Kako projekti koje financira EU pomažu građanima da izbjegnu energetsko siromaštvo?

energetsko siromaštvo


Energetsko siromaštvo se događa kada pojedinci ili kućanstva ne mogu adekvatno grijati ili hladiti svoje domove ili koristiti energetske usluge po pristupačnoj cijeni. To može biti posljedica velike potrošnje energije, niskih prihoda kućanstava i neučinkovitih zgrada i uređaja. Poremećaj na globalnom energetskom tržištu izazvan ruskom invazijom na Ukrajinu pogoršao je situaciju.

Europska unija posvećena je rješavanju energetskog siromaštva kroz svoj paket Čista energija za sve Europljane, a njegov REPowerEU plan ima u cilju prekinuti ovisnost o uvozu ruskog fosilnog goriva.

Ovdje su tri potpuno nova LIFE Clean Energy Transition (CET) i dva tekuća Horizon 2020 projekta koji rade kako bi pomogli ljudima da izbjegnu ili ublaže energetsko siromaštvo.

Renoviranje kuća u ruralnim područjima

Projektni tim LIFE CET RENOVERTY ima za cilj potaknuti energetski i troškovno učinkovite nadogradnje u srednjoj, istočnoj i južnoj Europi. Da bi to učinili, dizajnirat će 17 planova obnove koji se mogu replicirati u ruralnim područjima diljem Španjolske, Italije, Portugala, Mađarske, Hrvatske, Estonije i Slovenije. Plan je obnoviti više od 1000 kućanstava, čime će se zbrinuti oko 2500 ugroženih potrošača. Tim će također osigurati da rekonstrukcija zgrada uzme u obzir socijalnu dimenziju kako bi se poboljšala kvaliteta života ranjivog stanovništva.

Smanjenje troškova energetskih obnova

Cilj projekta LIFE CET EP-0 je podržati duboku energetsku obnovu zgrada u područjima u nepovoljnom položaju. Oni će primijeniti takozvani ‘EnergieSprong’ pristup, koji rekonstruira domove prema visokim standardima energetske učinkovitosti. Tim će testirati pristup u 10 ranjivih okruga diljem Italije, Francuske i Nizozemske, s ciljem da se smanje troškovi obnove socijalnih stanova prihvaćanjem industrijaliziranih, montažnih rješenja.

Renoviranje domova i uključivanje kućanstava

Projekt LIFE CET REVERTER razvit će devet planova za prepoznavanje kuća s najlošijim performansama i najisplativijim metodama obnove. To će pomoći u nadogradnji većeg broja domova, maksimizirati uštedu energije i troškova te smanjiti emisije stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari. Pilot projekti u Bugarskoj, Grčkoj, Latviji i Portugalu rezultirat će replikacijom velikih razmjera u različitim građevinskim, klimatskim i socioekonomskim uvjetima. Cilj je olakšati obnovu 800 kuća i uključiti ljude u proces putem REVERTER ambasadora.

Učiniti energetski učinkovite obnove pristupačnijim

Projekt H2020 ComAct ima za cilj olakšati primjenu visoko učinkovitih i energetski efikasnih poboljšanja u višestambenim zgradama diljem srednje i istočne Europe. Planirano je pet pilot slučajeva u Bugarskoj, Mađarskoj, Litvi, Sjevernoj Makedoniji i Ukrajini gdje će projekt testirati strategije kako bi se ova ulaganja u energetsku učinkovitost učinila pristupačnima i moguća za upravljanje energetski siromašnim zajednicama. ComAct partneri rade na razvoju i prilagodbi financijskih shema, optimizaciji tehničkih rješenja i osnaživanju zajednica bliskom suradnjom s udrugama vlasnika nekretnina i drugim dionicima.

Smanjenje troškova energije za stanare

H2020 projekt ENPOR ima za cilj učiniti energetsko siromaštvo u sektoru privatnog najma vidljivijim i mjerljivijim. Projekt identificira energetski siromašne stanare i njihove vlasnike kako bi razumio njihove potrebe. Njihov cilj je prilagoditi i implementirati deset postojećih politika energetske učinkovitosti za energetski siromašne stanare u Austriji, Njemačkoj, Estoniji, Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji i Nizozemskoj. Oni zajedno s lokalnim skupinama dionika stvaraju određena rješenja kako bi dosegli više od 130 000 potrošača. Očekivana ušteda energije je oko 135 GWh. Razvijen je interaktivni GIS alat za razumijevanje utjecaja politika na energetsko siromaštvo.

Izvor: https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/how-eu-funded-projects-help-citizens-escape-energy-poverty-trap-2023-01-18_en


CAN Europe: Energetska učinkovitost može odigrati ključnu ulogu ​​u borbi protiv europske ovisnosti o plinu

energetsko siromaštvo


Kako se približavaju završni trijalozi o Direktivi o energetskoj učinkovitosti (EED), važno je razumjeti kako ovo zakonodavstvo može biti karika koja nedostaje kada je u pitanju odmicanje Europe od fosilnog plina, piše CAN Europe.

Rješenje koje se često zanemaruje je energetska učinkovitost

Dok se približavamo kraju zime ispunjene energetskom neizvjesnošću, kreatori politika i vlade već su pozornost usmjerili na narednu zimu. Uspjeh Europe u popunjavanju rezervi plina i relativno blaga zima pomogli su ublažiti udarac vrtoglavog skoka cijena energije. Ipak, s manje ruskog plina u europskim plinovodima zima 2023. godine donijet će nove izazove. Iako obnovljiva energija ima glavnu ulogu u suočavanju s ovim izazovima, rješenje koje se često zanemaruje je energetska učinkovitost.

Direktiva o energetskoj učinkovitosti (EED) dio je Europskog zelenog dogovora i pokriva niz tema, uključujući opće ciljeve EU-a za energetsku učinkovitost u državama članicama, kao i odredbe koje se obično zanemaruju i koje će odlučiti o sudbini kombiniranih toplinskih i elektrana i njihovu sposobnost sagorijevanja fosilnih goriva. Prijedlog preinake EED-a potiče prelazak s kogeneracije na ugljen (kogeneracija je postupak istovremene proizvodnje električne i korisne toplinske energije u jedinstvenom procesu) na kogeneraciju na plin, stavljajući veći teret na već ograničene opskrbe plinom. Ipak, Europsko vijeće i Parlament to nisu doveli u pitanje.

Odredbe o grijanju i hlađenju unutar EED-a središnja su komponenta koja može riješiti ovaj problem. Postupnim ukidanjem fosilnih goriva u grijanju u EU-u utjecaj ograničene opskrbe plinom na domove bit će minimalan, jer će cijene postati manje nestabilne. Već postoje neke obećavajuće odredbe koje su dogovorene unutar trijaloga EED-a koje mogu pomoći u tome. Lokalni planovi za grijanje koji daju prednost korištenju energetske učinkovitosti i postavljaju putanju prema klimatskoj neutralnosti odličan su temelj za izgradnju. Mještani koji rade na ovim planovima mogu usvojiti holistički pristup gdje integracija obnovljivih izvora energije, lokalnog građevinskog fonda i strukture odlučivanja može dovesti do učinkovitijih sustava grijanja i distribucije.

Korištenjem fosilnih goriva ne smanjuje se ovisnost o njima

U nadolazećim trijalozima donositelji odluka morat će odlučiti koliko dugo toplina proizvedena kogeneracijom, uključujući plin, može biti uključena da bi dobili oznaku učinkovitog daljinskog grijanja i hlađenja. Nedavne rasprave između Vijeća EU-a i Parlamenta su zabrinjavajuće, navodi CAN Europe. Vijeće vrši pritisak da se nastavi dopuštati kogeneracija na bazi fosilnih goriva, dok se Parlament mora snažnije oduprijeti odluci koja isključuje kogeneraciju na fosilna goriva nakon 2035. godine. Kontinuirano korištenje fosilnih goriva za proizvodnju topline i električne energije ozbiljno će potkopati smanjenje ovisnosti Unije o fosilnim gorivima te omesti napore da se osigura sigurnija i sigurna opskrba energijom.

Kao dio trenutnih rasprava, razmatra se i alternativni pristup za učinkovito daljinsko grijanje i hlađenje koji se temelji na emisijama stakleničkih plinova. Ovo rješenje ne rješava problem fosilnih goriva, jer ne potiče rješenja za obnovljive izvore grijanja. Umjesto toga, potencijalno produljuje upotrebu ugljena uz skupo i neprovjereno hvatanje i skladištenje ugljika i stoga bi ga suzakonodavci trebali snažno odbaciti.

Ova zima pokazala koliko je postojeći sustav grijanja krhak

Uključivanje korištenja otpadne topline također će biti predmet rasprave u dijalozima. Trenutno je neiskorištena otpadna toplina iz drugih procesa, kao što su teška industrija ili podatkovni centri, često nedovoljno iskorišten izvor topline koji bi potencijalno mogao spriječiti izgaranje dodatnih goriva za toplinu – ako se ta otpadna toplina bude u potpunosti temeljila na obnovljivim izvorima energije. Međutim, trebala bi postojati jjasnija vremenska odrednica kada bi se ti otpadni izvori topline sami dekarbonizirali. U suprotnom, riskiramo stvaranje još jednog sustava grijanja koji se oslanja na fosilna goriva, nešto što si Europljani i naša klima ne mogu priuštiti, navodi CAN.

Ova zima je pokazala koliko je naš postojeći sustav grijanja krhak. Potreban je značajan napredak u zakonodavstvu kao što je EED kako bismo se zaštitili tijekom dolazećih zima. U energetskom sustavu budućnosti više nema mjesta za fosilna goriva i svako daljnje odgađanje njihove zamjene obnovljivom energijom pokazat će se skupim. Tijekom narednih mjesec i pol, dok se rasprave trijaloga o EED-u približavaju kraju, kreatori politika imaju priliku zajamčiti sigurniju, energetski sigurnu budućnost za Europljane kroz podupiranje ambicioznih odredbi koje mogu ubrzati energetsku tranziciju.

Izvor: https://caneurope.org/energy-efficiency-europe-gas/


Članovi i članice SUPEUS-a prošli su terning za POWERPOOR energetske savjetnike

energetsko siromaštvo


U sklopu POWERPOOR projekta 19. siječnja 2023. godine DOOR je održao četvrti trening seminar u Zagrebu na kojem je educirano i certificirano 17 energetskih savjetnika kroz „Program edukacije savjetnika i mentora“.

Na treningu koji je održan na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva sudjelovali su članovi Studentske udruge za promicanje energetske učinkovitosti i savjetovanje (SUPEUS).

Prvi takav trening održan je u Križevcima, a drugi i treći održani su u Zagrebu. Nakon što su prošli edukaciju, savjetnici moći će provesti jednostavne energetske preglede u kućanstvima, a kako bi se ti pregledi lakše provodili razvijeni su alati za ublažavanje energetskog siromaštva POWER TARGET, POWER ACT i POWER FUND koje možete pronaći na službenoj stranici projekta POWERPOOR.

Projekt POWERPOOR – Osnaživanje energetski siromašnih građana kroz inicijative energetskih zajednica (eng. Empowering Energy Poor Citizens through Energy Cooperative Initiatives) provodi se od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2023. godine u Grčkoj, Belgiji, Njemačkoj, Luksemburgu, Mađarskoj, Hrvatskoj, Estoniji, Latviji, Bugarskoj, Portugalu i Španjolskoj.

 

Kroz projekt educirat će se energetski savjetnici i mentori kroz četiri modula:

 • Modul 1: Uvod u energetsko siromaštvo i POWERPOOR projekt;
 • Modul 2: Popis politika i mjera za pomoć kućanstvima koja su u riziku od energetskog siromaštva;
 • Modul 3: Potpora mjerama ublažavanja energetskog siromaštva;
 • Modul 4: Planiranje mjera za ublažavanje energetskog siromaštva na lokalnoj razini.

Module možete pregledati na internetskoj stranici DOOR-a pod „Rezultati DOOR-ovih projekata“.


Na proljeće se održava Međunarodni festival socijalnog stanovanja (ISHF) 2023

energetsko siromaštvo


Na Međunarodniom festivalu socijalnog stanovanja (ISHF) 2023 koji će se održati od 6. do 9. lipnja u Barceloni POWERPOOR će organizirati jedan od svojih inspirativnih događaja.

Ovogodišnja tema će se koncentrirati na „Učenje iz izazova i zakonodavnih postupaka zrelih sustava stanovanja te sustava u nastajanju”. Uspostavljeni sustavi ili drugi koji su se tek počeli razvijati suočavaju se s novim situacijama i problemima kako se društvo razvija. Društveni, ekonomski ili okolišni kontekst može se razlikovati, ali pitanja na koja su potrebni odgovori uvijek su ista.

Četvrto izdanje ISHF-a stavit će poseban fokus na južnu Europu i veliko sudjelovanje ostatka kontinenta – Azije, Latinske Amerike i Sjeverne Amerike. Više informacija, kao i poziv za događanja bit će objavljeni uskoro na www.socialhousingfestival.eu.


Powerpoor infografikama upućuje javnost u svoje aktivnosti

energetsko siromaštvo


Ciljevi projekta POWERPOOR su osigurati platformu za razmjenu iskustava i znanja, olakšati provedbu manjih mjera energetske učinkovitosti i ugradnju obnovljivih izvora energije te povećati aktivno sudjelovanje građana kroz osnivanje energetskih zajednica koristeći alternativne sheme financiranja.

Glavne aktivnosti projekta su:
• za energetski siromašne građane, javna tijela, energetske zadruge i ostale dionike razvit će se alat za ublažavanje siromaštva koji će se sastojati od sljedećih alata (web platforme i mobilne aplikacije): POWER TARGET, POWER ACT, POWER FUND i „Vodič za uključivanje energetskog siromaštva u energetsko planiranje za javna tijela“
• izrada trening materijala, izrada plana uključivanja građana; osnivanje grupe Liaison; organizacija info dana/radionica/webinara
• izrada nacionalnih smjernica za ublažavanje energetskog siromaštva, izrada preporuka za uključivanje energetskog siromaštva u EU politike
• izrada komunikacijske strategije; izrada promocijskog i informativnog materijala; diseminacija projektnih rezultata putem raznih komunikacijskih kanala.

U sklopu POWERPOOR projekta objavljene su infografike koje govore više o tome kako se može uštedjeti energija u domu, te o tome čime se projekt bavi. Infografike možete pogledati u galeriji.

 


DOOR Obrazovna akademija: Rodna perspektiva energetskog siromaštva – rezultati Empowermed projekta

energetsko siromaštvo


Projekt Empowermed već 3 godine doprinosi dokidanju energetskog siromaštva i poboljšanju zdravlja stanovnika obalnog i priobalnog područja u mediteranskim zemljama, s posebnim naglaskom na žene.

Jezgru projekta čini implementacija praktičnih mjera protiv energetskog siromaštva, posjeti kućanstvima i prikupljanje podataka o kućanstvima koja su u riziku od energetskog siromaštva. Podaci u okviru projekta su prikupljeni u sedam pilot regija EmpowerMed projekta, među kojima je i Zadarska županija.

Na prvom ovogodišnjem predavanju možete saznati rezultate za Hrvatsku, ali i rezultate za ostale zemlje uključene u projekt. Rezultate će prezentirati izvršna direktorica DOOR-a, Miljenka Kuhar.

Koje su najčešće korištene metode grijanja, koje su financijske mogućnosti za opskrbu energijom, jesu li sudionici upoznati s mogućim mjerama ušteda energije, s kojim poteškoćama se suočavaju?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja saznajte na novom predavanju u sklopu DOOR Obrazovne akademije.

Registracija putem linka: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0lf-qopjkqH9JWbHQSYtcZHOs66KcRBfT6


Objavljen je četvrti Powerpoor bilten

energetsko siromaštvo


Objavljen je četvrti po redu bilten projekta POWERPOOR. POWERPOOR je trogodišnji projekt programa EU-a Obzor 2020, započet u rujnu 2020. godine, usmjeren na ublažavanje energetskog siromaštva, otvarajući put prema podržavanju energetski siromašnih građana u primjeni energetski učinkovitih mjera i sudjelovanju u zajedničkim energetskim inicijativama, kroz razvoj Programa potpore i ICT alata.

Cilj projekta je posredovati u promjeni ponašanja građana kod korištenja energije i primjene energetski učinkovitih mjera kroz razmjenu iskustva i znanja. POWERPOOR-ovi programi potpore koji se odvijaju u 8 pilot zemalja projekta pokrenuli su velike promjene i značajno pridonjeli pokretu za ublažavanje energetskog siromaštva! Pogledajte ih u nastavku!

U biltenu koji je objavljen možete pronaći informacije o aktivnostima koje su provođene u sklopu projetka, a mi u nastavku izdvajamo neke od njih.

Prvi inspirativni događaj POWERPOOR EU!

Europski nadahnjujući događaj uspješno je održan 30. studenog u Bruxellesu u prostorijama partnera projekta ECN-a, uz dodatnu priliku za online sudjelovanje.

Cilj događaja bio je pružiti postojećim EU-financiranim projektima da široj i zainteresiranoj publici predstave svoje rezultate.
U isto vrijeme događaj se pokazao kao odlična prilika za sinergiju i dijalog između sudionika koji su imali priliku predstaviti svoju prijedlog ideje i zainteresiranim potencijalnim partnerima.

Događaju je prisustvovalo 36 sudionika osobno i 52 sudionika online.
Još 2 inspirativna EU događaja održat će se tijekom posljednje godine projekta i do ljeta 2023.

Rezervirajte datum za Međunarodni festival socijalnog stanovanja (ISHF) 2023

Powerpoor

Neki su možda sudjelovali u prošlim izdanjima, ali ovom prilikom predstaviti ćemo Međunarodni festival socijalnog stanovanja (ISHF) 2023 koji će se održati od 6. do 9. lipnja u Barceloni tijekom kojeg će POWERPOOR organizirati jedan od svojih inspirativnih događaja.

Ovogodišnja tema će se koncentrirati na „Učenje iz izazova i zakonodavnih postupaka zrelih sustava stanovanja te sustava u nastajanju”. Uspostavljeni sustavi ili drugi koji su se tek počeli razvijati suočavaju se s novim situacijama i problemima kako se društvo razvija. Društveni, ekonomski ili okolišni kontekst može se razlikovati, ali pitanja na koja su potrebni odgovori uvijek su ista.

4. ISHF izdanje imat će poseban fokus na južnu Europu i veliko sudjelovanje ostatka kontinenta, Azije, Latinske Amerike i Sjeverne Amerike. Više informacija, kao i poziv za događanja bit će objavljeni uskoro na www.socialhousingfestival.eu.

Osposobljavanje pružatelja usluga socijalnog stanovanja, gradova, socijalnih radnika i akademika za podršku energetski siromašnim građanima

Powerpoor

Svaki plan suzbijanja energetske krize danas računa na ulogu pojedinaca i naglašava koliko je presudno što prije pomoći ljudima koji su u zamci energetskog siromaštva ili klize prema njoj.

Više od 20 pružatelja usluga socijalnog stanovanja, općina, socijalnih radnika i akademika odlučilo je biti dio promjene pridruživši se Housing Europe online obuci za energetske savjetnike ili mentore,  inicijativi koja se provodi i financira kroz POWERPOOR.
Sudionici će uskoro imati digitalne i LinkedIn certifikate za:

 • Razumijevanje fenomena energetskog siromaštva, koncepata i politika na nacionalnoj i europskoj razini.
 • Mogućnost korištenja digitalnih alata koji bi im pomogli identificirati koje je kućanstvo energetski siromašno te aktivnosti koje građani mogu poduzeti kako bi poboljšali svoju situaciju.
 • Mjere uštede energije, promjene u ponašanju, mogućnost obavljanja posjeta ugroženim kućanstvima i dijeljenje iskustava Centar za ublažavanje energetskog siromaštva.
 • Povezivanje kućanstava s energetskim zajednicama i inovativnim shemama financiranja za rješavanje energetskog siromaštva.
POWERPOOR projekt će organizirati još dva treninga ove vrste. Pratite nas za najave!
Cijeli bilten možete pronaći OVDJE.


Objavljen je novi EPAH-ov bilten

energetsko siromaštvo


U novom biltenu projekta EPAH možete pronaći zanimljive vijesti o aktivnostima koje su provođene u sklopu projekta.

Nova nadzorna ploča za nacionalne pokazatelje o energetskom siromaštvu

EPAH je proveo važno ažuriranje nacionalnih pokazatelja za energetsko siromaštvo, što je rezultiralo novom nadzornom pločom dostupnom na web stranici. Nudi praktičnu vizualizaciju razina energetskog siromaštva diljem Europe zahvaljujući najnovijim statističkim podacima za cijelu EU. Ova interaktivna baza podataka pruža praktične značajke za navigaciju kroz 21 nacionalni pokazatelj. Novi raščlanjeni podaci povećavaju preciznost analize, a nove funkcije omogućuju usporedbu podataka između zemalja i godina, kao i prikaz zemlje sa svim dostupnim pokazateljima.

OVDJE možete pronaći ažuriranu kartu energetskog siromaštva.

Nagrađene općine uz tehničku pomoć napreduju u akcijama protiv energetskog siromaštva

Razrađen je prilagođeni program za svaku općinu u okviru tehničke pomoći EPAH-a za rješavanje energetskog siromaštva u lokalnom kontekstu. Općine sada provode svoj program sa svojim pridruženim stručnjakom, uz veliku raznolikost u vrstama pružene podrške.

Pomoć stručnjaka može pokriti različite faze i vrste intervencija, uključujući podršku u prikupljanju podataka za dijagnozu, aktivnosti izgradnje kapaciteta, planiranje akcija u lokalnom razvoju ili provedbu projekata i akcija kao što su energetske zajednice ili aktivnosti podizanja svijesti.

Novo izvješće EPAH-a pruža uvid u nacionalne pokazatelje

Novo izvješće EPAH-a istražuje svaki nacionalni pokazatelj koji je dostupan za usporedbu zemalja EU-a s detaljnim objašnjenjem njihove primjene i njihovih ograničenja za mjerenje energetskog siromaštva. Ovo je obvezno štivo za države članice o tome kako koristiti i tumačiti podatke i bolje razumjeti razine energetskog siromaštva opisane različitim pokazateljima.

Najave događanja

Serija EPAH-ovih “lunch talkova” se nastavlja u siječnju

EPAH je pokrenuo svoju seriju mjesečnih webinara posvećenih općinama i drugim ključnim dionicima u Europi. To je prostor razmijene iskustava o različitim temama unutar izazova energetskog siromaštva. Treći lunch talk održat će se online 17. siječnja u 13.30 sati, a na njemu će se osvrnuti na razvoj događaja u vezi s energetskim siromaštvom u prošloj godini i razgovarati o izazovima i prilikama za 2023. godinu Dnevni red i link za registraciju pronađite OVDJE.

Međunarodni tjedan borbe protiv energetskog siromaštva u veljači

Međunarodni tjedan borbe protiv energetskog siromaštva (IEPAW) je masovni događaj organiziran oko konferencija i radionica za razmjenu iskustava i znanja svih aktera diljem svijeta kako bi se raspravljalo o tome koja su rješenja za rješavanje problema energetskog siromaštva. EPAH ponovno sudjeluje u drugom izdanju ovog međunarodnog događaja koji će se baviti različitim temama o izazovu energetskog siromaštva.

Cijeli bilten projekta EPAH pronađite OVDJE.


Bespovratnih 150 milijuna kuna namijenjeno ublažavanju energetskog siromaštva u Hrvatskoj

energetsko siromaštvo


Ugovor vrijedan 150 milijuna kuna za suzbijanje energetskog siromaštva potpisan je 21. prosinca 2022. godine sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Bit će usmjeren na korištenje obnovljivih izvora energije.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti od 150.000.000 kn za projekt ‘Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi’ sklopljen je 21. prosinca 2022. godine s korisnikom bespovratnih sredstava Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje, piše Bauštela.hr.

Ugovor je potpisan u sklopu Poziva Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi (NPOO.C6.1.R1-I1.02).

Bespovratna sredstava namijenjena su ublažavanju energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi provedbom mjera energetske obnove zgrada kroz integrirani pristup koji će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svih obnovljenih zgrada.

Program suzbijanja energetskog siromaštva

Projekt će se provesti sukladno Programu suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje će tako energetski obnoviti najmanje 62.000 m² građevinske bruto površine zgrada u kojima živi stanovništvo ugroženo od energetskog siromaštva. Donosimo i pregled potpisanog ugovora.


Video ENPOR-ovog seminara u kratkim crticama objašnjava sve o energetskom siromaštvu

energetsko siromaštvo


Videozapis koji je dostupan na stranici projekta ENPPOR i na DOOR-ovoj web stranici daje uvod u projekt ENPOR, ali i uvod u energetsko siromaštvo u privatnom sektoru najma.

Opći cilj ENPOR projekta (ENPOR – Actions to Mitigate Energy Poverty in the Private Rented Sector – Mjere za ublažavanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma) je skrenuti pozornost na energetsko siromaštvo u sektoru privatnog najma uzimajući u obzir potrebe najmodavaca i najmoprimaca, te ih uključiti u širi politički kontekst.

Pilot područje za Hrvatsku

Hrvatska se nalazi na trećem mjestu u Europskoj uniji po tome koliko građana u svom vlasništvu ima nekretninu. DOOR se fokusira na problematiku energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma, jer su iznajmljeni stanovi izvan foskusa politike zbog nedostatka informacija. Istraživanje energetskog statusa korisnika bit će provođeno u sljedećim kategorijama:

 1. podstanarstvo kao odnos najmodavca i najmoprimca – otvoreno tržište (U Hrvatskoj ćemo se specifično baviti skrivenim energetskim siromaštvom u ovom sektoru istražujući što se događa u onim kućanstvima koja su “nevidljivi najmoprimci”)
 1. podstanarstvo u nekretninama u obiteljskom vlasništvu
 2. podstanarsvo u zajedničkim kućanstvu i/ili obiteljskim kućama koje dijele više srodnika, a samo jedna obitelj je u stvarnom vlasništvu objekta

Osnivanjem REACT grupe omogućila se razmjena lokalnih i nacionalnih znanja o energetskom siromaštvu u sektoru privatnog najma na razini EU.

U ovom videozapisu predstavljneno je 10 ENPOR politika:

 1. energetsko savjetovanje kućanstava s niskim prihodima o smanjenju potrošnje energije i povećanju održivosti (obuka i informiranje) – Austrija;
 2. energetska obnova za bolju termalnu izolaciju za energetski siromašna kućanstva – Austrija,
 3. energetsko savjetovanje za grijanje (obuka i informiranje) – Njemačka;
 4. plaćanje troškova unaprijed pomoću digitalnog mjerača za potrošnju energije – Njemačka;
 5. nacionalna bespovratna sredstva za energetsku obnovu – Estonija;
 6. shema za obavezne uštede energije – Grčka;
 7. financijska pomoć energetski siromašnima za povećanje energetske učinkovitosti zgrada u kojima žive (bespovratna sredstva za obnovu) – Grčka;
 8. nacionalni program za energetsku obnovu višestambenih zgrada (bespovratna sredstva za obnovu) – Hrvatska;
 9. kampanja za obuku i informiranje – Italija;
 10. energetski paket (koji uključuje: razgovor s energetskim savjetnikom, izvješće s prijedlozima i alati za uštedu energije) – Nizozemska,

Videozapis možete pronaći OVDJE.