Modernizacijski fond je u prvoj godini rada uložio gotovo 900 milijuna eura za ispunjavanje klimatskih i energetskih ciljeva

Modernizacijski fond je u svojoj prvoj godini rada stavio na raspolaganje 898,43 milijuna eura za osam država korisnica kako bi pomogli u modernizaciji njihovih energetskih sustava, smanjenju emisija stakleničkih plinova u energetici, industriji, prometu i poljoprivredi i ispunjavanju njihovih klimatskih i energetskih ciljeva do 2030. godine. Sredstva Fonda su se investirala u Češku (320 milijuna eura), Estoniju (24,59 milijuna eura), Hrvatsku (2,15 milijuna eura), Mađarsku (34,28 milijuna eura), Litvu (28 milijuna eura), Poljsku (346,40 milijuna eura), Rumunjsku (22,99 milijuna eura) i Slovačku (120 milijuna eura).

Modernizacijski fond podržao je 26 investicijskih prijedloga u područjima proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, modernizacije elektroenergetskih mreža i energetske učinkovitosti u energetskom sektoru, industriji, zgradarstvu, prometu kao i poljoprivredi. Primjeri prijedloga su:

  • energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj;
  • implementacija fotonaponskih instalacija u Češkoj;
  • povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljive energije u Estoniji;
  • osnivanje energetskih zajednica u Mađarskoj;
  • povećanje energetske učinkovitosti u poljoprivredi u Litvi;
  • razvoj elektroenergetskih mreža za buduće stanice za punjenje električnih vozila u Poljskoj;
  • modernizacija elektroenergetskih mreža u Rumunjskoj;
  • modernizacija elektroenergetskih mreža u Slovačkoj.

Rok za podnošenje prijedloga ulaganja zemalja korisnika za potencijalnu potporu Modernizacijskog fonda za sljedeći ciklus je 27. siječnja 2022. za neprioritetne prijedloge, odnosno ulaganja koja ne spadaju u prioritetna područja Fonda, te 24. veljače 2022. za prioritetne prijedloge, odnosno ulaganja koja spadaju u prioritetna područja.

Modernizacijski fond je financiran prihodima od dražbe emisijskih jedinica iz EU-ovog sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova. Cilj Fonda je podržati deset zemalja EU-a s nižim prihodima u njihovoj tranziciji prema klimatskoj neutralnosti modernizacijom njihovog elektroenergetskog sektora i ostalih energetskih sustava, povećanjem energetske učinkovitosti i olakšavanjem pravedne tranzicije. Zemlje korisnice su Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska i Slovačka.

Modernizacijski fond podržava ulaganja u proizvodnju i korištenje energije iz obnovljivih izvora, energetsku učinkovitost, skladištenje energije, modernizaciju elektroenergetskih mreža, uključujući grijanje na daljinu, cjevovode i mreže, te pravednu tranziciju u regijama koje ovise o ugljiku. Fond nadopunjuje druge europske instrumente kao što su kohezijska politika i Fond za pravednu tranziciju.

Izvor teksta: https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/modernisation-fund-invests-nearly-eu900-million-during-first-year-operation-2021-12-16_hr

Izvor slike: Freepik


Inovacijskim fondom do klimatski neutralne EU

U sklopu prvog poziva Inovacijskog fonda EU-a za male projekte odabrano je 27 projekata za dodjelu bespovratnih sredstava koji će potpisati ugovore s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA), provedbenim tijelom Fonda. Time je ukupan broj projekata podržanih u okviru ovog poziva 30, a čiji je cilj uvesti niskougljične tehnologije na tržište u energetski intenzivnim industrijama, kao što su tehnologija korištenja vodika, pohrana energije i obnovljivi izvori energije. Ukupna potpora takvim projektima je u iznosu od 109 milijuna eura.

Projekti će se usredotočiti na dekarbonizaciju energetski intenzivnih industrija, posebno u sektorima željeza i čelika, vodika, biogoriva i biorafinerija, celuloze i papira, rafinerija, obojenih metala, stakla, keramike i građevinskog materijala, te na dekarbonizaciju energetskog sektora inovativnom proizvodnjom i korištenjem obnovljivih izvora energije ili rješenja za pohranu energije. Projekti će se provoditi u 13 država članica EU-a s kapitalnim izdacima ispod 7,5 milijuna eura (mali projekti).

Sljedeći poziv za male projekte otvorit će se 31. ožujka 2022.

S obzirom na velike projekte, Komisija je 26. listopada 2021. objavila drugi poziv u sklopu Inovacijskog fonda s proračunom od 1,5 milijardi eura za financiranje inovativnih tehnologija za obnovljive izvore energije, energetski intenzivnu industriju, pohranu energije te izdvajanje, korištenje i skladištenje ugljika. Poziv je otvoren do 03. ožujka 2022.

Izvor teksta: https://door.hr/komisija-nudi-15-milijarde-eura-za-inovativnu-niskougljicnu-tehnologiju/

Izvor slike: Freepik


Komisija nudi 1,5 milijarde eura za inovativnu niskougljičnu tehnologiju

Komisija je objavila drugi poziv za velike projekte u okviru Inovacijskog fonda, jednog od najvećih svjetskih programa za demonstraciju inovativnih niskougljičnih tehnologija, koji se financira prihodima od dražbe emisijskih jedinica iz Sustava trgovanja emisijama EU-a.

Proračun drugog poziva je veći za 50% u odnosu na prvi, s iznosom od 1,5 milijardi eura kojim će se financirati inovativne tehnologije za obnovljive izvore energije, energetski intenzivne industrije, poharanu energije te korištenje i pohrana ugljika.

Projekti će se ocjenjivati prema njihovom potencijalu za ukidanje emisija stakleničkih plinova, njihovom inovacijskom potencijalu, njihovoj financijskoj i tehničkoj zrelosti, njihovom potencijalu za repliciranje i isplativost. Poziv je otvoren za projekte iz svih država članica EU, te za Island i Norvešku.

Za projekte koji imaju potencijala za razradu, ali u usporedbi s drugim projektima nisu dovoljno dobri za osvajanje bespovratnih sredstava, Europska investicijska banka će ponuditi pomoć za razradu projekta.

Potpredsjednik Komisije Frans Timmermans naglasio je sljedeće: „Inovacijski fond pomaže širiti  tehnološka rješenja potrebna za zelenu tranziciju. Ovim ćemo pozivom podržati inovativne projekte, ubrzati ih i plasirati na tržište. Ovim ulaganjem podržat ćemo dekarbonizaciju europskog gospodarstva, utirući put klimatskoj neutralnosti do 2050. godine.“

S obzirom na veliku zainteresiranost za prvi poziv, Komisija je pojednostavila postupak prijave koji se sada sastoji od samo jednog koraka, što bi trebalo značajno skratiti vrijeme od prijave do dodjele bespovratnih sredstava.

Rok za podnošenje prijave je 3. ožujka 2022. godine, dok će rezultati evaluacije biti dostavljeni u trećem tromjesečju 2022., a bespovratna sredstva će se dodijeliti u posljednjem tromjesečju 2022. godine.

Javni poziv i popratnu dokumentaciju možete naći OVDJE.

Za sva pitanja u vezi Poziva možete kontaktirati HELPDESK.

Izvor teksta:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5473

Izvor slike: Pixabay