Sudjelujte u kreiranju EU politika!

Europska komisija pokrenula je inicijativu Peer Parliaments pozivajući svaku zainteresiranu osobu da organizira raspravu s prijateljima, članovima obitelji, susjedima, kolegama iz škole ili s posla kako bi razmijenili svoja stajališta i ideje o zaštiti klime te da prijedloge koji su proizašli iz rasprave uputi tvorcima politika.

Riječ je o neformalnom okupljanju grupe od 5 do 10 ljudi koje inicijator i domaćin rasprave može organizirati virtualno ili uživo u npr. kafiću, lokalnom parku ili dnevnoj sobi, gdje je ugodnije okruženje. Rasprave mogu biti sljedeće tematike: „Kako se krećemo i putujemo“, „Kako energiju učiniti zelenom i pravednom“ ili „Kako održivije jesti i konzumirati“. Cilj rasprave je podijeliti viđenja i ideje sudionika o nekoj od predloženih tema, pri čemu će im pomoći materijali za vođenje rasprave koje je pripremila Europska komisija. Na kraju rasprave grupa glasa o rezultatima i rješenjima koje predlaže te ih dostavlja Europskoj komisiji.

Koraci koje morate poduzeti za sudjelovanje u inicijativi su sljedeći:

1) Registrirajte se kao domaćin. Pozovite 5 – 10 zainteresiranih ljudi na neformalno druženje.

2) Pošaljite ljudima u grupi materijale za vođenje rasprave te preuzmite ulogu moderatora.

3) Nakon rasprave odaberite najbolja rješenja koja možete poslati Komisiji putem njihove web stranice. Vaše ideje će se prikupiti i unijeti u završno izvješće o kojem će razmotriti europski donositelji odluka i dionici.

Više o inicijativi možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://europa.eu/climate-pact/peer-parliaments_hr

Izvor slike: https://europa.eu/climate-pact/peer-parliaments_hr


Otvoren je novi poziv za program Erasmus+ za 2022.

Europska komisija objavila je poziv na podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2022. godinu. Proračun za iduću godinu je uvećan i iznosi 3,9 milijardi eura. Uz poziv, objavljen je i Erasmus+ Vodič Kroz Program 2022.

Za Hrvatsku je namijenjeno više od 36 milijuna eura (270 milijuna kuna), što je povećanje za 8 milijuna eura u odnosu na 2021. godinu, kada je Hrvatska na raspolaganju imala iznos veći od 28 milijuna eura.

Program ove godine sadrži:

 • projekte usmjerene na budućnost: novi veliki projekti podržat će uključivo digitalno obrazovanje i prilagodbu sustava obrazovanja i osposobljavanja za zelenu tranziciju,
 • više razmjena s trećim zemljama: zahvaljujući sredstvima iz instrumenata vanjskog djelovanja EU-a, treće zemlje imat će mogućnost sudjelovanja u ciljanim projektima i razmjenama, posebice u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te sporta,
 • inicijativu DiscoverEU koja će biti više uključiva: pomaganje još većem broju mladih ljudi,
 • Jean Monnet Akcije koje promiču obrazovanje o EU i
 • jednostavnije financiranje projekata suradnje s jednokratnim uplatama koje znatno olakšavaju prijavu, vođenje i izvještavanje.

U Hrvatskoj je 2022. godine namijenjeno više od 1,4 milijuna eura za platforme i informacijske centre (npr. eTwinninga, Eurodesk i Europass), kao dodatni izvor stručne podrške u provedbi programa Erasmus+.

Prijaviti se može javno ili privatno tijelo koje djeluje u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, i to preko Agencije za mobilnost i programe EU, koja je akreditirana za provođenje programa Erasmus+ u Hrvatskoj i Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu.

U pozivu su obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

 • Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
 • Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija
 • Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji i
 • aktivnosti Jean Monnet.

Za ovaj poziv predviđeno je:

 • 2813,11 milijuna eura za obrazovanje i osposobljavanje
 • 288,13 milijuna eura za mlade
 • 51,89 milijuna eura za sport i
 • 25,8 milijuna eura za aktivnosti Jean Monnet.

Izvor teksta:

https://ampeu.hr/novosti/erasmus-u-2022-godini-donosi-hrvatskoj-vi%C5%A1e-od-36-milijuna-eura

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hr/node/2702


Nova predavanja u sklopu projekta „Moja učinkovita škola 7“ s raznim vrijednim nagradama za učenike

U sklopu projekta „Moja učinkovita škola 7“ DOOR će 26. listopada 2021. godine održati predavanja petim razredima OŠ Lovre pl. Matačića o globalnom zagrijavanju, efektu staklenika, klimatskim promjenama i kako učenici mogu pomoći svojim svakodnevnim djelovanjem. Nakon što učenici budu upoznati s mjerama ublažavanja klimatskih promjena, imat će priliku predložiti mjere koje oni sami mogu provoditi te koje bi vlade diljem svijeta trebale provoditi. Osim toga, učenici će imati priliku upoznati se s ključnim stakleničkim plinovima kroz kreativni rad tj. izrađivanjem kartica za svaki staklenički plin koje će uključivati personaliziranu ilustraciju plinova, informacije kako nastaju i kako se njihove emisije mogu smanjiti. Na kraju će biti provedena kratka provjera znanja o naučenome, a učenici koji su najpozornije slušali osvojit će vrijedne nagrade od mikroskopa s cijelom opremom za istraživanje, robota koji se kreće pomoću solarne energije do National Geographic kompasa. Uz to, škola će dobiti vrijednu opremu za pomoć tijekom nastave, kao što su vakuum plastični šestari i zvučnici za PC radi lakšeg održavanja i praćenja nastave.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba od 1. travnja do 31. prosinca 2021. godine.

Izvor slike: Pixabay


Istraživanje o utjecaju klimatskih promjena i nedjelovanja vlada na mentalno zdravlje mladih

Novo istraživanje o utjecaju klimatskih promjena na mlade pokazalo je da je strah od klimatskih promjena povezan s percepcijom neadekvatnog djelovanja odraslih i vlada, osjećajem izdaje, napuštenosti i tzv. moralnim ozljedama. Ovo je prvo opsežno istraživanje straha od klimatskih promjena kod djece i mladih diljem svijeta. Istraživanje su organizirali stručnjaci sa Sveučilišta iz Ujedinjenog Kraljevstva, Finske i SAD-a te neovisni stručnjaci.

Upitnik je ispunilo 10.000 mladih od 16 do 25 godina u deset zemalja (Ujedinjeno Kraljevstvo, Finska, Francuska, SAD, Australija, Portugal, Brazil, Indija, Filipini i Nigerija). Rezultati upitnika su pokazali da su sudionici bili zabrinuti zbog klimatskih promjena (59% ih je bilo vrlo ili izrazito zabrinuto, a 84% umjereno zabrinuto). Preko 50% se osjećalo tužno, tjeskobno, ljuto, nemoćno, bespomoćno i krivo, a preko 45% je naglasilo da njihovi osjećaji o klimatskim promjenama negativno utječu na njihov svakodnevni život, dok su mnogi imali veliki broj negativnih misli o klimatskim promjenama. Sudionici su negativno ocijenili vladin odgovor na klimatske promjene, te su istaknuli da imaju veći osjećaj izdaje u odnosu na osjećaj sigurnosti. Korelacije su pokazale da su strah od klimatskih promjena i zabrinutost značajno povezani s percipiranim neadekvatnim odgovorom vlade i povezanim osjećajem izdaje.

Zaključak autora istraživanja je da su klimatske promjene i neadekvatni vladini odgovori povezani sa strahom od klimatskih promjena i zabrinutošću kod mnoge djece i mladih diljem svijeta. Takvi psihološki uzročnici stresa ugrožavaju zdravlje i dobrobit, a mogu se protumačiti kao moralno štetni i nepravedni, zbog čega je potrebno hitno povećanje istraživanja i djelovanja vlade u borbi protiv klimatskih promjena.

Istraživanje možete preuzeti OVDJE.

Izvor slike: Pixabay


Gradovi pozvani da se prijave na najveći europski projekt u području rada s mladima

Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) poziva gradove da se uključe u najveći europski projekt u području rada s mladima pod nazivom Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level koji se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+.

Ciljevi Projekta su:

Projekt će uključenim gradovima omogućiti stručno usavršavanje na nacionalnoj i međunarodnoj razini o radu s mladima te o ulozi i načinu na koji gradovi mogu podržati mlade i rad s mladima u svojim lokalnim zajednicama.

Okvirna vrijednost Projekta u Hrvatskoj je 30.000,00 eura.

Rok za prijavu je 4. studenoga 2021.

Više o Projektu možete naći na javnom pozivu.

Dokumente i obrasce potrebne za prijavu možete naći na stranicama AMPEU-a.