4% stope zaposlenosti u cijelom gospodarstvu)
 • Povećanje bruto domaćeg proizvoda EU-a za 0,6% u 2030. godini, što predstavlja stvaranje 94 milijarde eura monetarnog bogatstva.

Veća ambicija za energetsku tranziciju

Dok se pregovori Trijaloga o EED-u nastavljaju, napreduje i CAN-ova kampanja Veća ambicija za energetsku tranziciju, koja poziva na veće ciljeve energetske učinkovitosti i obnovljive energije u EU.

CAN se udružio s Patagonijom Europe kako bi pomogli u izradi zajedničke izjave koja poziva na cilj energetske učinkovitosti od 20% i cilj obnovljive energije od 50% za 2030. godinu, koju će poslati i tvrtkama i organizacijama civilnog društva.

Otvoren je portal za skupljanje potpisa podrške na adresi higherambitionnow.eu.

Cijelo izvješće možete pronaći OVDJE, dok kraću verziju možete pročitati OVDJE.


Ambiciozniji dizajn Minimalnih standarda energetske učinkovitosti mogao bi smanjiti emisije stakleničkih plinova za 21%

energetska učinkovitost


Minimalni standardi energetske učinkovitosti (MEPS) raspravljaju se u okviru revizije Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (EPBD) kao alat za pokretanje obnove zgrada u Europskoj uniji i smanjenje emisija stakleničkih plinova. Kako bi za ovu raspravu imali relevantne podatke, Climact i BPIE modelirali su utjecaje MEPS shema na europski građevinski fond. To omogućuje usporedbu ambicije MEPS-a kako je Europska komisija izvorno predložila s dva druga scenarija: planom REPowerEU i scenarijem koji je usklađen s ciljevima smanjenja potrošnje energije i klime u EU-u koje je postavio Fitfor55.

Modeliranje je napravljeno u lipnju 2022. i uglavnom uzima u obzir prijedloge Komisije EU-a, REPowerEU-a i izvjestitelja EP-a za reviziju EPBD-a, Ciárana Cuffea.

Modeliranje postupnih poboljšanja razine EPC na fondu zgrada EU-a

Kao početna točka analize, distribucija europskih zgrada po kategorijama EPC prikupljena je na temelju nacionalnih ili regionalnih baza podataka EPC ili izračunata na temelju proksija kada podaci nisu bili dostupni. Podaci o potrošnji energije koji proizlaze iz EPC razina zatim su kalibrirani s nacionalnim energetskim bilancama.

Kako bi se definirale EPC klase za EU, analiza je slijedila prijedlog Europske komisije iz prosinca 2021. da se kategorija G definira kao ‘15% zgrada s najlošijim performansama’. Rezultirajuće klase prikazane na ovom linku prikazuju kalibriranu prosječnu konačnu potrošnju energije po EPC oznaci na razini EU i smanjenja potrošnje energije koja odgovaraju poboljšanjima na razini EPC. Scenariji su se zatim sastojali od progresivnih poboljšanja razina EPC-a, počevši od zgrada s najlošijim performansama, s različitim vremenskim rasporedom i razinom ambicija kao što je prikazano u tablici.

Scenariji

Razmatraju se tri glavna scenarija

• EPBD-osnova je dizajn MEPS-a koji je predložila Komisija u svom prijedlogu revizije EPBD-a,
• RePower EU: predložen je u planu Repower EU,
• Sveobuhvatan: je MEPS dizajniran za pokretanje dublje obnove onih s najlošijim performansama
građevine.

Za svaki scenarij izračunat je učinak uključivanja privatnih stambenih zgrada i nestambenih zgrada.

Rezultati

Potrošnja plina i smanjenje emisija stakleničkih plinova za tri scenarija ilustrirani su i uspoređeni s ciljevima za 2030. koje je postavio Fitfor55. To pokazuje (rezultati do 2030. uspoređeni su s razinom iz 2015.):

• MEPS koji je predložila Komisija u prijedlogu revizije EPBD-a (EPBD-osnovna vrijednost) smanjio bi emisije stakleničkih plinova za 9%. U nedostatku dugoročnih ciljeva, ne bi pripremio građevinski fond za postupno ukidanje fosilnih goriva. To ne bi bilo dovoljno da se osigura da građevinski sektor daje predviđeni doprinos ciljevima Fitfor55.
• Repower EU-ov MEPS prijedlog može imati veći učinak, smanjujući emisije stakleničkih plinova za 17%.
• Ambiciozniji dizajn MEPS-a mogao bi smanjiti emisije stakleničkih plinova za 21%, pridonoseći postizanju 1/3 cilja građevinskog sektora za 2030.

U kolovozu 2022. Europska Komisija pokrenula je plan „Štedite plin za sigurnu zimu” u kojem se utvrđuju mjere pomoću kojih se EU može uhvatiti u koštac s potencijalnim daljnjim prekidima u opskrbi plinom zbog aktualnog rata u Ukrajini, s obzirom na nadolazeću zimsku sezonu.

Ambiciozan okvir MEPS-a mogao bi podržati ovaj cilj smanjenjem potražnje za plinom u EU za oko 9%, dok bi prijedlog Komisije u EPBD za MEPS smanjio potrošnju plina za samo oko 4%. MEPS primijenjen na privatne stambene zgrade doprinosi većini smanjenja emisija stakleničkih plinova u svakom scenariju (6% u osnovnom scenariju, 13% u REPowerEU i 16% u ambicioznom scenariju). Isključivanje privatnih stambenih zgrada iz zahtjeva MEPS-a znatno bi smanjilo potencijal ovog instrumenta politike da doprinese ciljevima Fitfor55.

Izvor: https://climact.com/en/impact-assessment-of-the-MEPS-under-discussion-in-the-frame-of-the-EPBD-revision/


Shema certificiranja energetskih savjetnika i mentora za pomoć energetski siromašnim građanima

energetska učinkovitost


U sklopu POWERPOOR projekta certificirat će se ukupno 1.100 savjetnika i mentora

Shema certificiranja je skup smjernica za obuku energetskih savjetnika i mentora. Obuka uključuje treninge koji kombiniraju teoriju i praksu, testiranje, obveze i sve pogodnosti za sudionike koji žele postati energetski savjetnici i mentori na projektu POWERPOOR.

Nakon završetka obuke energetski savjetnici i mentori dobit će certifikat koji će im poslužiti kao dokaz sudjelovanja i završetka dobro strukturirane nastave i procesa obuke te da su osposobljeni pomoći energetski siromašnim građanima.

Shema certificiranja je izrađena za partnere na projektu POWERPOOR kako bi mogli provesti obuku i postupak certificiranja u svojim zemljama.

Kako bi se pomoglo više od 22.000 kućanstava na projektu POWERPOOR potrebna je mreža energetskih savjetnika i mentora (u Hrvatskoj se očekuje da će DOOR certificirati 90 energetskih savjetnika i mentora). Shema certificiranja nudi priliku sudionicima da bez potrebnog prethodnog znanja usvoje vještine potrebne za ublažavanje energetskog siromaštva.

Energetski savjetnici

Energetski savjetnici će energetski siromašnim građanima tijekom kućnih posjeta ponuditi savjete vezane uz korištenje energije te će im predložiti moguće jeftine intervencije za uštedu energije. Pomoći će im da isplaniraju i osiguraju financiranje za povećanje energetske učinkovitosti kućanstva, odnosno da ostvare smanjenje potrošnje energije. Energetski savjetnici će uglavnom koristiti online alate POWER-TARGET i POWER-ACT za identificiranje energetski siromašnih građana koji su detaljnije opisani ovdje: https://door.hr/online-alati-za-pomoc-energetski-siromasnim-kucanstvima/.

Energetski mentori

Energetski mentori pružit će pomoć i stručnost oko djelovanja i/ili osnivanja energetske zajednice/zadruge, koju čine energetski siromašni građani. Osim toga, pružit će pomoć u pokretanju crowdfunding kampanje. Mentori će se više fokusirati na energetske zajednice, predlažući inovativne sheme financiranja, i u Centrima za energetsko siromaštvo informirati građane i davati savjete za ublažavanje energetskog siromaštva.

Ciljane skupine za shemu certificiranja na projektu POWERPOOR su:

 • zaposlenici u jedinicama lokalnih i regionalnih samouprava
 • pojedinci koji su članovi postojećih energetskih zadruga ili zajednica
 • socijalni radnici
 • odgajatelji
 • zdravstveni djelatnici
 • lokalni konzultanti
 • profesionalci i poduzetnici u području održive energije
 • diplomirani pojedinci, studenti i mladi znanstvenici ili općenito mladi
 • organizacije civilnog društva
 • umirovljenici
 • domaćice
 • svatko tko želi biti obučen u području ublažavanja energetskog siromaštva.


EU4Energy u suradnji s EUNeighbours East pokreće kampanju podizanja svijesti djece o energetskoj učinkovitosti

energetska učinkovitost

EU4Energy surađivao je s talentiranim umjetnikom kako bi stvorio strip koji priča čarobnu priču o zajednici koja zajedno radi na uštedi energije. Strip ‘Lightbulb’ pomaže naučiti djecu kako štedjeti energiju, a glavni lik je hrčak Ozzy.

Strip se fokusira na povećanje svijesti mlađih generacija o energetskoj učinkovitosti i mjerama uštede energije, kao i o negativnom utjecaju rasipanja energije na prirodu i okoliš. Jednostavni koraci i savjeti za učinkovitu potrošnju energije – isključivanje nekorištenih uređaja, sušenje odjeće na prirodan način umjesto korištenja sušilice, smanjenje grijanja itd. – prikazani su u stripu na zabavan način kako bi pomogli djeci da razviju navike uštede energije.

‘Lightbulb’ je priča o četvero prijatelja i njihovih ljubimaca koji otkrivaju staru kolibu u šumi u kojoj životinje dobrovoljno pomažu profesoru Slateu pronaći alternativne metode generiranja energije kako bi izbjegli nanošenje štete okolišu. Profesor Slate djeci pokazuje užasne posljedice koje bi se mogle dogoditi planetu i njegovim stanovnicima ako ljudi ne počnu učinkovito koristiti energiju. Ujedinjeni u ideji spašavanja planeta izbjegavanjem rasipanja energije i jačanjem navika štednje energije među stanovnicima svog malog grada, djeca – zajedno sa svojim voljenim kućnim ljubimcima – uspijevaju preobraziti život jednog grada.

Strip možete preuzeti ovdje: https://www.ceer.eu/annual-regional-visibility-campaign#light-bulb

O EU4Energy: https://www.ceer.eu/eu4energy

O EUNeighbours East, EaP zemljama: https://euneighbourseast.eu/ozzy

Izvor slike: Ozzy – EU NEIGHBOURS east


Informativne radionice za javni poziv „Energetska obnova višestambenih zgrada"

Sudjelovanjem na radionici možete saznati što vam je potrebno za dobivanje sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Ovoga tjedna započele su radionice za potencijalne prijavitelje na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za “Energetsku obnovu višestambenih zgrada“.

Informativne radionice će održavati Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine putem platforme Microsoft Teams za upravitelje zgrada i ovlaštene predstavnike suvlasnika višestambenih zgrada.

Prijavite se putem e-maila na adresu ee.radionice@mpgi.hr. Prijava treba sadržavati:

 • ime i prezime ovlaštenog predstavnika suvlasnika/naziv upravitelja
 • termin informativne radionice
 • adresu višestambene zgrade
 • e-mail
 • telefon

Termini održavanja radionica su sljedeći:

 • travnja 2022. godine (srijeda), 10-12h
 • travnja 2022. godine (četvrtak), 10-12h
 • svibnja 2022. godine (srijeda), 10-12h
 • svibnja 2022. godina (srijeda), 10-12h
 • svibnja 2022. godine (srijeda), 10-12h
 • svibnja 2022. godine (srijeda), 10-12h

Izvor teksta:

https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/krecu-informativne-radionice-o-energetskoj-obnovi-visestambenih-zgrada-prijavite-se/14475

Izvor slike: Freepik


Do sada je odobreno 1300 zahtjeva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

U sklopu Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je zaprimio 8.495 zahtjeva za sufinanciranje. Nakon obrade pristiglih zahtjeva do sada je odobreno njih 1.300, a prolaznost prijava je visokih 87%, što pokazuje kako su prijavitelji svoje zahtjeve prijavili temeljito i ispravno. Tako je Fond nedavno poslao prve ugovore o sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća. Jedan od razloga visoke prolaznosti su i brojne informativno-edukativne radionice koje je Fond diljem Hrvatske organizirao za sve zainteresirane građane.

Na Poziv su se prijavili većinom građani s kućama energetskog razreda E i lošijeg. Prema tome,  mjere energetske učinkovitosti, nakon energetske obnove, trebale bi osigurati značajno manju potrošnju energije. Najčešće korištene mjere su:

 • toplinska izolacija vanjskih zidova,
 • rekonstrukcija krova te
 • zamjena stolarije.

Građani su mogli zatražiti i sredstva za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući i postavljanje fotonaponskih panela.

Najviše zahtjeva je zaprimljeno iz Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, a slijede ih Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

Prema Pozivu, za pojedinu kuću je, ovisno o mjerama, od Fonda moguće dobiti i do 204.000 kuna bespovratnih sredstava, a sufinanciraju se svi troškovi nastali od datuma objave Poziva, odnosno nakon 15. rujna 2021. godine.

Na Poziv su se mogli prijaviti vlasnici ili suvlasnici kuća površine do 600 m2 ili do 3 stambene jedinice, u kojima je više od 50% površine namijenjeno stanovanju i koji u njima imaju prebivalište.

Cjelovita energetska obnova kuća lošijih energetskih svojstava sufinancira s do 60%, a ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i/ili fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije bez dodatnih mjera energetske obnove sufinancira se s do 40, 60 ili 80%, ovisno o lokaciji.

Izvor teksta:

https://www.fzoeu.hr/hr/poslani-prvi-ugovori-o-sufinanciranju-energetske-obnove-obiteljskih-kuca/8902

Izvor slike: Pixabay


DOOR otvara Centar za borbu protiv energetskog siromaštva!

DOOR će u petak, 4. ožujka 2022., održati otvorenje Centra za borbu protiv energetskog siromaštva na adresi Slavka Batušića 7, Zagreb. Svi zainteresirani građani su pozvani da nam se pridruže pri otvaranju Centra od 10 do 14 sati kada će imati priliku čuti na koji način je zamišljeno djelovanje Centra, koje aktivnosti će se provoditi te kako se i oni mogu uključiti. Uz to, posjetiteljima ćemo na dan otvaranja dijeliti promotivne poklone udruge DOOR poput rokovnika, majica, platnenih vrećica, USB memorije i dr.

DOOR već godinama radi na podizanju svijesti i aktivnostima za smanjenje energetskog siromaštva, zbog čega je odlučio pokrenuti Centar koji će pomoći građanima u dijeljenju osnovnih informacija o energetskom siromaštvu i savjeta kako povećati energetsku učinkovitost svog kućanstva, kako očitati račun za pojedini energent i kojim jednostavnim mjerama se mogu ostvariti uštede u potrošnji energije u kućanstvu.

Posjetitelje Centra na otvorenju će dočekati DOOR-ovke Anamari Majdandžić, mag. oecl., i Silvija Vočanec, mag. ing. petrol, koje će biti savjetnice u Centru, kao i ostali članovi Udruge, s kojima ćete moći razgovarati o globalnom problemu energetskog siromaštva.

Energetsko siromaštvo rastući je problem u EU i Hrvatskoj. U jeku rasta cijena energenata kao i troškova svakodnevnog života zbog inflacije možemo očekivati daljnji rast i veće posljedice energetskog siromaštva. Energetsko siromaštvo često se opisuje i kao „siromaštvo gorivom“ ili „energetska ranjivost“, a nastaje kada kućanstvo ima neadekvatnu razinu osnovnih energetskih usluga, kao što su: grijanje, hlađenje, rasvjeta i korištenje uređaja zbog nedostupnosti ili cjenovne nepristupačnosti energije. Zbog velikog udjela troškova za energiju u ukupnim troškovima kućanstva, energetski siromašna kućanstva obično su prisiljena smanjiti svoje rashode za zadovoljavanje ostalih potreba (npr. hranu) ili se odluče za smanjenje potrošnje energije (npr. ne griju sve prostorije, ne pale svijetlo osim u nužnim situacijama) što dovodi do opadanja kvalitete života. U različitim dokumentima EU-a najčešće se koristi definicija prema kojoj se kućanstvo može opisati kao kućanstvo u riziku od energetskog siromaštva ako troškovi za energiju predstavljaju više od 10% prihoda kućanstva.

Prema tome, energetsko siromaštvo smanjuje kvalitetu života i negativno utječe na opće zdravstveno stanje energetski siromašnih građana. Energetsko siromaštvo ostavlja posljedice na fizičko zdravlje te utječe na razvoj respiratornih i kardiovaskularnih bolesti uzrokovanih niskim temperaturama tijekom zime, visokim tijekom ljeta, vlagom i plijesni, ali ostavlja posljedice i na mentalno zdravlje zbog stresa uzrokovanog nemogućnošću podmirivanja troškova energije i kontinuirane briga oko dobrobiti i kvalitete života.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) procjenjuje da je oko 2 milijarde ljudi energetski siromašno diljem svijeta, a podaci Europskog opservatorija za energetsko siromaštvo procjenjuju da je od 50 do 125 milijuna građana EU – a energetski siromašno. Za ovu zimu, procjenjuje se da je 80 milijuni Europljana ima veliki izazov s održavanjem svojih domova adekvatno toplim zbog naglog porasta cijena prirodnog plina i ostalih energenata

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku o pokazateljima siromaštva i socijalne isključenosti u 2019. godini, stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj te godine iznosila je 18,3 %, dok je 2018. godine iznosila 19,3 %. Ako se iz dohotka izuzmu socijalni transferi i mirovine taj se udio povećava na 41,0% (2019) odnosno 42,9 % u 2018. godini. Stopa materijalne deprivacije u 2019 .godini iznosila je 19.6% Statistički podaci također pokazuju da si 6,6% stanovnika nije moglo priuštiti adekvatno grijanje u najhladnijim mjesecima. Kućanstva na kontinentu su u većem riziku od siromaštva u odnosu na Jadransku Hrvatsku, a prema analiziranim stopama rizika prema aktivnosti i dobi, najrizičnije kategorije su nezaposleni i osobe starije od 65 godina (udio žena čini 33,6%, a muškaraca 24,9%).


Civilna društva pozivaju EU da svima omogući održivo grijanje i hlađenje

Sedam velikih europskih organizacija civilnog društva, koje predstavljaju većinu u europskim inicijativama za zaštitu okoliša, pozivaju EU (poziv možete pročitati OVDJE) da osigura grijanje na obnovljive izvore energije s obzirom na klimatsku krizu i izbjegavanje buduće krize cijena energenata.

Supotpisnice manifesta (prvog takve vrste) za budućnost grijanja i hlađenja u Europi, su sljedeće organizacije: Bankwatch, CAN Europe, ECOS – Environmental Coalition on Standards, EEB – European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, Global Witness i Greenpeace.

Sedam organizacija civilnog društva pozivaju EU da podrži i provede masovno i brzo uvođenje rješenja za grijanje na obnovljive izvore energije i povećanje energetske učinkovitosti diljem Europe kako bi se osiguralo da si svi, a posebno kućanstva s niskim prihodima, mogu priuštiti prijelaz na grijanje na obnovljive izvore energije i koristiti se prednostima takvog sustava.

Razlog Poziva je procjena da 80 milijuni ljudi u Europi ima veliki izazov ove zime s održavanjem svojih domova adekvatno toplim zbog naglog porasta cijena prirodnog plina i ostalih energenata, dok je neto prihod sedam velikih tvrtki koje proizvode prirodni plin u 2021. godini (BP, Chevron, Eni, Equinor, ExxonMobil, Shell i TotalEnergies) iznosio gotovo 100 milijardi dolara.

Smanjenje potražnje za energijom kroz povećanje energetske učinkovitosti i prelazak na održivo grijanje i hlađenje ključno je za borbu protiv klimatskih promjena. Zato se podrška mora pružiti najranjivijim dijelovi našeg društva tijekom napuštanja fosilnih sustava koji potiču ekološku krizu i društvenu nepravdu.

U ime koalicije, Davide Sabbadin, viši službenik za klimatsku politiku i kružno gospodarstvo u Europskom uredu za okoliš (EEB), naglasio je:

“Ljudi moraju biti u mogućnosti grijati svoje domove bez zagrijavanja planeta. Međutim, vlade i EU bili su prespori u ukidanju subvencija za fosilna goriva i preusmjeravanju te potpore na rješenja za održivo grijanje i energetsku učinkovitost. To mora postati jedan od prioriteta EU-a u ovom desetljeću. Rješenja, kao što su mreže grijanja koje koriste obnovljive izvore energije poput geotermalne ili solarne, ali i dizalice topline koje se napajaju električnom energijom iz obnovljivih izvora, postoje već duže vrijme.“

Izvor teksta: https://caneurope.org/after-fossil-gas-companies-record-2021-profits-civil-society-calls-on-renewable-heating-for-all/


Otvorene su prijave na Javni poziv za projekt ZelEn

Otvoren je Javni poziv za dodjelu sredstava za ZelEn (električna energija dobivena isključivo iz obnovljivih izvora energije, registriranih u sustavu jamstva podrijetla). Predmet javnog poziva je donacija izvedbe projekata iz područja energetske učinkovitosti i/ili projekata obnovljivih izvora energije integriranih u građevine te sustavnog gospodarenja energijom. Javni poziv otvoren je do 15. travnja 2022 do 14:00 sati.

Poziv su raspisali HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda za donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora koje skrbe za društveno osjetljive kategorije stanovništva.

Riječ je o korištenju sredstava prikupljenih na ime naknade za prodaju proizvoda HEP Opskrbe ZelEn. ZelEn, električna energija dobivena isključivo iz obnovljivih izvora. Odobrena donacijska sredstva po ovom Pozivu iznosit će ukupno najviše 1.000.000,00 kuna s PDV-om te nije dopušteno prijaviti projekt veće vrijednosti od prethodno navedenog iznosa. Više od 130 kupaca osiguralo je sredstva za ovaj Poziv kupnjom električne energije proizvedene isključivo iz obnovljivih izvora energije. Do sada je provedeno 11 projekata ukupne vrijednosti od 3,3 milijuna kuna.

Na Poziv se mogu prijaviti isključivo registrirane institucije ili ustanove javnog sektora sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osnovane za trajno obavljanje djelatnosti: odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o invalidima, i u kojima vlasnik/osnivač ne obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti.

Poziv s uvjetima sudjelovanja možete detaljnije pročitati OVDJE.

Obrazac prijave i ostale potrebne obrasce koje trebate ispuniti za prijavu na Poziv možete naći OVDJE.

Rezultati javnog poziva bit će objavljeni do 15. lipnja 2022. na internetskoj stranici zelen.hep.hr.

Izvor slike: Pixabay