preporuke za politiku suzbijanja energetskog siromaštva

Preporuke za politiku suzbijanja energetskog siromaštva u Jugoistočnoj Europi

Nakon rasprava s donositeljima odluka i drugim zainteresiranim dionicima, partneri na projektu REACH sastavili su preporuke za politiku suzbijanja energetskog siromaštva u Jugoistočnoj Europi.

Preporuke se prvenstveno koncentriraju na važnost definiranja energetskog siromaštva kao izazova koji je potrebno adresirati. U dokumentu se nakon toga nabrajaju specifičnosti energetskog siromaštva u JIE i nude prijedlozi za načine na koje bi bilo moguće identificirati i nadgledati indikatore nužne za razumijevanje dosega energetskog siromaštva u ovoj regiji. Mjere energetske učinkovitosti naglašene su kao neophodni korak prema ublažavanju energetskog siromaštva s obzirom na to da je dokazano da djeluju.

Partneri u preporukama također naglašavaju važnost obrazovanja i podizanja svijesti u svrhu doprinosa poboljšanju energetske učinkovitosti u JIE. Naposljetku, preporučuje se pokretanje financijskog i drugih planova potpore s ciljem ublažavanja energetskog siromaštva.

Preporuke su sada dostupne za čitanje u cijelosti i u obliku u kojem će biti proslijeđene relevantnim donositeljima odluka i zainteresiranim dionicima.

Preporuke za politiku suzbijanja energetskog siromaštva u JIE

Izjava za javnost

Konferencija "Energetsko siromaštvo u Jugoistočnoj Europi", Europski parlament, Bruxelles, 1 lipnja 2016.
Konferencija "Energetsko siromaštvo u Jugoistočnoj Europi", Europski parlament, Bruxelles, 1. lipnja 2016.