Izrađene su upute za kvalitetniju suradnju dionika na ENPOR projektu

Cilj je izraditi kvalitetnije mjere za poboljšanje program energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada

U sklopu ENPOR projekta izrađen je dokument za jačanje kapaciteta relevantnih dionika (članova višesektorske grupe) na projektu. Dokument sadrži prioritete u području jačanja kapaciteta, katalog izvora za edukaciju i upitnik za evaluaciju nakon svake edukacije kako bi se poboljšao pristup prema sudionicima. Cilj dokumenta je poboljšati edukaciju dionika na projektu kako bi se omogućila bolja provedba politika izrađenih u sklopu ENPOR projekta za suzbijanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog najma.

Aktivnosti jačanja kapaciteta trebale bi se pažljivo planirati, upravljati, nadzirati i promovirati kako bi se povećala kvaliteta suradnje među članovima višesektorske grupe s ciljem učinkovitijeg utjecaja na korisnike programa energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada programa u odnosu na naučene lekcije u prethodnom razdoblju 2014. – 2020.

Dokument na engleskom jeziku možete pročitati ovdje:

https://www.enpor.eu/wp-content/uploads/2022/01/ENPOR_Deliverable-4.8.pdf

Više o projektu možete pročitati OVDJE.

Na ENPOR projektu osnovala se višesektorska regionalna grupa za suradnju u zemljama uključenim u projekt s ciljem:

  • zajedničke izrade ENPOR politika,
  • pružanja podataka o praćenju i olakšavanju usvajanja politika za kućanstava, vlasnika nekretnina i ostalih povezanih dionika na tržištu u sektoru privatnog najma.

Članovi grupe su organizacije uključene u područje energetske učinkovitosti koje mogu doprinijeti zajedničkom osmišljavanju politika, a oni su:

  • organizacije suvlasnika i vlasnika nekretnina,
  • dobrotvorne organizacije i organizacije za socijalnu pomoć,
  • energetske agencije / energetski konzultanti,
  • kreatori nacionalnih politika i politika jedinica lokalne i regionalne samouprave,
  • grupe građana / nevladine organizacije i
  • komunalne tvrtke.