Europski klimatski zakon: postignut privremeni sporazum

Članovi Vijeća i Europskog parlamenta postigli su privremeni politički sporazum o Europskom klimatskom zakonu. Europski klimatski zakon pretvara ključne ciljeve Europskog zelenog plana u zakonske obveze:

  • obavezu EU-a u postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine
  • smanjenje neto emisija stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. godine, u odnosu na razine emisija iz 1990. godine.

Ostali elementi privremenog sporazuma uključuju uspostavu Europskog znanstvenog savjetodavnog odbora za klimatske promjene, sastavljenog od 15 znanstvenih stručnjaka različitih nacionalnosti s najviše dva člana koji imaju državljanstvo iste države članice na mandat od četiri godine. Ovaj će neovisni odbor imati zadatak, između ostalog, pružiti znanstvene savjete i izvještavati o mjerama, klimatskim ciljevima i okvirnim proračunima stakleničkih plinova EU-a te njihovoj usklađenosti s Europskim klimatskim zakonom i međunarodnim obvezama EU-a prema Pariškom sporazumu.

Pregovarači su se složili da će Komisija predložiti posredni klimatski cilj za 2040. godinu, najkasnije u roku od šest mjeseci nakon prvog globalne analize stanja izvršenog prema Pariškom sporazumu. Istodobno će objaviti predviđeni okvirni proračun Unije za stakleničke plinove za razdoblje 2030. – 2050., zajedno s temeljnom metodologijom. Proračun je definiran kao okvirni ukupni volumen neto emisija stakleničkih plinova (izražen kao ekvivalent CO2 i pruža zasebne informacije o emisijama i uklanjanju) za koje se očekuje da će se emitirati u tom razdoblju, a da se ne dovedu u opasnost obveze Unije prema Pariškom sporazumu.

Osim toga, složili su se da će se Komisija surađivati sa sektorima gospodarstva koji odluče pripremiti indikativne dobrovoljne smjernice za postizanje cilja klimatske neutralnosti EU do 2050. Komisija će pratiti razvoj takvih planova, olakšati će dijalog na razini EU-a te će dijeliti informacije o najboljim praksama među relevantnim dionicima.

Privremeni sporazum također postavlja novi cilj za EU da nastoji postići negativne emisije nakon 2050. godine.

Privremeni politički sporazum mora odobriti Vijeće i Parlament, prije nego što prođe kroz formalne korake postupka usvajanja. Privremeni sporazum postigli su portugalsko predsjedništvo Vijeća i predstavnici Europskog parlamenta na temelju mandata njihovih institucija.