Donesen je paket programa za energetsku obnovu zgrada u Hrvatskoj do 2030.

Sukladno Zakonu o gradnji (članci 47.b. i 47.d), i radi ispunjenja strateškog srednjoročnog cilja postavljenog u Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada, Vlada je donijela paket programa kojima se definiraju pravila energetske obnove zgrada u Hrvatskoj za razdoblje do 2030. godine.

Cilj programa, za koji će se osigurati sredstva iz EU fondova, je dekarbonizacija postojećeg fonda zgrada do 2050. godine tj. postupno povećanje trenutne stope energetske obnove ukupnog fonda zgrada s 0,7% godišnje (1.350.000 m²/god) na 3% 2030. godine, tj. 30 milijuna m² energetski obnovljenih zgrada do 2030. godine.

Programi su sljedeći:

  • Program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine – procijenjena ukupna vrijednost provedbe mjera i aktivnosti Programa iznosi 4,76 milijardi kuna.
  • Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine – procijenjena investicija provedbe mjere iznosi 17,2 milijardi kuna.
  • Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine
  • Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine – Program obuhvaća 387 zgrada od 413 analiziranih stambenih zgrada kojima raspolaže i upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, u kojima stanovnici nisu u mogućnosti sudjelovati u financiranju nužnih popravaka, a posebno u energetskoj obnovi.

Primarni izvor sredstava za sufinanciranje energetske obnove zgrada će biti EU fondovi:

  • Mehanizam za oporavak i otpornost za razdoblje 2022. do 2024. godine,
  • ESI fondovi koji će biti na raspolaganju za programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine te
  • sredstva iz drugih izvora, poput Socijalnog fonda za klimu za razdoblje nakon 2024. godine.

Povećanjem energetske učinkovitosti postojećih zgrada smanjit će se potrošnja energije i emisija CO2 te mjesečni troškovi za energente, što bi trebalo rezultirati smanjenjem energetskog siromaštva i povećanjem vrijednosti nekretnina.

Programe možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/doneseni-programi-energetske-obnove-zgrada-za-razdoblje-do-2030-godine/14136

Izvor slike: Pixabay