Otvorena je nZEB mobilna kućica MUZA u dvorište Tehničkog muzeja Nikola Tesla

Jučer je DOOR-ovka Anamari Majdandžić prisustvovala otvorenju nZEB mobilne kućice MUZA u dvorište Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu. MUZA je izložbeno-edukativni prostor nZEB-a, ali ujedno i primjer gradnje prema nZEB standardima gdje će se posjetitelji moći informirati o nZEB-u, ali i doživjeti nZEB iz prve ruke. Kako je projektiranje i izgradnja prema nZEB-a postala zakonska obaveza kroz aktivnosti projekta „The nZEB Roadshow“  organizirat će se marketinške i komunikacijske kampanje na nacionalnoj razini u 5 europskih zemalja radi promicanja nZEB-a općoj i profesionalnoj javnosti. .

Mobilna nZEB kuća MUZA izrađena je u sklopu projekta „The nZEB Roadshow“  financiranog od strane Europske komisije.

Zgrade gotovo nulte energije (nearly zero-energy building – nZEB) imaju visoka energetska svojstva i odgovarajući udio energije iz obnovljivih izvora energije. Konkretnije, godišnja potrebna energija za grijanje i godišnja primarna energija ne smiju prijeći postavljene maksimalne dopuštene vrijednosti, a minimalno 30% energije mora biti podmireno energijom iz obnovljivih izvora.

5 osnovnih principa projektiranja zgrade gotovo nulte energije:

  1. Toplinska izolacija – neprekinuta toplinska izolacija optimalne debljine
  2. Prozori –  odgovarajuća toplinska karakteristika (Uw) i svojstva propuštanja sunčeve energije (g)
  3. Mehanička ventilacija s rekuperacijom topline – zbog osiguranja optimalne kvalitete zraka u prostoru (koncentracija CO2)
  4. Zrakonepropusnost vanjske ovojnice zgrade – zbog smanjenja gubitka topline, smanjenja mogućnosti pojave građevinske štete unutar i na površini građevnih dijelova zgrade, smanjenja razine buke, osiguravanje učinka rada mehaničke ventilacije
  5. Minimiziranje toplinskih mostova – smanjenje gubitka topline, smanjenje rizika od pojave građevinske štete

Od država članica Europske unije traži se da osiguraju da od 31. prosinca 2020. godine sve nove zgrade moraju biti zgrade gotovo nulte energije, a nakon 31. prosinca 2018. godine nove zgrade koje koriste tijela javne vlasti, odnosno koje su u vlasništvu tijela javne vlasti, moraju biti zgrade gotovo nulte energije. Sve nove zgrade za koje se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi od 31. prosinca 2019. godine moraju ispunjavati zahtjeve za nZEB.

Zakonodavni okvir koji propisuje nZEB kriterije u Republici Hrvatskoj je:

  1. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
  2. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20),
  3. Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 28/19),
  4. Plan za povećanje zgrada gotovo nulte energije do 2020. godine (2014),
  5. Program poticanja gradnje novih i obnavljanja postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije (2018).

Više o nZeb smjernicama: