Projekt PROBONO – za gradnju zelenih i održivih gradskih četvrti

Hrvatski savjet za zelenu gradnju od siječnja 2022. godine provodi projekt PROBONO, financiran programom EU-a Obzor 2020, čiji je cilj pronalazak inovativnih rješenja pri dizajnu, gradnji i operativnom vijeku novih i obnovljenih zgrada koje će ostvariti nulte stope emisija ugljika te biti energetski učinkovite kao dio održivih i zelenih gradskih četvrti. Takve četvrti će biti dio pilot aktivnosti u 6 gradova (Madrid, Dublin, Porto, Bruxelles, Aarhus i Prag) unutar kojih će se uspostaviti PROBONO living labs, odnosno stvaranje zajedničkog prostora u kojem će korisnici i istraživači moći razvijati i testirati usluge, procese i nove načine rada.

U sklopu projekta PROBONO, na kojem će u narednih pet godina sudjelovati 47 partnera iz 15 različitih zemalja. Osim toga, tijela javne vlasti i građani će imati priliku sudjelovati u procesima donošenja mjerljivih, održivih i primjenjivih rješenja pri ostvarenju cilja energetski učinkovitih i niskougljičnih zgrada i gradskih četvrti.

Na projektu će se izraditi alati za strateško planiranje izgradnje zelenih i održivih četvrti za prostorni, gospodarski, tehnički, ekološki i društveni kontekst usklađen s urbanističkim planovima i gradskim politikama. Alat za podršku u planiranju će se temeljiti na cloud sustavu, a omogućit će izradu optimalnog dizajna za zelene i održive četvrti bez emisija ugljika koji uključuje PROBONO inovativna rješenja. U takvim četvrtima će se omogućiti mjerenje različitih komunalnih usluga poput potrošnje električne energije, plina, toplinske energije, rashladne energije i vode, a koje će biti povezane s konceptom internet stvari (IoT) i programom za energetsku optimizaciju. Sve to će biti u kombinaciji s fotonaponskim sustavima, geotermalnom tehnologijom, mikroturbinama, učinkovitim tehnologijama za ventilaciju, grijanje i hlađenje, zelenim krovovima, prilagođenom izolacijom, učinkovitim skladištenjem energije i punionicama za električna vozila.

Izvori teksta:

https://gbccroatia.org/novi-projekt-ostvarivanje-energetski-pozit/blog/610

https://cordis.europa.eu/project/id/101037075

Izvor slike: Unsplash