Javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu

U tijeku je javno savjetovanje o pravilima prema kojima se određuju kriteriji i postupak kojim će Ured za udruge izabrati i sufinancirati projekte ugovorene u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Sredstva za sufinanciranje osigurana su u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću u proračunskom razdjelu Ureda za udruge.

Nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu možete komentirati do 6. travnja 2022. na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20218.

Objava Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2022. godinu očekuje se u travnju 2022. godine.

Izvor slike: Freepik


Uključite se još danas u javnu raspravu o novoj politici o biološkoj i biorazgradivoj plastici

Europska komisija trenutačno vodi javnu raspravu o novom okviru politike o biološkoj, biorazgradivoj i kompostabilnoj plastici kako bi odgovorila na nove izazove održivosti.

U sklopu pokreta Break Free From Plastic i saveza Rethink Plastic, ECOS je pripremio nacrt njegovog doprinosa dijelu konzultacija o ‘pitanjima za građane’ i poziva vas da im pošaljete svoje povratne informacije do danas, 8. ožujka 2022! ECOS će također dostaviti odgovore na ‘pitanja za profesionalce i stručnjake’.

Koristite ECOS-ov nacrt odgovora kao osnovu za podnošenje vlastitog odgovora na javno savjetovanje ovdje:

https://ec.europa.eu/environment/consultations/web-based-public-consultation-policy-framework-biobased-biodegradable-and-compostable-plastics_en

Javno savjetovanje traje do 15. ožujka kako biste povećali ECOS-ov učinak. Konačne odgovore na cijeli upitnik ECOS će poslati do 11. ožujka 2022.

Inicijativa politike predstavlja značajne rizike od greenwashing-a kod plastike na biološkoj bazi, biorazgradive i kompostabilne plastike ako se ista koristi kao jednostavna zamjena za plastiku na bazi fosilnih goriva. Umjesto toga, potrebno je apsolutno smanjenje proizvodnje plastike, jasni zahtjevi za kružno gospodarstvo, veća jasnoća njihovih učinaka i provedbe kriterija održivosti. Danas plastika na biološkoj bazi izaziva zbunjenost kod potrošača, a njezina dodana vrijednost često je ograničena na nekoliko primjena. Stoga, potrebno je biti na oprezu, jer ne bismo trebali slijepo prelaziti s materijala na bazi fosilnog goriva na korištenje prirodnih resursa, a da pritom ne mijenjamo obrasce potrošnje.

Načela ekološkog dizajna i kružnog gospodarstva moraju se strogo primjenjivati na plastiku kako bi se smanjila ukupna proizvodnja plastike i eliminiralo onečišćenje plastikom. Hijerarhija otpada (smanjenje, ponovna upotreba, recikliranje) trebala bi prevladati nad izradom plastike za biorazgradnju i kompostiranje, koju bi trebalo poticati samo za primjene koje imaju smisla za okoliš. Njihovo označavanje također mora smanjiti zbunjenost potrošača o utjecajima na okoliš i ispravnom odlaganju.

Izvor slike: Pixabay


Webinar o novom Zakonu o zdravom tlu

Zelena Istra u suradnji s talijanskom organizacijom Legambiente 10. ožujka 2022. (10:30 – 13:00 sati) organizira webinar „Zdrave politike za zdravo tlo”.

Tema webinara, koji će se održati  u okviru projekta SOIL4LIFE preko Zoom platforme, je novi Zakon o zdravlju tla koji je na javnom savjetovanju do 16. ožujka 2022. SOIL4LIFE je projekt financiran LIFE programom na kojem talijanski, francuski i hrvatski partneri promiču održivo korištenje tla kao strateškog, ograničenog i neobnovljivog resursa.

Na webinar se možete prijaviti OVDJE.

Više informacija i program o webinaru možete pronaći OVDJE.

Nova Strategija za tlo koju je predstavila Europska komisija ne samo da ažurira mjere i ciljeve već poduzetih mjera, nego zahtijeva i promjenu vizije koja glasi: Europa mora zaštititi svoja tla i mora odrediti uvjete za održavanje tla „zdravim“. Razlog je što trenutno najmanje dvije trećine europskog tla nije u zdravom stanju. Tlo, kao resurs, je u Europi postao dramatično oskudan, toliko da se Europljani moraju oslanjati na tlo iz trećih zemalja čak i za proizvodnju osnovnih sirovina potrebnih za prehrambenu industriju, boreći se s primarnim potrebama autohtonih naroda. Tlo je postalo veliki geopolitički izazov. Provedba Strategije o tlu je prioritet i hitan izazov te zahtijeva novi Zakon o zdravom tlu i poziv na zajedničku odgovornost svih država članica EU-a.

Izvor teksta:

https://soil4life.eu/news/webinar-online-healthy-policies-for-healthy-soil-the-green-deal-playing-field/

Izvor slike: Pixabay


Otvoreno je savjetovanje o Planu korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025.

U tijeku je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine. Nacrt je objavljen na stranicama portala e-Savjetovanje u razdoblju od 01. ožujka do 03. ožujka 2022. godine. Rok se skraćuje iz razloga što je donošenje ove Odluke dio paketa mjera Vlade Republike Hrvatske koje se donose zbog globalnog porasta cijena energenata, u cilju ublažavanja poskupljenja prirodnog plina i očuvanja životnog standarda građana, a koji bi trebao stupiti na snagu 1. travnja 2022. godine.

Savjetovanje možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20026

Plan korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2025. godine napisan je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja je pripremilo u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za područja: prometa, graditeljstva i prostornog uređenja, poljoprivrede, šumarstva, znanosti, turizma i zdravstva sukladno članku 100. stavci 3. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Plan je napravljen s ciljem pravilne i učinkovite upotrebe financijskih sredstava, a prijedlogom Odluke o donošenju izmjena i dopunom Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine mijenja se procijenjena cijena emisijskih jedinica na način da se s 30 eura/tCO2 mijenja na 60 eura/tCO2 obzirom da je cijena emisijskih jedinica od prosinca 2021. godine značajno narasla te se trenutno kreće oko 88 eura/tCO2.

Procijenjeni višak preraspodjeljuje se na područje Niskougljične energetske tranzicije odnosno na mjere Obnovljivi izvori energije, Energetska učinkovitost i Energetsko siromaštvo.

Izvor slike: Pixabay


Otvoreno je javno savjetovanje za izmjenu direktive o energetskoj učinkovitosti

U tijeku je javno savjetovanje za izmjenu Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti koje će trajati od 6. srpnja do 16. studenog 2021. godine. Prema europskom zelenom planu Komisija se obvezala na ambicioznije djelovanje protiv klimatskih promjena. Cilj je procijeniti koje su mogućnosti za odgovorno smanjenje emisije stakleničkih plinova u EU za najmanje 50% do 55% do 2030. godine, te da se EU transformira u prosperitetno društvo, s modernim i konkurentnim gospodarstvom koje učinkovito iskorištava resurse s nula neto emisija stakleničkih plinova do 2050. godine.

Budući da je učinkovito korištenje energije ključno za postizanje takvog cilja, javnom raspravom direktive o energetskoj učinkovitosti želi se postići veće smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. godine i doprinijeti drugim europskim inicijativama zelenog plana.

Komisija će sažeti sve komentare, koje možete dodati OVDJE, i prezentirati Europskom parlamentu i Vijeću. Komentari će biti objavljeni na stranicama EU-a i stoga je bitno pridržavati se pravila za komentiranje tijekom javnog savjetovanja.

Izvor slike: freepik