Ne propustite novi ENPOR Lunch Talk

ENPOR


Problemi između najmodavca i najmoprimca ometaju povećanje energetske učinkovitosti

Poslušajte novi ENPOR Lunch Talk o izazovima i rješenjima u sektoru privatnog najma – problem začaranog kruga investiranja u sektoru najma između najmodavca i najmoprimca. Događaj će se održati u utorak, 31. svibnja, od 13:00 do 13:45 sati.

Sudionici će istaknuti kako je problem povezan s energetskim siromaštvom, uštedom energije i člankom 7. Direktive o energetskoj učinkovitosti. Stručnjaci uključeni u projekte ENPOR i ENSMOV, koje financira EU, također će iznijeti praktične preporuke o tome kako nekoliko zemalja EU-a može prevladati probleme koji proizlaze iz izazova između najmodavca i najmoprimca. Na primjer, ako najmodavac energetski obnavlja svoju nekretninu, troškove prebacuje na najmoprimca povećanjem najamnine. Međutim, povećanje najamnine više je od energetskih ušteda zbog manje potrošnje energije nakon obnove.

Registrirati se možete ovdje:

https://climatealliance-org.zoom.us/meeting/register/u5UofuCprT0qGdX0Dg2uTvSssrvYExp4Wtm9

Raspored je sljedeći:

13.00 – Uvod u sesiju – Ivana Rogulj (Institute for European Energy and Climate Policy)

13.05 – Ključno o pravima stanara u sklopu problema –  Stefana Bouzarovskog, Sveučilište u Manchesteru,

13.15 – Predstavljanje slučaja iz Grčke – Christos Tourkolias, (The Centre for Renewable Energy Sources and Saving)

13.25 – Predstavljanje slučaja iz Njemačke – Florina Vondunga, Wuppertal – Institut za klimu, okoliš i energiju (Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy)

13.35 – Rasprava

Prepreka za smanjenje potrošnje energije

Povećanjem energetske učinkovitosti, čime se smanjuje potrošnja energije, često se smatra najisplativijim sredstvom za postizanje ciljeva EU-a u smanjenju emisija stakleničkih plinova. Konkretno, potencijal energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva bila je važna tema rasprave posljednjih godina, no unatoč mogućnostima koje pruža, modernizacija tog sektora povezana je s nizom prepreka. Izazovi između najmodavca i najmoprimca ometaju ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti u različitim segmentima sektora zgradarstva poput privatnog najma nekretnina.


Metodologija praćenja uspješnosti programa energetske obnove

ENPOR


U sklopu ENPOR projekta analizirat će se učinkovitost Programa energetske obnove programsko za razdoblje 2014. – 2020 i pratiti uspješnost novog Programa 2021. – 2030.

DOOR je u novom dokumentu objavljenom u sklopu projekta ENPOR razradio metodologiju kojom će analizirati učinkovitost Programa energetske obnove za razdoblje 2014.-2020. i pratiti uspješnost provođenja novog Programa energetske obnove za razdoblje 2021-2030 s posebnim osvrtom na razdoblje 2021.-2023. koje obuhvaća vrijeme provedbe ENPOR projekta.

Razrađena metodologija uključuje praćenje:

 • dinamike objavljivanja javnih poziva;
 • vrste programa (Program energetske obnove obiteljskih kuća ili Program energetske
 • obnove višestambenih zgrada);
 • vrste poziva (javni pozivi za sva kućanstva ili javni pozivi za energetski siromašna kućanstva s naglaskom na posebno ranjive skupine poput kućanstva u sektoru privatnog najma ili za tzv. skriveno podstanarstvo, koje uključuje dvije odvojene obitelji/kućanstva u istom stanu i proširene obitelji – dvije generacije, koje žive u zajedničkom kućanstvu);
 • količine sredstva dodijeljene za poziv;
 • broja kućanstava s potpisanim ugovorima po pozivu;
 • uštede primarne energije (GWh/god.) i
 • smanjenje emisije stakleničkih plinova (u tCO2eq/god.)

Dokument na engleskom jeziku možete pročitati ovdje:

https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2022/01/D3.3-Monitoring-Framework.pdf

Više o projektu možete pročitati OVDJE.


Smjernice za kreiranje politika za borbu protiv energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma nekretnina

ENPOR


Definirani su izazovi u kreiranju politika u Hrvatskoj

U sklopu ENPOR projekta izrađene su smjernice za kreiranje politika prema najboljoj praksi te su prilagođene specifičnim uvjetima u zemljama uključenih u projekt: Austrija, Njemačka, Estonija, Grčka, Hrvatska, Italija i Nizozemska. Cilj objavljenog dokumenta je predstaviti 10 političkih mjera za borbu protiv energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma. Mjere su izradili partneri projekta ENPOR.

Dokument sadrži analitički prikaz svih provedenih aktivnosti po zemljama za poboljšanje 10 pilot politika u okviru ENPOR-a prema specifičnim potrebama energetski siromašnih kućanstava u sektoru privatnog najma u zemalja uključenih na projektu.

DOOR se odlučio za predlaganje poboljšanja Programa energetske obnove koji uključuje:

 • Program energetske obnove obiteljskih kuća i
 • Program energetske obnove višestambenih zgrada.

Mjere za poboljšanje politika koje su predložene za Hrvatsku su:

 • potaknuti različite institucije da predlože kriterije energetskog siromaštva i počnu pratiti poduzete mjere za suzbijanje  energetskog siromaštva;
 • predloženo je da se počne koristiti ICT alat kao što je informacijski sustav za upravljanje energijom kao ISGE koju vodi APN;
 • da se kućanstva čija će se energetska obnova financirati putem Javnog poziva upisuju u ICT alat kako bi se pratio učinak mjera.

ENPOR politika za Hrvatsku u ovom projektu su Programi energetske obnove te će se pratiti:

  • broj i dinamika otvaranja javnih poziva
  • broj vrsta programa (obiteljske kuće ili višestambene zgrade)
  • broju vrsta poziva (iznos sufinanciranja (40-70% ili 100%)
  • iznos sredstava
  • broj kućanstava obuhvaćenih pozivom,
  • ušteda primarne energije (GWh/god.)
  • smanjenje emisije stakleničkih plinova (u tCO2-ekv/godina)

Izazovi za kreiranje politika za borbu protiv energetskog siromaštva u Hrvatskoj:

 • ne postoji definicija energetski siromašnog građanina ili energetski siromašnog kućanstva;
 • nepostojeća suradnja između institucija – nema podataka o utjecaju energetskih programa na ranjive skupine građana;
 • nema podataka o broju građana u riziku od energetskog siromaštva i koliko je energetski siromašnih kućanstava sudjelovalo u energetskoj obnovi – također nema statističkih podataka o proširenim obiteljima (dvije generacije obitelji koje žive u istom kućanstvu);
 • nepostojeći jasno razrađeni kriteriji za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva ili za energetski siromašna kućanstva;
 • programi energetske obnove energetski siromašnih kućanstava otvoreni 2020. godine uključivali su samo građane koji su već u sustavu socijalne skrbi i isključene su druge kategorije ugroženih skupina građana i građani u riziku od energetskog siromaštva ili energetski siromašne građane;
 • kriterije i mjere treba kreirati uzimajući u obzir prihode kućanstva/građana i troškove, ali uzimajući u obzir i potrošnju energije zgrade;
 • administracija za podnošenje zahtjeva za energetsku obnovu je previše komplicirana, zato bi se trebali osnovati centri/lokalni uredi/energetske agencije ili bi se državni/lokalni službenici trebali bi se osposobiti za pomoć u prijavi za potporu energetski siromašnim građanima/kućanstvima, te administrativna papirologija i prijavu treba biti pojednostalvjena;
 • Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje 2014. – 2020. proširen je kroz novi „Program energetske obnove višestambenih zgrada 2021.-2027.” koji bi trebao uključivati jasne kriterije za energetski siromašne građane;
 • fokus na tzv. besplatno podstanarstvo, koje uvijek uključuje dvije odvojene obitelji/kućanstva u istom stanu. Ova podskupina još nije ciljana i stanovi za iznajmljivanje uglavnom su bili izvan fokusa politike zbog nedostatka nacionalnih podataka.

Više o projektu možete pročitati OVDJE.


10 mjera ili politika za pomoć energetski siromašnim kućanstvima u sektoru privatnog najma nekretnina

ENPOR


U sklopu ENPOR projekta objavljen je dokument s detaljnim opisom planiranih mjera i politika za zemlje partnere na projektu

U sklopu projekta ENPOR objavljen je dokument koji sadrži detaljan opis planiranih mjera i politika za borbu protiv energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma za zemlje: Austriju, Njemačku, Estoniju, Grčku, Hrvatsku, Italiju i Nizozemsku.  U dokumentu je za svaku zemlju opisan politički okvir za borbu protiv energetskog siromaštva, posebice u sektoru privatnog najma.

Planirane politike i mjere su sljedeće:

 • energetsko savjetovanje kućanstvima s niskim prihodima o smanjenju potrošnje energije i povećanju održivosti (obuka i informiranje) – Austrija;
 • energetska obnova za bolju termalnu izolaciju za energetski siromašna kućanstva – Austrija,
 • energetsko savjetovanje za grijanje (obuka i informiranje) – Njemačka;
 • plaćanje troškova unaprijed pomoću digitalnog mjerača za potrošnju energije – Njemačka;
 • nacionalna bespovratna sredstva za energetsku obnovu – Estonija;
 • shema za obavezne uštede energije – Grčka;
 • financijska pomoć energetski siromašnima za povećanje energetske učinkovitosti zgrada u kojima žive (bespovratna sredstva za obnovu) – Grčka;
 • nacionalni program za energetsku obnovu višestambenih zgrada (bespovratna sredstva za obnovu) – Hrvatska;
 • kampanja za obuku i informiranje – Italija;
 • energetski paket (koji uključuje: razgovor s energetskim savjetnikom, izvješće s prijedlozima i alati za uštedu energije) – Nizozemska,

Dokument na engleskom jeziku možete pročitati ovdje:

https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2022/01/ENPOR-D3.2.pdf

U Izvješću je za Hrvatsku dostupno sljedeće:

 • okvirni pregled nacionalnih politika u Hrvatskoj vezanih za energetsko siromaštvo, posebno u sektoru privatnog najma,
 • jednostavni statistički podatci vezani uz energetski siromašna kućanstava u sektoru privatnog najma,
 • kratka analiza uspješnosti Programa energetske učinkovitosti 2014-2020 koji uključuje: Program energetske obnove obiteljskih kuća i Program energetske obnove višestambenih zgrada i
 • najava planova za novi Program energetske učinkovitosti 2021-2030.

Navedene su i glavne poteškoće koje doprinose energetskom siromaštvu u kućanstvima u sektoru privatnog najma u Hrvatskoj:

 • nepostojeća suradnja među institucijama,
 • nepostojeće razrađene definicije za građane,
 • stanovi za iznajmljivanje uglavnom su bili izvan fokusa politike zbog nedostatka nacionalnih podataka i
 • programi energetske obnove nisu uključivali energetski siromašne građane u višestambenim zgradama.

Politički okviri u navedenim zemljama se razlikuju, jer su kod nekih već razvijeni, dok se kod drugih mjere za borbu protiv energetsko siromaštva razvijaju ili se još nisu počele razvijati. Unatoč navedenim razlikama, tijekom projekta ENPOR uočeno je da su izazovi s borbom protiv energetskog siromaštva slični u mnogim zemljama (npr. nema definicije energetskog siromaštva, teško je identificirati pogođene kućanstava u sektoru privatnog najma – najviše pogođen stambeni sektor).

Više o ENPOR projektu možete pročitati OVDJE.


Izrađene su upute za kvalitetniju suradnju dionika na ENPOR projektu

Cilj je izraditi kvalitetnije mjere za poboljšanje program energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada

U sklopu ENPOR projekta izrađen je dokument za jačanje kapaciteta relevantnih dionika (članova višesektorske grupe) na projektu. Dokument sadrži prioritete u području jačanja kapaciteta, katalog izvora za edukaciju i upitnik za evaluaciju nakon svake edukacije kako bi se poboljšao pristup prema sudionicima. Cilj dokumenta je poboljšati edukaciju dionika na projektu kako bi se omogućila bolja provedba politika izrađenih u sklopu ENPOR projekta za suzbijanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma.

Aktivnosti jačanja kapaciteta trebale bi se pažljivo planirati, upravljati, nadzirati i promovirati kako bi se povećala kvaliteta suradnje među članovima višesektorske grupe s ciljem učinkovitijeg utjecaja na korisnike programa energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada programa u odnosu na naučene lekcije u prethodnom razdoblju 2014. – 2020.

Dokument na engleskom jeziku možete pročitati ovdje:

https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2022/01/ENPOR_Deliverable-4.8.pdf

Više o projektu možete pročitati OVDJE.

Na ENPOR projektu osnovala se višesektorska regionalna grupa za suradnju u zemljama uključenim u projekt s ciljem:

 • zajedničke izrade ENPOR politika,
 • pružanja podataka o praćenju i olakšavanju usvajanja politika za kućanstava, vlasnika nekretnina i ostalih povezanih dionika na tržištu u sektoru privatnog najma.

Članovi grupe su organizacije uključene u područje energetske učinkovitosti koje mogu doprinijeti zajedničkom osmišljavanju politika, a oni su:

 • organizacije suvlasnika i vlasnika nekretnina,
 • dobrotvorne organizacije i organizacije za socijalnu pomoć,
 • energetske agencije / energetski konzultanti,
 • kreatori nacionalnih politika i politika jedinica lokalne i regionalne samouprave,
 • grupe građana / nevladine organizacije i
 • komunalne tvrtke.


Izašao je vodič za ENPOR GIS alat za energetsko siromaštvo u sektoru privatnog najma stanova i kuća

U sklopu projekta ENPOR objavljen je vodič za korištenje ENPOR GIS alata za borbu protiv energetskog siromaštva. Alat otkriva geografska područja na kojem se pojavljuje energetsko siromaštvo u sektoru privatnog najma stanova i kuća te pomože u otkrivanju, kvantificiranju i praćenju učinaka politika o povećanju energetske učinkovitosti za sve oblike energetski siromašnih kućanstava.

Vodič u obliku videozapisa možete pronaći ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=gSJ-qNaWY1s, a u obliku dokumenta ovdje: https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2022/01/D2.5-ENPOR-EPD-User-Guide-Final-1.pdf.

ENPOR GIS alat možete pregledati na sljedećoj poveznici: https://www.enpor.eu/energy-poverty-dashboard/.

ENPOR GIS alat energetskog siromaštva sastoji se od 2 elementa:

 1. Online karte za prikaz zemljopisnog položaja energetskog siromaštva u sektoru iznajmljivanja. Karte će pomoći u vizualizaciji podataka na nacionalnoj, regionalnoj i (gdje je moguće) subregionalnoj skali koristeći podatke iz EU-SILC-a, EU EPOV-a i iz popisa stanovništva što uključuje podatke o proračunu kućanstava;
 2. Interaktivna karta politika vezanih uz energetsku učinkovitost u privatnom sektoru iznajmljivanja. Interaktivna karta omogućit će lokalnim agencijama povezivanje ranjivih kućanstava s relevantnim politikama, te će osigurati participativnu platformu za sve dionike, posebno nacionalne REACT grupe, da podijele svoja iskustva s postojećim politikama i da se uključe u lokalno donošenje odluka vezanih uz energetsku učinkovitost.

Nadzorna ploča energetskog siromaštva prvi je alat te vrste, koji prostorno identificira energetsko siromaštvo u privatnom sektoru iznajmljivanja diljem Europe. Alat je koristan za nevladine organizacije, civilno društvo i upravna tijela jer imaju pristup informacijama o energetski siromašnom stanovništvu, najboljim praksama i politikama za rješavanje ovog problema, te vizualizirani prikaz poduzimaju li se projekti u područjima najveće potrebe.


Novi ENPOR Lunch Talk: prilagođene mjere za borbu protiv energetskog siromaštva

Na novom Lunch Talku, koji se održava u sklopu ENPOR projekta, raspravljat će se o prilagođenim mjerama za borbu protiv energetskog siromaštva. U razgovoru, koji će se održati 5. travnja 2022. od 13:30 do 14:30 sati, sudjelovat će partneri s projekta STEP. Projekt STEP se fokusira na prilagođena rješenja koja se mogu nositi s energetskim siromaštvom specifičnim za nacionalni kontekst.

Na online događaj možete se registrirati OVDJE.

Energetsko siromaštvo se treba promatrati kao energetski problem, a ne samo kao društveni, te da kvalitetno zakonodavstvo može napraviti značajne promjene koje povećavaju kvalitetu europskog fonda zgrada, što bi pomoglo u postizanju europskih klimatskih ciljeva i istovremeno iskorijenilo energetsko siromaštvo. Raspravljat će se i o hitnim pitanjima kao što su trenutni i dugoročni odgovori na energetsku krizu, rad s ranjivim skupinama i prevladavanje ostalih prepreka kod suzbijanja energetskog siromaštva.

Za razmjenu iskustava, gosti Lunch Talk-a će objasniti kako je:

 • BNAAC (bugarska udruga za zaštitu potrošača) pomogla romskoj zajednici kroz studije i radionice u Sofiji,
 • DECO (portugalska udruga za zaštitu potrošača) surađivala s lokalnim vlastima kako bi uspostavila energetske savjetodavne službe koje repliciraju jedinstvena kontaktna mjesta (eng. one-stop shops),
 • SOS (slovačka udruga za zaštitu potrošača) bila ključna u uspostavljanju namjenske službe energetskog ombudsmana za potrošače u Slovačkoj.


Izašao je novi bilten u sklopu projekta ENPOR

U novom biltenu pročitajte sve informacije o ENPOR GIS alatu za energetsko siromaštvo, koji je pokrenut prije nekoliko tjedana, a otkriva zašto je sektor privatnog najma ključan u borbi protiv energetskog siromaštva. Alatu možete pristupiti OVDJE.

Uz to, možete pročitati i članak pod nazivom „Kako provesti energetsku obnovu kod energetski siromašnih stanara: Poboljšanja u nacionalnim politikama energetske obnove u Grčkoj i Estoniji”.

Poslušajte i novi ENPOR Talk Lunch na temu kako mjere u borbi protiv energetskog siromaštva mogu biti primijenjene u sektoru privatnog najma.

Pogledajte i videozapis govora Tine Heysea (predsjednika odbora Klimatskog saveza europskih gradova i gradonačelnik za okoliš, klimu, energiju u gradu Gent) s Konferencije UN-a o klimatskim promjenama (COP26). Tema govora je energetsko siromaštvo kao kritičan čimbenik za pravednu energetsku tranziciju, jer je i dalje veliki broj energetski siromašnih građana u Europi zbog povećanja cijena energenata i zbog sporog napretka u povećanju energetske učinkovitosti. Gent je jedan od gradova koji je predvodnik u osnaživanju energetski ugroženih obitelji te je u posljednjim godinama omogućio puno prostora za provođenje inicijativa građana, organizacija i tvrtki za smanjenje potrošnje energije i održiviju proizvodnju energije.

Novi ENPOR bilten možete pregledati OVDJE.


Specijalno izdanje biltena u sklopu projekta ENPOR

U specijalnom izdanju novosti možete pomoći u otkrivanju prepreka koje sprječavaju ulaganje u povećanje energetske učinkovitosti stambenih jedinica u sektoru privatnog najma u Europi ispunjavanjem upitnika koji se provodi u sklopu projekta ENPOR.

Pročitajte dokument pod nazivom „Analiza politika i mjera u sektoru privatnog najma diljem EU-a i šire“, koji analizira postojeće politike i revidira strategije za poboljšanje mjera za suzbijanje energetskog siromaštva među ranjivim kućanstvima.

Međunarodno udruženje vlasnika nekretnina provelo je online upitnik o procijeni kapaciteta i spremnost europskih vlasnika nekretnina za obnovu svojih domova. Više od 10.000 ispitanika u 36 europskih zemalja u odgovorima su naveli kako se sam sektor i kućanstva prilagođavaju i sve više postaju klimatski prihvatljivijima te kako je COVID-19 utjecao na njihove prvotne planove.

Specijalnom izdanju newslettera možete pristupiti OVDJE.


Projekti u sklopu programa Obzor 2020 koji daju podršku energetski siromašnima: Powerpoor i ENPOR

Zbog rasta cijena energenata kod sve više kućanstava diljem Europe povećava se rizik od energetskog siromaštva. Osobito su pogođeni ranjivi potrošači u energetski neučinkovitoj nekretnini i kućanstva s niskim prihodima.

U okviru EU programa Obzor 2020 provode se značajni projekti za energetski siromašne građane pružajući im inovativne i učinkovite savjete te podršku diljem Europe. Osim toga, podrška je pružena javnim tijelima i nevladinim organizacijama s ciljem ublažavanja energetskog siromaštva.

To uključuje i DOOR-ove projekte Powerpoo i Enpor. Cilj projekta POWERPOOR je podržati energetski siromašne građane u jedanaest zemalja da provedu mjere energetske učinkovitosti i sudjeluju u zajedničkim inicijativama, potičući osnivanje energetskih zajednica. Projekt je već obučio blizu 400 energetskih savjetnika i mentora, a podupire i osnivanje novih energetskih zajednica koje uključuju ranjive potrošače te uspostavu lokalni centara za energetsko siromaštvo za pružanje savjeta ugroženim građanima. S obzirom na opsežnu promociju projekta POWERPOOR u grčkim medijima, grčka vlada je najavila potporu energetskim zajednicama u gradnji fotonaponskih stanica pomoću Europskog fonda za oporavak i otpornost. Plan je da električna energija proizvedena na takav način besplatno opskrbljuje ranjiva kućanstva.

Projekt ENPOR podržava javna tijela u poboljšanju lokalnih i nacionalnih politika u sektoru privatnog najma. Projekt pomaže poboljšati razumijevanje sektora i njegovih temeljnih strukturnih čimbenika, a nedavno je pokrenut ENPOR GIS alat za energetsko siromaštvo za mapiranje relevantnih politika i njihovih učinaka na ublažavanje energetskog siromaštva.

Uz to, uspješne studije slučaja su prezentirane na pokretanju Savjetodavnog centra za energetsko siromaštvo (EPAH).

Osim DOOR-ovih projekata ističe se i projekt STEP koji potrošačima pruža savjete o načinima uštede energije i novca.  U sklopu projekta izrađeni su inovativni online moduli za obuku za savjetnike oko raznih problema, kao npr. za financije i zdravlje, ali i videozapisi i moduli koji izravno savjetuju potrošače o računima za energiju ili ugovorima o opskrbi. S obzirom na to da neka ranjiva kućanstva nemaju pristup digitalnim savjetodavnim uslugama, projektni partneri iz Cipra i Portugala otvorili su urede za energetsku podršku kako bi svim građanima osigurali pristup informacijama i savjetima. U Slovačkoj, projektni partner je posebno obučio ranjive skupine poput starijih osoba i samohranih roditelja.

LIFE poziv za tranziciju na čistu energiju 2021., koji traje do 12. siječnja 2022., podržava specifične projektne ideje (sa stopom sufinanciranja od 95%) za rješavanje loše energetske učinkovitosti nekretnina. Svih 18 tema u sklopu Poziva možete vidjeti OVDJE.

Izvor teksta:

https://cinea.ec.europa.eu/news/energy-price-hikes-how-h2020-projects-are-supporting-vulnerable-citizens-2021-11-05_en?fbclid=IwAR3QCu451shMLFIehKl-U2w1NJoyxNas3WciPQKkkw1VDgcTnd0DAW2becA