U sklopu Powerpoor projekta izrađeno je izvješće o trenutnom stanju energetskog siromaštva

U sklopu POWERPOOR projekta izrađeno je izvješće o trenutnom stanju energetskog siromaštva u 8 pilot država projekta (Bugarska, Hrvatska, Estonija, Grčka,, Latvija, Mađarska, Portugal i Španjolska). Kvantitativni i kvalitativni podaci koji se nalaze u Izvješću predstavljaju osnovne podatke kojima se mogu definirati ciljna područja za ublažavanje energetskog siromaštva i sprječavanje njegovih simptoma.

Ovdje možete pročitati cijelo Izvješće.

D4.2 služit će kao analiza temeljena na podacima koja definira potrebna ciljna područja za ublažavanje energetskog siromaštva i sprječavanje njegovih simptoma, a koristit će se prije tri ciklusa angažmana za mapiranje situacije u pilot zemljama projekta.

Ovo je izvješće strukturirano na sljedeći način:

  • odjeljak 2 predstavlja osnovno stanje energetskog siromaštva u osam pilot zemalja POWERPOOR-a;
  • odjeljak 3 predstavlja analizu postojećih usvojenih nacionalnih okvira politike koji uključuju ciljeve vezane uz energetsko siromaštvo i analizu specifičnih mjera sektorske politike u svakoj zemlji i služi kao opći okvir u 8 pilot zemalja POWERPOOR-a;
  • odjeljak 4 predstavlja pregled uloga dionika u sudjelovanju i podršci POWERPOOR aktivnostima;
  • odjeljak 5 predstavlja sažetak svih podataka koji se odnose na POWERPOOR priručnik uzimajući u obzir energetski siromašna kućanstva / podskupine prepoznate kao ranjive skupine građana ili za koje se smatra da se suočavaju s rizikom energetskog siromaštva.