Donesen je paket programa za energetsku obnovu zgrada u Hrvatskoj do 2030.

Sukladno Zakonu o gradnji (članci 47.b. i 47.d), i radi ispunjenja strateškog srednjoročnog cilja postavljenog u Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada, Vlada je donijela paket programa kojima se definiraju pravila energetske obnove zgrada u Hrvatskoj za razdoblje do 2030. godine.

Cilj programa, za koji će se osigurati sredstva iz EU fondova, je dekarbonizacija postojećeg fonda zgrada do 2050. godine tj. postupno povećanje trenutne stope energetske obnove ukupnog fonda zgrada s 0,7% godišnje (1.350.000 m²/god) na 3% 2030. godine, tj. 30 milijuna m² energetski obnovljenih zgrada do 2030. godine.

Programi su sljedeći:

 • Program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine – procijenjena ukupna vrijednost provedbe mjera i aktivnosti Programa iznosi 4,76 milijardi kuna.
 • Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine – procijenjena investicija provedbe mjere iznosi 17,2 milijardi kuna.
 • Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine
 • Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine – Program obuhvaća 387 zgrada od 413 analiziranih stambenih zgrada kojima raspolaže i upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, u kojima stanovnici nisu u mogućnosti sudjelovati u financiranju nužnih popravaka, a posebno u energetskoj obnovi.

Primarni izvor sredstava za sufinanciranje energetske obnove zgrada će biti EU fondovi:

 • Mehanizam za oporavak i otpornost za razdoblje 2022. do 2024. godine,
 • ESI fondovi koji će biti na raspolaganju za programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine te
 • sredstva iz drugih izvora, poput Socijalnog fonda za klimu za razdoblje nakon 2024. godine.

Povećanjem energetske učinkovitosti postojećih zgrada smanjit će se potrošnja energije i emisija CO2 te mjesečni troškovi za energente, što bi trebalo rezultirati smanjenjem energetskog siromaštva i povećanjem vrijednosti nekretnina.

Programe možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/doneseni-programi-energetske-obnove-zgrada-za-razdoblje-do-2030-godine/14136

Izvor slike: Pixabay


POWERPOOR webinar za edukaciju energetskih savjetnika i mentora

Dana 4. veljače 2022. započet će prvi od pet webinara u sklopu projekta POWERPOOR na kojem će se educirati budući energetski savjetnici i mentori koji će tijekom projekta pružiti podršku energetski siromašnim kućanstvima. Na webinaru, koji će trajati od 11h do 16:30 h, polaznici će naučiti što podrazumijeva pojam energetskog siromaštva, kako ga je moguće prepoznati koristeći definirane indikatore, te na koji način inovativni planovi financiranja i koncept energetskih zajednica pomažu u borbi protiv energetskog siromaštva.

Nakon webinara, koji će se održati na engleskom jeziku, polaznici će biti pozvani riješiti test od 15 minuta kako bi postali certificirani POWERPOOR energetski savjetnici i mentori. Time će polaznici postati dio zajednice od 400+ POWERPOOR certificiranih energetskih savjetnika i mentora koji rade na terenu, uvođenju promjena i na ublažavanju energetskog siromaštva u svojim regijama.

Registrirajte se za sudjelovanje na webinaru: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAkdOqqqjwrGtYl5SU1YaIjSxbXdO9WAdtD.

Program webinara je sljedeći:

 1. dio – Razumijevanje pojave energetskog siromaštva, koncepata i politika na nacionalnoj i europskoj razini
 • Projekt POWERPOOR – pristup i ciljevi
 • Uloga energetskih savjetnika i mentora
 1. dio – POWERPOOR set alata
 • Alati POWER-TARGET i POWER-ACT. Detaljan prikaz i primjeri njihovog korištenja

III. dio – Od teorije do prakse. Dobre prakse i studije slučaja

 • Mjere uštede energije, promjene ponašanja, posjete ugroženim kućanstvima
 1. dio – Energetske zajednice i inovativni sustavi financiranja za borbu protiv energetskog siromaštva
 • Metodologija, dobre prakse, prednosti i izazovi
 • Alat POWER-FUND
 1. dio – Uloga jedinica lokalnih samouprava u borbi protiv energetskog siromaštva

Energetsko siromaštvo u SECAP-ima i kako riješiti tu pojavu u lokalnom energetskom planiranju

 • Uredi za ublažavanje energetskog siromaštva u općinama.
 • POWERPOOR kao pomoćni alat za jedinice lokalne samouprave


Objavljeni su materijali za edukaciju energetskih savjetnika i mentora na projektu POWERPOOR

U sklopu projekta POWERPOOR, kojeg DOOR provodi s još 13 partnera iz zemalja EU-a, izrađeni su materijali za edukaciju energetskih savjetnika i mentora koji će izvršiti jednostavne energetske preglede energetski siromašnih kućanstava i uz procjenu situacije davati prijedloge za promjene u kućanstvu vezane uz način potrošnje energije i primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Materijali za obuku se sastoje od četiri modula koja su detaljnije opisani u nastavku.

Modul 1 – Uvod u energetsko siromaštvo i POWERPOOR projekt

Cilj modula 1 je uputiti na važnost energetskog siromaštva u održivoj energetskoj tranziciji na globalnoj i europskoj razini te predstaviti alate POWER-TARGET, POWER ACT i POWER FUND, te na važnost identificiranja energetski siromašnih građana s ciljem fokusiranja na specifične mjere na lokalnoj razini i razini zajednice. Ciljna skupina modula su energetski savjetnici i mentori, donositelji politika, zaposlenici u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, energetski planeri, zaposlenici u komunalnim tvrtkama itd.

Glavni sadržaj modula 1 je:

 • uvod u energetsko siromaštvo – koncept, globalna i EU agenda, statistika, ključni indikatori za mjerenje energetskog siromaštva, izazovi energetskog siromaštva, višerazinsko upravljanje i ključni dionici;
 • opis projekta POWERPOOR – kratak uvod u ciljeve, opseg i očekivane rezultate projekta;
 • opis POWERPOOR alata i zašto su važni za ublažavanje energetskog siromaštva;
 • opis POWER-TARGET, POWER ACT i POWER FUND alata i njihova potencijalna upotreba, s fokusom na važnost identificiranja energetski siromašnih građana na temelju prikupljenih informacija.

Modul 2 – Popis politika i mjera za pomoć kućanstvima koja su u riziku od energetskog siromaštva

Cilj drugog modula je identificirati vrste politika i praksi za ublažavanje energetskog siromaštva koje su izradili različiti dionici, s naglaskom na njihove rezultate i koristi za energetski siromašne građane. Naglasak je na praktične mjere čiji se rezultati mogu replicirati diljem Europe, uključujući i tehnološke inovacije. Ciljna skupina su energetski savjetnici i mentori koji će poticati izradu energetskih mjera na lokalnoj razini. Stručnjaci koji rade izravno s energetski siromašnim građanima na lokalnoj razini i razini zajednice, npr.: socijalni radnici ili zaposlenici u organizacijama civilnog društva, društvenim centrima itd.

Glavni sadržaj modula 2 čine:

 • vrste i kategorije politika i praksi ublažavanja energetskog siromaštva (zaštita potrošača, financijska potpora, upravljanje potražnjom, itd.);
 • politike i mjere koje provode javna tijela poput općina, nacionalnih vlada (financijska potpora, subvencije, savjeti socijalnih službi itd.);
 • mjere koje provode organizacije civilnog društva i zajednice (energetska učinkovitost, obnovljivi izvori, ostale energetski održive mjere);
 • ostale mjere drugih dionika (komunalne tvrtke, nevladine organizacije itd.);

Modul 3 – Potpora mjerama ublažavanja energetskog siromaštva

Cilj modula 3 je objasniti i identificirati konvencionalne i inovativne financijske instrumente i metode za izradu mjera za ublažavanje energetskog siromaštva, uključujući energetske zadruge, crowdfunding kampanje i druge zajedničke energetske inicijative. Uz to, modul bi trebao osnažiti energetske savjetnike i mentore u promicanju energetskih zadruga i crowdfunding-a za energetski siromašne građane, kao i informiranje lokalnih dionika koji bi mogli podržati izradu ovih mjera (tj. općine, nevladine organizacije, komunalne tvrtke, itd.). Ciljna skupina su energetski savjetnici i mentori, s naglaskom na  mentore koji će raditi na lokalnoj razini i razini zajednice.

Glavni sadržaj modula 3 čine:

 • mehanizmi financiranja, instrumenti i inicijative za ublažavanje energetskog siromaštva (konvencionalni i inovativni mehanizmi);
 • energetske zadruge, crowdfunding kampanja i druge zajedničke inicijative (i kako se one mogu učiniti dostupnima energetski siromašnim građanima);
 • primjeri najboljih praksi i projekata za financiranje mjera za ublažavanje energetskog siromaštva (poveznice na studije slučaja);

Modul 4 – Planiranje mjera za ublažavanje energetskog siromaštva na lokalnoj razini

Cilj modula 4 je objasniti važnost mjera za ublažavanje energetskog siromaštva kao ključnih inputa za održivu energiju na lokalnoj razini i procese klimatskih djelovanja na lokalnoj razini te identificirati ključne alate i metode za klimatske i društvene inovacije za mjere ublažavanja energetskog siromaštva u SECAP-ima. Ciljna skupina su energetski savjetnici i mentori, donositelji politika i zaposlenici u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kao i stručnjaci koji će raditi na terenu sa zajednicama u sklopu projekta i na inicijativama.

Glavni sadržaj modula 4čine:

 • mjere za ublažavanje energetskog siromaštva u gradovima i akcijski planovi energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP);
 • klimatski i društveni inovativni alati/mjere za integriranje energetskog siromaštva u lokalne planove energetske održivosti i planiranja u području klime (koncepti klimatskih i društvenih inovacija, participativni procesi, sheme zajedničkog stvaranja, ‘kutije s alatima’, itd.);
 • indikatori za procjenu utjecaja energetskog siromaštva na lokalnoj razini;
 • vodič kroz energetsko siromaštvo za planove energetske održivosti.


Izašao je drugi bilten projekta POWERPOOR!

U novom biltenu možete pročitati koje su bile značajne aktivnosti projekta POWERPOOR i na kojim događajima su predstavnici projekta sudjelovali u prošlim mjesecima. Proučite novu POWERPOOR infografiku i saznajte kako možete pomoći kod ublažavanja energetskog siromaštva. Otkrijte novosti u vezi edukacije energetskih savjetnika i mentora te kako napreduje njihova posjeta energetski siromašnim kućanstvima u pilot zemljama na projektu. Saznajte koje su novosti vezane uz održavanje Info dana i osnivanje lokalnih centara za energetsku učinkovitost i ublažavanje energetskog siromaštva.  Preporučamo vam da pogledate POWERPOOR alate za ublažavanje energetskog siromaštva i POWERPOOR online knjižnicu u kojoj možete naći rezultate projekta, publikacije i materijale za obuku.

Na sljedećoj poveznici možete naći novi bilten projekta POWERPOOR:

https://mailchi.mp/6e6ae66e8141/2nd-powerpoor-newsletter-december-hr-5619506

Bilten na engleskom jeziku možete pregledati OVDJE.


Novo predavanje u sklopu DOOR obrazovne akademije

Posljednje predavanje ove godine održat će se 15.12. u 18:00 u online formatu. Tema predavanja je “Energetsko siromaštvo – problem ili izazov?”, a predavačice su Miljenka Kuhar i Anamari Majdandžić.

Da li je energetsko siromaštvo energetski ili socijalni problem? Kako je energetsko siromaštvo povezano s rodnim pitanjem, a kako sa zdravljem? Što je Europski savjetodavni centar za energetsko siromaštvo i koja je njegova uloga? I kako uopće možemo mjeriti energetsko siromaštvo.

Pridružite nam se na predavanju o energetskom siromaštvu u okviru kojega ćemo vam osim odgovora na ova i mnoga druga pitanja predstaviti primjere dobre prakse i projekte koji se na razne načine bave problemom energetskog siromaštva u Hrvatskoj.

Prijavite se za sudjelovanje na predavanju: https://forms.gle/SFhqWgLNfYHxGKcVA. Na dan predavanja šaljemo vam podsjetnik i link za pristupanje predavanju.


Održan je polugodišnji sastanak i interna radionica za jačanje kapaciteta partnera na projektu POWERPOOR

Dana 29. i 30. studenog 2021. održan je polugodišnji sastanak partnera na projektu POWERPOOR. Na sastanku su predstavljene odrađene aktivnosti te su nagoviještene buduće aktivnosti za narednih šest mjeseci.

DOOR kao voditelj 4. radnog paketa najavio je edukaciju energetskih savjetnika i mentora u Zagrebu i Križevcima, organizaciju info dana za osobe koje imaju poteškoća u opskrbi energije (energetski siromašne) u suradnji s Gradom Zagrebom, te sastanak višesektorske Grupe za suradnju za potrebe implementacije aktivnosti iz projekta POWERPOOR. Također, od iduće godine u sklopu provedbe projekta DOOR će organizirati posjete energetski siromašnim kućanstvima prilikom kojih će se provesti jednostavni energetski pregled i predložiti jednostavne mjere pomoći.

Uz to, 2. prosinca 2021. godine održana je interna radionica za jačanje kapaciteta za partnere na istom projektu. Na radionici su predstavljeni izazovi s kojima se partneri susreću prilikom izvršavanja obveza, te su se zajedničkim snagama ponudila rješenja za glavne izazove. DOOR je kao jedno od inovativnih rješenja ponudio paket pomoći za energetski siromašne „energy box“, a koji sadrži jedan paket brtve za prozore, jednu aluminijska folija za radijatore, dvije LED žarulje, aerator za slavinu za uštedu vode i kabel s prekidačem.

Primjer paketa pomoći za energetski siromašne možete vidjeti na slici dolje:


Osnaživanje energetski siromašnih građana kroz zajedničke energetske inicijative

Projekt POWERPOOR je, zajedno s pokretom Sporazum gradonačelnika, domaćin  online događanja koje će se održati 2. prosinca od 10.00 do 11.30 CET.

Na događanju će se razgovarati s predstavnicima novoosnovanog Savjetodavnog centra za energetsko siromaštvo (Energy Poverty Advisory Hub – EPAH) o trenutnom statusu i perspektivama energetskog siromaštva u Europi te o ulozi koju EPAH može imati u ublažavanju energetskog siromaštva.

Razgovarajući s predstavnicima Sporazuma gradonačelnika fokus će biti stavljen na to kako se nositi s energetskim siromaštvom u gradovima te kako se POWERPOOR pristup uklapa.

Konačno, razgovarat će se o Španjolskoj i kako se tamo može ublažiti energetsko siromaštvo donoseći najbolje prakse, izazove i prilike.

Registrirajte se ovdje.

Agendu možete pogledati ovdje.

Izvor fotografije https://powerpoor.eu/:


Projekti u sklopu programa Obzor 2020 koji daju podršku energetski siromašnima: Powerpoor i ENPOR

Zbog rasta cijena energenata kod sve više kućanstava diljem Europe povećava se rizik od energetskog siromaštva. Osobito su pogođeni ranjivi potrošači u energetski neučinkovitoj nekretnini i kućanstva s niskim prihodima.

U okviru EU programa Obzor 2020 provode se značajni projekti za energetski siromašne građane pružajući im inovativne i učinkovite savjete te podršku diljem Europe. Osim toga, podrška je pružena javnim tijelima i nevladinim organizacijama s ciljem ublažavanja energetskog siromaštva.

To uključuje i DOOR-ove projekte Powerpoo i Enpor. Cilj projekta POWERPOOR je podržati energetski siromašne građane u jedanaest zemalja da provedu mjere energetske učinkovitosti i sudjeluju u zajedničkim inicijativama, potičući osnivanje energetskih zajednica. Projekt je već obučio blizu 400 energetskih savjetnika i mentora, a podupire i osnivanje novih energetskih zajednica koje uključuju ranjive potrošače te uspostavu lokalni centara za energetsko siromaštvo za pružanje savjeta ugroženim građanima. S obzirom na opsežnu promociju projekta POWERPOOR u grčkim medijima, grčka vlada je najavila potporu energetskim zajednicama u gradnji fotonaponskih stanica pomoću Europskog fonda za oporavak i otpornost. Plan je da električna energija proizvedena na takav način besplatno opskrbljuje ranjiva kućanstva.

Projekt ENPOR podržava javna tijela u poboljšanju lokalnih i nacionalnih politika u sektoru privatnog najma. Projekt pomaže poboljšati razumijevanje sektora i njegovih temeljnih strukturnih čimbenika, a nedavno je pokrenut ENPOR GIS alat za energetsko siromaštvo za mapiranje relevantnih politika i njihovih učinaka na ublažavanje energetskog siromaštva.

Uz to, uspješne studije slučaja su prezentirane na pokretanju Savjetodavnog centra za energetsko siromaštvo (EPAH).

Osim DOOR-ovih projekata ističe se i projekt STEP koji potrošačima pruža savjete o načinima uštede energije i novca.  U sklopu projekta izrađeni su inovativni online moduli za obuku za savjetnike oko raznih problema, kao npr. za financije i zdravlje, ali i videozapisi i moduli koji izravno savjetuju potrošače o računima za energiju ili ugovorima o opskrbi. S obzirom na to da neka ranjiva kućanstva nemaju pristup digitalnim savjetodavnim uslugama, projektni partneri iz Cipra i Portugala otvorili su urede za energetsku podršku kako bi svim građanima osigurali pristup informacijama i savjetima. U Slovačkoj, projektni partner je posebno obučio ranjive skupine poput starijih osoba i samohranih roditelja.

LIFE poziv za tranziciju na čistu energiju 2021., koji traje do 12. siječnja 2022., podržava specifične projektne ideje (sa stopom sufinanciranja od 95%) za rješavanje loše energetske učinkovitosti nekretnina. Svih 18 tema u sklopu Poziva možete vidjeti OVDJE.

Izvor teksta:

https://cinea.ec.europa.eu/news/energy-price-hikes-how-h2020-projects-are-supporting-vulnerable-citizens-2021-11-05_en?fbclid=IwAR3QCu451shMLFIehKl-U2w1NJoyxNas3WciPQKkkw1VDgcTnd0DAW2becA


Pokrenut je Savjetodavni centar za energetsko siromaštvo (EPAH)

Događaj održan u sklopu pokretanja Savjetodavnog centra za energetsko siromaštvo (Energy Poverty Advisory Hub – EPAH) okupio je EU, nacionalne i lokalne dionike kako bi raspravili na koji način politike EU-a i EPAH pojačavaju napore u smanjenju energetskog siromaštva, posebno zato što su samo tranzicijske obveze potkrijepljene paketom Fit for 55 i budući da trenutno okruženje visokih cijena zahtijeva posebnu pozornost potrebe energetski siromašnih i ugroženih potrošača.

Savjetodavni centar za energetsko siromaštvo (EPAH) vodeća je inicijativa EU-a s vizijom da se iskorijeni energetsko siromaštvo i ubrza pravedna energetska tranzicija europskih lokalnih vlada. Događaj je predstavio lokalni pristup i višestruke usluge koje se općinama nudi kroz EPAH.

Jedna od tih usluga je i EPAH Atlas. EPAH ATLAS je internetska interaktivna baza podataka koja posjetiteljima omogućuje otkrivanje lokalnih i međunarodnih projekata kao i mjera koje se bave energetskim siromaštvom diljem svijeta. Savjetodavni centar za energetsko siromaštvo prikupilo je više od 200 inspirativnih slučajeva tijekom razdoblja istraživanja koje se odvijalo tijekom ove godine, Posjetitelji mogu istražiti interaktivnu kartu, vidjeti popis svih projekata i pročitati više informacija o bilo kojem slučaju. Popis brzih i naprednih filtara omogućuje posjetiteljima da pregledavaju slučajeve na jednostavan i učinkovit način. Atlas će kontinuirano rasti i pružati nove podatke. Epah Atlasu možete pristupiti OVDJE.

Osim toga, možete pročitati EPAH Izvještaj Borba protiv energetskog siromaštva kroz lokalne akcije ‒ Inspirativni slučajevi iz cijele Europe koji izdvaja 24 inspirativna slučaja u borbi protiv energetskog siromaštva. Slučajevi su raznoliki i ne postoje dva primjera koji se bave problematikom energetskog siromaštva na potpuno isti način.

Izvor slike: EPAH


Hrvatska ispod prosjeka EU-a po udjelu ljudi koji ne može održati svoj dom adekvatno toplim

Rezultati istraživanje Eurostat-a provedenog u cijeloj EU pokazali su da u 2020. godini 8% stanovništva EU-a nije bilo u stanju održavati svoj dom adekvatno toplim. Hrvatska je bila ispod prosjeka EU-a s 5,7%.

Zemlje koje imaju najveći udio ljudi koji nije mogao dovoljno zagrijati svoja kućanstva su Bugarska (27%), Litva (23%), Cipar (21%), te  Portugal i u Grčka (17%).

Najniži udjeli su zabilježeni u Švicarskoj (0,3%), Norveškoj (0,8%), Austriji (1,5%) i Finskoj (1,8%).

Interaktivnoj karti, na kojoj možete provjeriti ostale države članice, možete pristupiti na poveznici:  https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1.

Izvor slike: Pixabay