U Zadru je održana nova fokus grupa o klimatskim promjenama

U petak, 11. veljače, u Hotelu Kolovare u Zadru, održana je fokus grupa s predstavnicima organizacija civilnog društva, znanstveno-istraživačkih institucija i jedinice lokalne samouprave, u sklopu projekta METAR do bolje klime. Fokus grupa je održana u organizaciji DOOR-a kao vodećeg partnera projekta, projektnih partnera Instituta za političku ekologiju (IPE), udruge Terra Hub i Eko-Zadar, te pod istraživačkim vodstvom Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ).

U sklopu fokus grupe održan je razgovor s lokalnim dionicima o opasnostima klimatskih promjena, problemima u okolišu u Zadru, te rješenjima na identificirane probleme iz lokalne perspektive. Tijekom četverosatnog razgovora, istaknuti su brojni problemi, od nedostatka i kvalitete zelenih javnih površina i biološke raznolikosti, preko neprimjerenog razumijevanja i komunikacije znanstvenih spoznaja povezanih s uzrocima i posljedicama klimatskih promjena prema široj javnosti, do nedostatka komunikacije i konstruktivne suradnje između relevantnih dionika.

U drugom dijelu fokus grupe raspravljalo se o mogućim pozitivnim i negativnim vizijama Zadra na polovici stoljeća, utemeljenim na znanstvenim projekcijama i teorijskim promišljanjima za Zadar i njegovu okolicu. U sklopu spomenutih refleksija raspravljalo se i o mogućim rješenjima na identificirane probleme. Prilikom rasprave, sudionici su isticali raznolika moguća rješenja iz područja njihovog stručnog i profesionalnog rada poput:

  • potrebe za integracijom određenih inovativnih tehnoloških rješenja,
  • potrebe za promjenom metodologije podizanja svijesti o klimatskim promjenama, prvenstveno kroz razvoj kurikuluma te obrazovnih materijala i programa za obrazovanje novih i već postojećih stručnih kadrova u svim relevantnim sektorima.
  • Također, naglašena je potreba za prikupljanjem relevantnih podataka o komunalnoj infrastrukturi i drugim čimbenicima održivosti na razini grada Zadra,
  • istaknuta je i potreba za promjenom organizacijske klime u svrhu unaprjeđivanja međusektorske suradnje.

Rasprava je završila pozivom na dugoročno umrežavanje i nastavak suradnje u svrhu rješavanja uočenih problema i sprječavanja nastanka novih rizika koji bi ugrozili viziju izgradnje pozitivne budućnosti Zadra, otpornog na izazove klimatske krize u 21. stoljeću.


Održana je fokus grupa o klimatskim promjenama na projektu METAR

U sklopu projekta „METAR do bolje klime“ održana je Fokus grupa u organizaciji Instituta za društvena istraživanja iz Zagreba i Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Terra Huba te uz podršku Instituta za političku ekologiju i Brodskog ekološkog društva (BED).

Na sastanku se raspravljalo o opasnostima koje donose klimatske promjene, naglašavajući one u sektoru poljoprivrede i proizvodnje hrane, vode i energije. Pozornost je također bila na složenosti i povezanosti problema zbog potrebne energetske tranzicije – od tehnoloških do društvenih.

Sudionici su se složili da:

  • rješenja koja se nude stvaraju pritisak ne samo na građane nego i na institucije te da sva zelena rješenja nisu nužno i održiva, zahtijevaju pažljivo promišljanje kako ne bi negativno utjecala na prirodu poput važnih šumskih ekosustava u Slavoniji ili proizvodnje dodatnog otpada za čije daljnje gospodarenje još nije nađeno rješenje;
  • veliki problem predstavlja nedostatak znanja, informiranosti i razumijevanja problema, ali i mogućih rješenja;
  • drugi problem su cijene i pristupačnost novih tehnologija u odnosu na standard građana.

Kako se na sastanku raspravljalo o dva suprotna scenarija: „optimistična“ i „pesimistična“ vizija života u gradu u idućih 30-ak godina s obzirom na klimatske promjene, zaključeno je sljedeće:

  • Za izbjegavanje pesimističnog scenarija te potrebnu prilagodbu na sve što klimatske promjene donose potrebno je puno više suradnje u kojima inače razdvojeni lokalni dionici mogu djelovati sinergijski.
  • Osim toga, potrebno je aktivno djelovanje na osnaživanju pojedinaca i organizacija znanjem o klimatskim promjenama, te edukacije i rad s informiranim i osnaženim građanima. To je ujedno i zadaća tematske mreže METAR u kojoj se planiraju okupiti organizacije koje će zajednički istraživati, podučavati i povesti promjene potrebne da bismo se prilagodili klimatskim promjenama te naučili kako se ponašati u novim okolnostima, te izbjegli pesimistični scenarij budućnosti u kakvoj ne želimo da žive naša djeca.

Izvor teksta: http://www.brodportal.hr/clanak/klima-se-mijenja-brze-nego-sto-se-mi-prilagodavamo-%E2%80%93-moze-li-nam-pomoci-mreza-metar-do-bolje-klime-31161