DOOR i HEP ESCO zajedno protiv energetskog siromaštva

S ciljem suzbijanja energetskog siromaštva, DOOR i HEP ESCO održali su sastanak za uspostavljanje suradnje i inovativnih modela za borbu protiv energetskog siromaštva.

DOOR-ovke Miljenka Kuhar i Anamari Majdandžić prezentirale su iskustva DOOR-a u borbi protiv energetskog siromaštva u Hrvatskoj, dok su članovi HEP ESCO tima na EU projektu SocialWatt predstavili projekt, njegove alate i aktivnost.

Projekt SocialWatt je financira iz EU programa Obzor 2020, a cilj mu je omogućiti državama članicama obveznim prema članku 7 (Sustavi obvezne energetske učinkovitosti) EU Direktive o energetskoj učinkovitosti širom Europe da razviju, usvoje, testiraju i šire inovativne programe za ublažavanje energetskog siromaštva.

Alatima koji su izrađeni u sklopu projekta Social Watt, želi se pomoći komunalnim poduzećima i opskrbljivačima energijom da učinkovito identificiraju energetski siromašna kućanstva, te da razviju i nadziru programe koje su usredotočeni na povećanje energetske učinkovitosti kućanstava koja si ne mogu s lakoćom priuštiti opskrbu energijom.

Izvor slike: hep.hr


DOOR je održao predavanje o mehanizmima i inicijativama za ublažavanje energetskog siromaštva

 1. ožujka 2022. godine u sklopu projekta „Održivim poslovanjem do bolje klime“ DOOR je održao predavanje o konvencionalnim i inovativnim financijskim instrumentima i metodama za izradu mjera za ublažavanje energetskog siromaštva. Predavanju je prisustvovao Crveni križ Križevci. Ideja je bila potaknuti sudionike na osnivanje energetskih zadruga i crowdfunding-a za energetski siromašne građane, ali i lokalne dionike koji bi mogli podržati provedbu ovih mjera (tj. općine, nevladine organizacije, komunalne tvrtke, itd.). Glavni sadržaj predavanja je bio vezan uz:
 • mehanizme financiranja, instrumente i inicijative za ublažavanje energetskog siromaštva (konvencionalni i inovativni mehanizmi),
 • energetske zadruge, crowdfunding kampanje i druge inicijative (i kako se one mogu učiniti dostupnima energetski siromašnim građanima) i
 • primjere najboljih praksi i projekata za financiranje mjera za ublažavanje energetskog siromaštva (poveznice na studije slučaja).


Izašao je vodič za ENPOR GIS alat za energetsko siromaštvo u sektoru privatnog najma stanova i kuća

U sklopu projekta ENPOR objavljen je vodič za korištenje ENPOR GIS alata za borbu protiv energetskog siromaštva. Alat otkriva geografska područja na kojem se pojavljuje energetsko siromaštvo u sektoru privatnog najma stanova i kuća te pomože u otkrivanju, kvantificiranju i praćenju učinaka politika o povećanju energetske učinkovitosti za sve oblike energetski siromašnih kućanstava.

Vodič u obliku videozapisa možete pronaći ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=gSJ-qNaWY1s, a u obliku dokumenta ovdje: https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2022/01/D2.5-ENPOR-EPD-User-Guide-Final-1.pdf.

ENPOR GIS alat možete pregledati na sljedećoj poveznici: https://www.enpor.eu/energy-poverty-dashboard/.

ENPOR GIS alat energetskog siromaštva sastoji se od 2 elementa:

 1. Online karte za prikaz zemljopisnog položaja energetskog siromaštva u sektoru iznajmljivanja. Karte će pomoći u vizualizaciji podataka na nacionalnoj, regionalnoj i (gdje je moguće) subregionalnoj skali koristeći podatke iz EU-SILC-a, EU EPOV-a i iz popisa stanovništva što uključuje podatke o proračunu kućanstava;
 2. Interaktivna karta politika vezanih uz energetsku učinkovitost u privatnom sektoru iznajmljivanja. Interaktivna karta omogućit će lokalnim agencijama povezivanje ranjivih kućanstava s relevantnim politikama, te će osigurati participativnu platformu za sve dionike, posebno nacionalne REACT grupe, da podijele svoja iskustva s postojećim politikama i da se uključe u lokalno donošenje odluka vezanih uz energetsku učinkovitost.

Nadzorna ploča energetskog siromaštva prvi je alat te vrste, koji prostorno identificira energetsko siromaštvo u privatnom sektoru iznajmljivanja diljem Europe. Alat je koristan za nevladine organizacije, civilno društvo i upravna tijela jer imaju pristup informacijama o energetski siromašnom stanovništvu, najboljim praksama i politikama za rješavanje ovog problema, te vizualizirani prikaz poduzimaju li se projekti u područjima najveće potrebe.


Novi ENPOR Lunch Talk: prilagođene mjere za borbu protiv energetskog siromaštva

Na novom Lunch Talku, koji se održava u sklopu ENPOR projekta, raspravljat će se o prilagođenim mjerama za borbu protiv energetskog siromaštva. U razgovoru, koji će se održati 5. travnja 2022. od 13:30 do 14:30 sati, sudjelovat će partneri s projekta STEP. Projekt STEP se fokusira na prilagođena rješenja koja se mogu nositi s energetskim siromaštvom specifičnim za nacionalni kontekst.

Na online događaj možete se registrirati OVDJE.

Energetsko siromaštvo se treba promatrati kao energetski problem, a ne samo kao društveni, te da kvalitetno zakonodavstvo može napraviti značajne promjene koje povećavaju kvalitetu europskog fonda zgrada, što bi pomoglo u postizanju europskih klimatskih ciljeva i istovremeno iskorijenilo energetsko siromaštvo. Raspravljat će se i o hitnim pitanjima kao što su trenutni i dugoročni odgovori na energetsku krizu, rad s ranjivim skupinama i prevladavanje ostalih prepreka kod suzbijanja energetskog siromaštva.

Za razmjenu iskustava, gosti Lunch Talk-a će objasniti kako je:

 • BNAAC (bugarska udruga za zaštitu potrošača) pomogla romskoj zajednici kroz studije i radionice u Sofiji,
 • DECO (portugalska udruga za zaštitu potrošača) surađivala s lokalnim vlastima kako bi uspostavila energetske savjetodavne službe koje repliciraju jedinstvena kontaktna mjesta (eng. one-stop shops),
 • SOS (slovačka udruga za zaštitu potrošača) bila ključna u uspostavljanju namjenske službe energetskog ombudsmana za potrošače u Slovačkoj.


Izvješće EPAH-a o jačanju lokalnih mjera znanstvenim podacima o energetskom siromaštvu

Objavljeno je novo izvješće Savjetodavnog centra za energetsko siromaštvo (EPAH) kojem je cilj korisne informacije i znanje usmjeriti prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave i organizacijama kako bi bili bolje informirani u provođenju lokalnih mjera i inicijativa za borbu protiv energetskog siromaštva.

U Izvješću su istraženi, identificirani i analizirani različiti podaci, skupovi podataka i korištene su metode iz znanstvenih studija koje se bave procjenom energetskog siromaštva i identifikacijom energetski siromašnih kućanstava na lokalnoj i regionalnoj razini.

Često su lokalne inicijative podržane lokalnim podatcima koje neformalno prikupljaju jedinice lokalne samouprave, a daju vrijedan doprinos. Znanstvenim studijama se nadopunjuju i „jačaju“ izvori podataka dostupni jedinicama lokalnih samouprava što omogućava procjenu problema energetskog siromaštva i identificiranje različitih profila ranjivih ljudi na lokalnoj razini.

Rješavanje problema energetskog siromaštva trebao bi biti prioritet za mnoge jedinice lokalne samouprave. Bez obzira na njihovu sposobnost i otpornost da se suoče sa složenim društvenim, ekonomskim i institucionalnim problemima, energetsko siromaštvo predstavlja složeni izazov na koji utječe nedostatak podataka. To je problem koji je utječe na sve faze implementiranja mjera za borbu protiv energetskog siromaštva, što značajno ometa kvalitetnu procjene učinka tih mjera.

Nadalje, poteškoće u razvoju ili odabiru adekvatnih metričkih vrijednosti za procjenu problema energetskog siromaštva otežava usporedbu razine energetskog siromaštva između različitih lokacija unutar država članica.

Uz ova dva problema, nije moguće izraditi politike temeljene na znanstvenim dokazima. Jedan od uzroka ove situacije je nepovezanost između istraživača i donositelja odluka te ljudi na terenu (npr. socijalne službe). Taj problem je posebno istaknut na lokalnoj razini koji Savjetodavni centar za energetsko siromaštvo, a posebno ovo Izvješće, nastoji riješiti.


DOOR otvara Centar za borbu protiv energetskog siromaštva!

DOOR će u petak, 4. ožujka 2022., održati otvorenje Centra za borbu protiv energetskog siromaštva na adresi Slavka Batušića 7, Zagreb. Svi zainteresirani građani su pozvani da nam se pridruže pri otvaranju Centra od 10 do 14 sati kada će imati priliku čuti na koji način je zamišljeno djelovanje Centra, koje aktivnosti će se provoditi te kako se i oni mogu uključiti. Uz to, posjetiteljima ćemo na dan otvaranja dijeliti promotivne poklone udruge DOOR poput rokovnika, majica, platnenih vrećica, USB memorije i dr.

DOOR već godinama radi na podizanju svijesti i aktivnostima za smanjenje energetskog siromaštva, zbog čega je odlučio pokrenuti Centar koji će pomoći građanima u dijeljenju osnovnih informacija o energetskom siromaštvu i savjeta kako povećati energetsku učinkovitost svog kućanstva, kako očitati račun za pojedini energent i kojim jednostavnim mjerama se mogu ostvariti uštede u potrošnji energije u kućanstvu.

Posjetitelje Centra na otvorenju će dočekati DOOR-ovke Anamari Majdandžić, mag. oecl., i Silvija Vočanec, mag. ing. petrol, koje će biti savjetnice u Centru, kao i ostali članovi Udruge, s kojima ćete moći razgovarati o globalnom problemu energetskog siromaštva.

Energetsko siromaštvo rastući je problem u EU i Hrvatskoj. U jeku rasta cijena energenata kao i troškova svakodnevnog života zbog inflacije možemo očekivati daljnji rast i veće posljedice energetskog siromaštva. Energetsko siromaštvo često se opisuje i kao „siromaštvo gorivom“ ili „energetska ranjivost“, a nastaje kada kućanstvo ima neadekvatnu razinu osnovnih energetskih usluga, kao što su: grijanje, hlađenje, rasvjeta i korištenje uređaja zbog nedostupnosti ili cjenovne nepristupačnosti energije. Zbog velikog udjela troškova za energiju u ukupnim troškovima kućanstva, energetski siromašna kućanstva obično su prisiljena smanjiti svoje rashode za zadovoljavanje ostalih potreba (npr. hranu) ili se odluče za smanjenje potrošnje energije (npr. ne griju sve prostorije, ne pale svijetlo osim u nužnim situacijama) što dovodi do opadanja kvalitete života. U različitim dokumentima EU-a najčešće se koristi definicija prema kojoj se kućanstvo može opisati kao kućanstvo u riziku od energetskog siromaštva ako troškovi za energiju predstavljaju više od 10% prihoda kućanstva.

Prema tome, energetsko siromaštvo smanjuje kvalitetu života i negativno utječe na opće zdravstveno stanje energetski siromašnih građana. Energetsko siromaštvo ostavlja posljedice na fizičko zdravlje te utječe na razvoj respiratornih i kardiovaskularnih bolesti uzrokovanih niskim temperaturama tijekom zime, visokim tijekom ljeta, vlagom i plijesni, ali ostavlja posljedice i na mentalno zdravlje zbog stresa uzrokovanog nemogućnošću podmirivanja troškova energije i kontinuirane briga oko dobrobiti i kvalitete života.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) procjenjuje da je oko 2 milijarde ljudi energetski siromašno diljem svijeta, a podaci Europskog opservatorija za energetsko siromaštvo procjenjuju da je od 50 do 125 milijuna građana EU – a energetski siromašno. Za ovu zimu, procjenjuje se da je 80 milijuni Europljana ima veliki izazov s održavanjem svojih domova adekvatno toplim zbog naglog porasta cijena prirodnog plina i ostalih energenata

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku o pokazateljima siromaštva i socijalne isključenosti u 2019. godini, stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj te godine iznosila je 18,3 %, dok je 2018. godine iznosila 19,3 %. Ako se iz dohotka izuzmu socijalni transferi i mirovine taj se udio povećava na 41,0% (2019) odnosno 42,9 % u 2018. godini. Stopa materijalne deprivacije u 2019 .godini iznosila je 19.6% Statistički podaci također pokazuju da si 6,6% stanovnika nije moglo priuštiti adekvatno grijanje u najhladnijim mjesecima. Kućanstva na kontinentu su u većem riziku od siromaštva u odnosu na Jadransku Hrvatsku, a prema analiziranim stopama rizika prema aktivnosti i dobi, najrizičnije kategorije su nezaposleni i osobe starije od 65 godina (udio žena čini 33,6%, a muškaraca 24,9%).


DOOR će danas na intervjuu raspravljati o temi energetskog siromaštva

Poslušajte danas, 24. veljače 2022., u 18:00 sati (po srednjoeuropskom vremenu) intervju DOOR-ovke Anamari Majdandžić koja će zajedno s Lirom Hakanis iz albanske organizacije Centar EDEN pričati o problemu energetskog siromaštva i iskustvima nevladinih organizacija. U sklopu intervjua, kojeg će organizirati Centar EDEN, govornice će se, osim problema energetskog siromaštva u Albaniji, osvrnuti i na iskustva u Hrvatskoj. Cilj događaja je širenje svijesti o tom globalnom problemu i konceptu energetskog siromaštva, njegovim posljedicama i rješenjima kroz širi pregled situacije u regiji.

Intervju možete uživo poslušati na Facebook stranici Centra EDEN: https://www.facebook.com/QendraMjedisoreEDEN/

Izvor slike: Centar EDEN


Izašao je novi bilten u sklopu projekta ENPOR

U novom biltenu pročitajte sve informacije o ENPOR GIS alatu za energetsko siromaštvo, koji je pokrenut prije nekoliko tjedana, a otkriva zašto je sektor privatnog najma ključan u borbi protiv energetskog siromaštva. Alatu možete pristupiti OVDJE.

Uz to, možete pročitati i članak pod nazivom „Kako provesti energetsku obnovu kod energetski siromašnih stanara: Poboljšanja u nacionalnim politikama energetske obnove u Grčkoj i Estoniji”.

Poslušajte i novi ENPOR Talk Lunch na temu kako mjere u borbi protiv energetskog siromaštva mogu biti primijenjene u sektoru privatnog najma.

Pogledajte i videozapis govora Tine Heysea (predsjednika odbora Klimatskog saveza europskih gradova i gradonačelnik za okoliš, klimu, energiju u gradu Gent) s Konferencije UN-a o klimatskim promjenama (COP26). Tema govora je energetsko siromaštvo kao kritičan čimbenik za pravednu energetsku tranziciju, jer je i dalje veliki broj energetski siromašnih građana u Europi zbog povećanja cijena energenata i zbog sporog napretka u povećanju energetske učinkovitosti. Gent je jedan od gradova koji je predvodnik u osnaživanju energetski ugroženih obitelji te je u posljednjim godinama omogućio puno prostora za provođenje inicijativa građana, organizacija i tvrtki za smanjenje potrošnje energije i održiviju proizvodnju energije.

Novi ENPOR bilten možete pregledati OVDJE.


Poskupljenje energenata - uzroci i moguća rješenja

U jeku najavljenih poskupljenja energenata, što za sobom vuče i poskupljenje u svim ostalim sektorima, Vlada Republike Hrvatske je sredinom veljače predstavila paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata. Njime se planira limitirati rast cijena električne energije na 9,6% te plina na najviše 20%.

Kako bi se ublažio cjenovni udar na građane, poduzetnike i poljoprivrednike, mjere predviđaju smanjenje stope PDV-a na plin i neke poljoprivredne proizvode, subvencije na cijenu plina za kućanstva, promjene u sustavu naknada socijalno ugroženima te jednokratne naknade za umirovljenike. Cijeli paket mjera ima ukupnu vrijednost od 4,8 milijardi kuna.

Do povećanja cijena energenata došlo je uslijed cijelog niza razloga – od povećane potražnje i smanjenja proizvodnje plina, spora oko Sjevernog toka do ekonomske ovisnosti pojedinih regija o uvozu plina, ali i drugih energenata. Upravo stoga ulaganje u obnovljive izvore energije poput energije Sunca i vjetra mora postati vodeći prioritet u narednih nekoliko godina. Ne samo da će se prelaskom na obnovljive izvore smanjiti ovisnost o uvozu inozemnog plina i nafte, te smanjiti emisija stakleničkih plinova koji nastaju njihovim izgaranjem, već će se povećati i energetska i ekonomska neovisnost pojedinih regija.

U publikaciji Energija u Hrvatskoj za 2020. godinu, koju svake godine izrađuje i izdaje Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP), navedeno je da je 2020. godine Hrvatska ukupno uvezla 307,82 PJ energije od čega se na prirodni plin odnosi 74,54 PJ, derivate nafte 100,79 PJ, sirovu naftu 83 PJ, a električnu energiju 25,53 PJ. Ostatak se odnosi na uvoz ugljena i koksa te drva i biomase. S druge strane, u Hrvatskoj je 2020. godine ukupno potrošeno 387,43 PJ energije pa lako je izračunati da skoro 80% potrebne energije korisnici iz Hrvatske dobivaju iz uvoza te da je energetski sustav u Hrvatskoj vrlo ovisan o kretanjima cijena na globalnom tržištu energenata.

U 2020. kao posljedica pandemije uzrokovane SARS-COVID-19 virusom i globalnog lock-downa dogodio se pad cijene energenata na globalnom tržištu. Međutim stručnjaci su već tada upozoravali da je takvo stanje neodrživo te da se u sljedećim godinama predviđa značajno povećanje cijena energije. Na žalost, politika rijetko kada na vrijeme uzima u obzir znanstvene modele i upozorenja pa su tako i mjere ublažavanja za predviđeno poskupljenje izrađene stihijski, a ne planski.

Bržu energetsku tranziciju koja bi građanima omogućila veću uključenost i energetsku neovisnost o tradicionalnim izvorima energije poput plina ili nafte i naftnih derivata te povećanje udjela obnovljivih izvora energije u energetskom miksu već godinama zagovaraju energetski stručnjaci, ali i organizacije civilnog društva. Međutim, iako je energetska tranzicija jedan od prioriteta cijelog niza preporuka europskih javnih politika, ona u Hrvatskoj u pravom smislu tranzicije i dalje nije zaživjela. Usprkos činjenici što su Hrvatskoj kao jednoj od država članica EU iz Fonda za oporavak i otpornost osigurana značajna sredstva iz kojih su se između ostaloga mogle financirati i mjere uključive energetske tranzicije, ona će u području energetike biti utrošena na projekte koji građanima neće olakšati prelazak na obnovljive izvore energije niti će ih u ikojoj mjeri osnažiti i učiniti energetski neovisnijima. Umjesto toga Vlada je kao odgovor na povećanje cijene energenata najavila niz „reformskih“ mjera koje se ponovno svode na vaučere. Za mjeru, koja je uvedena 2015. godine kao odgovor na problem s podmirivanjem troškova energije koju imaju ugroženi kupci energenata, a koja se financira iz solidarne naknade koju kupci električne energije plaćaju po svakom utrošenom kilovatsatu, nema podataka o uspješnosti, kao što nema preciznih podataka niti o točnom broju korisnika ili potencijalnom broju dodatnih korisnika.  Drugim riječima „reformska“ mjera u obliku vaučera ne samo da nije izravna pomoć države ugroženim kupcima energenata već je dodatni teret krajnjim kupcima iz kategorije kućanstava, s obzirom da se financira sredstvima koji građani i onako opterećenim visokim troškovima električne energije financiraju u obliku solidarne naknade. U prijedlogu reformskih mjera koje bi građanima trebale pomoći u podmirivanju njihovih energetskih potreba, Vlada je još jednom uspjela zanemariti kategoriju energetski siromašnih kućanstava koja nisu i ne moraju nužno korespondirati s kategorijom ugroženih kupaca energenata. Usprkos obećanju Vlade da će izraditi Program borbe protiv energetskog siromaštva, isti još uvijek ne postoji, a mjere za pomoć građanima koji žive u riziku od energetskog siromaštva se u nedostatku definicije i kriterija svode na mjere usmjerene na korisnike sustava socijalne skrbi. Ciljati s mjerama samo na ona kućanstva koja već primaju neki pomoći iz sustava socijalne skrbi, govori o tome da Vlada zanemaruje sve one kategorije građana koje si ne mogu osigurati podmirivanje elementarnih energetskih usluga, a koje već nisu u sustavu. Ranjive skupine građana poput jednoroditeljskih obitelji, umirovljenika, radnika koji primaju minimalnu plaću, građana koji žive ispod granice siromaštva, u većoj mjeri nisu obuhvaćene reformskim mjerama Vlade.

Mjere koje je vlada najavila, a koje na snagu stupaju od 1. travnja 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine, kratkoročno će donijeti olakšanje za proračune kućanstava, poduzetnika i poljoprivrednika, no nikako se ne mogu identificirati kao trajno i održivo rješenje. Vlada bi ovo vrijeme trebala iskoristiti za analizu, istraživanje i mapiranje građana u riziku od energetskog siromaštva, za izračun učinkovitosti mjere u obliku vaučera, za uspostavu sustava monitoringa i evaluacije mjere, ali napokon i za uspostavu kvalitetnog zakonodavnog okvira koji je poticajan za uključivu energetsku tranziciju, te koji na jasan način propisuje dugoročnu pomoć energetski siromašnim građanima.

Povećanje cijena energenata u Hrvatskoj vjerojatno je za većinu građana bio iznenađenje ali stručna zajednica već duže vrijeme donositelje politika upozorava da je takav razvoj situacije neminovan, a prijašnji sustav cijena neodrživ. Vlada će mjerama ublažiti prvotni šok, no prijeko je potrebno da se građani osvijeste o trendu rasta cijena energenata koji će se nastaviti u budućnosti, a jedino dugoročno rješenje je da se međusobno solidariziraju i organiziraju te, uz potporu lokalnih organizacija civilnog društva i jedinica samouprave, pokrenu svoju energetsku tranziciju koristeći lokalno dostupne resurse i obnovljive izvore energije.

 

Autorice teksta: Maja Bratko i Miljenka Kuhar


Uskoro počinje Međunarodni tjedan borbe protiv energetskog siromaštva

Od 21. do 25. veljače 2022. održat će se Međunarodni tjedan borbe protiv energetskog siromaštva, besplatan online događaj koji se prvi put održava.

Međunarodni tjedan borbe protiv energetskog siromaštva okupit će akademike, donosioce odluka i sve one koji djeluju u području energetskog siromaštva. Događaj je raspoređen u pet seminara na kojima će se održati rasprave i radionice usmjerene na pronalaženje djelotvornih rješenja za taj globalni problem.

Program je sljedeći:

 1. dan održat će se seminar na temu prava na energiju i pravednu tranziciju.
 • Mreža ENGAGER Cost izradila je dva alata za lakšu borbu protiv energetskog siromaštva.
 • Alat o pravu na energiju nudi preporuke za provedbu takvog prava u praksi, uključujući praktične aspekte, kontekstualna razmatranja, rješavanje diskriminatornih praksi i osiguravanje pristupačnosti energije.
 • Alat za pravednu tranziciju naglašava potrebu za politikama osmišljenim uz angažman ljudi koji su energetski siromašni. Također je naglašena i potreba za izgradnjom povjerenja građana i stvaranja boljih, pravednijih radnih mjesta u energetskom sektoru.
 1. dan održat će se seminar na temu: Latinska Amerika – pravo na energiju, okviri politike i razlike u znanju.
 1. dan održat će se seminar na temu: Europa – Primjena mjera za borbu protiv energetskog siromaštva i mjerenje njihovog utjecaja.
 • U prvom dijelu seminara istražit će se neki inovativni pristupi, od identificiranja i angažmana s energetski siromašnim kućanstvima do financiranja i provedbe tehničkih rješenja ili uspostavljanja bolje politike i pravnih okvira.
 • U drugom dijelu akademska zajednica će prezentirati uvid u mjerenje energetskog siromaštva i evaluaciju učinkovitosti mjera koje se primjenjuju.
 1. dan održat će se seminar na temu obnovljivi izvori energije, pristup energiji i energetsko siromaštvo u Aziji.
 • Održat će se webinar i nakon njega forum za pitanja i odgovore.
 1. dan održat će se seminar na temu Afrika – povećanje pristupa čistoj energiji za održivi razvoj.
 • Seminar će pokušati odgovoriti na pitanje: “Kako velikom broju ljudi omogućiti pristup kvalitetnoj energiji?” U Africi gotovo 600 milijuna ljudi nema pristup električnoj energiji, a vjerojatno je taj broj i veći. Različite tehnologije i programi nastoje povećati udio u pristupu električnoj energiji iz obnovljivih izvora. Na seminaru će se prezentirati kako pristup čistoj energiji, decentralizirana proizvodnja iz obnovljivih izvora energije i inovacije rješavaju isprepletene izazove ljudskog razvoja i održivog rasta.

Detaljniji pregled programa možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.energypovertyaction.org/programme/

Registrirati se možete OVDJE.

Izvor slike: Freepik