ENGAGER Energy Rights Forum

Između 15. i 19. ožujka 2021. održat će se „ENGAGER Forum za pravo na energiju: Bi li pravo na energiju okončalo energetsko siromaštvo?“ i to u potpunosti online. Sastojat će se od pet popodnevnih sesija, od kojih će svaka biti posvećena određenoj temi. Godinu dana se suočavamo s pandemijom i lockdown-om te su na ENGAER mreži intenzivno raspravljali o uvođenju prava na energiju. Napisan je poziv na akciju i sada žele okupiti praktičare, političare i istraživače kako bi nastavili raspravu i stvorili skup resursa i ideja koji će pridonijeti rastućoj raspravi oko prava na energiju. 

Program će uskoro biti objavljen na ENGAGER web stranici.


Registrirajte se za sudjelovanje na trećoj konferenciji ENGAGER mreže

Fuel Poverty Research Network, Defesa do consumidor (DECO), Center for Environmental and Sustainability Research (CENSE -FCT NOVA) i ENGAGER-COST mreža (Europsko energetsko siromaštvo: Agenda za su-kreaciju i inovacije je istraživačka mreža) pozivaju sve zainteresirane istraživače, praktičare i kreatore mjera na interaktivnu, četverodnevnu radionicu razmjene znanja od 1. do 4. ožujka 2021.

Događaj će se fokusirati na učenje o važnim pitanjima koja se odnose na pravednost u prijelazu na dekarbonizirane sustave energije. Okupit će ljude iz različitih sektora diljem Europe koji dijele zajednički interes za energiju, stanovanje i pravednost.

Događaj je otvoren za sve te će biti organizirano na online platformi. Događaj nudi niz online sesija za odabir, uključujući:

  • online knjižnicu prezentacija,
  • plenarne sesije usredotočene na Europu i budućnost istraživanja energetskog siromaštva,
  • panel diskusije na kojima sudjeluju istraživači energetskog siromaštva.

Također, održati će se sesije tri interaktivnih podtema:

  • energetsko siromaštvo i spol,
  • inkluzivni društveni pokreti o energetskom siromaštvu,
  • energetsko siromaštvo i transport u Europi.

Fokus događaju su politike dekarbonizacije koje ujedno predstavljaju i rizike i mogućnosti za energetski siromašna kućanstva. Tijekom događaja će razmatrati kako se ove politike mogu osmisliti tako da utječu na ublažavanje energetskog siromaštva.

Za sudjelovanje se možete registrirati ovdje: https://whova.com/portal/registration/makin_202103/

Za program i više informacija: Conference: Making Decarbonisation Fair – FPRN (fuelpovertyresearch.net)


Naša Ana Mostečak odabrana za sudjelovanje na prvoj ENGAGER ljetnoj školi u Barceloni

Na Sveučilištu u Barceloni se, od 3. do 7. lipnja, održala prva ENGAGER trening-škola u organizaciji Engager - Energy Poverty Research and Action Networka, u kojoj je sudjelovala i DOOR-ovka Ana Mostečak.

Tema škole bila je "Mobilizing data for energy poverty research and action". Škola je okupila niz međunarodnih predavača i 30 mladih istraživača i doktoranada koji su kroz pet dana upoznati s različitim aspektima istraživanja energetskog siromaštva. Cilj škole bio je razviti vještine za mapiranje, procjenu i korištenje nekonvencionalnih i neiskorištenih izvora podataka za poboljšano istraživanje energetskog siromaštva, komunikaciju i djelovanje.